Modul

Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser

​Vil du kunne indgå i relation med borgeren og dennes netværk med fokus på udvikling? Så er modulet relevant for dig. tilmeld dig nu og udvikl kompetencer til at kunne tage og give et ansvar med stor respekt og gensidighed.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du benytte forskellige teorier og metoder ud fra forskellige faglige perspektiver.

  Du bliver bedre til at:

  • Samarbejde om metodeudvikling med borgeren og borgerens netværk
  • Arbejde ud fra din praksiserfaring integreret med en udviklingsorientering viden med afsæt i borgerens situation
  • Reflektere over konteksten og det givne samarbejde med den enkelte og dennes netværk
  • Forholde dig refleksivt til jura, magt og etik i samarbejdssituationer
  • Anvende forskellige faglige perspektiver, evidensbegreber og forskning som metodisk grundlag
  • Søge, vurdere, begrunde og analysere teori, metoder og forskningsresultater
  • Samarbejde med borgeren om at analysere, begrunde og formidle de metoder, I sammen har udviklet
 • Jf. studieordningen: Ob2 Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser.

  ​Du tilegner dig refleksive kompetencer i din hverdag til mødet med mange paradokser. Du får indsigt i ny teori og viden omkring magt, juridiske og etiske aspekter i det relationelle udviklingsorienterede samspil, og berører evidensbegrebet og forskning som metodisk grundlag.

  Du arbejder med:

  • Juridiske, etiske og magtmæssige forudsætninger for metodeudvikling
  • Hvordan etikken, juraen og magtperspektiver kan give anledning til og begrænse metodeudviklingen
  • Hvordan forskellige kontekster kalder på forskellige metoder og metodiske greb
  • Hvordan forskellige faglige- og evidensteoretiske perspektiver former metodeudviklingen
  • Forskningsmæssige og teoretiske rammer
  • Vurdering, begrundelse og analyse af teori, metoder og forskningsresultater
  • Forsknings- og udviklingsresultater
 • ​Alle der arbejder inden for det psykiatriske arbejdsområde i regionalt og kommunalt regi, med sundhedsfaglige, sociale eller pædagogiske indsatser.

 • ​Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 135 timer på et 5-ECTS-point og 270 timer på et 10 ECTS-point modul.

  Timerne anvendes til forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningen, til studieøvelser og afprøvning i egen praksis samt gennemførelse af modulprøven. Der påregnes ca. 5 fremmødegange på et 5 ECTS-point modul og ca. 9 – 12 fremmødegange på et 10 ECTS-point modul.

  En fremmødegang vil typisk foregå i tidsrummet mellem 9-16, men kan variere på de forskellige undervisningssteder.

 • ​For at blive optaget på Sundhedsfaglig diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

anls480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

msec480x4802019.jpg

Faglig kontakt