Vejleder for børn som pårørende

​Møder du børn og unge med syge forældre eller mangler du faglig viden eller mod til at støtte og vejlede forældre med børn og unge, når der er sygdom i familien? Så læs videre. Tænker du at børn og unge med syge forældre er en del af dit ansvar, og er du i tvivl om hvilke handlemuligheder du har?

Fakta

Om modulet

 • ​På dette diplommodul får du skærpet din viden, dine færdigheder og kompetencer i mødet med børn og unge som pårørende, og kompetencer til at møde forældre, så de kan støtte deres børn.

  Du kan desuden forvente:

  • At få kompetencer til at håndtere børns og unges reaktioner og behov, når en forælder eller søskende bliver alvorligt fysisk eller psykisk syg. 
  • At blive uddannet til at vejlede forældre, så de bedre forstår, anerkender og bliver i stand til at hjælpe deres børn. Forældrestøtten skal bidrage til at forebygge problemer for børnene/de unge under sygdom og på længere sigt.
  • At du specialiseres på området, og der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.
  • Træningsdage imellem teoriperioderne, da modulet bygger på læring med fokus på praksisforankring og forbedring af praksis.
  • At der tages udgangspunkt i deltagernes faglige og personlige erfaringer, og der arbejdes med egne forforståelser i et sensitivt læringsrum.

  OBS: Vi vil gerne køre vores spændende modul i efteråret. Derfor har vores dygtige undervisere allerede taget højde for online streaming og e-læring af høj faglig kvalitet, hvis Corana situationen fortsætter”.

 • Vf86 Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis i studieordningen.

  Det faglige indhold på modulet vil have fokus på:

  • Lovgivning, vejledninger og anbefalinger med relevans for området, herunder underretning, samarbejde på tværs, henvisning og støttemuligheder
  • Forskning om børn og unge med alvorligt fysisk eller psykisk syge forældre/søskende
  • Udviklingspsykologi, børn og unge
  • Familier med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, hverdagsliv og særlige behov
  • Sorg og krise, herunder naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge
  • Samtaletræning – den nødvendige samtale
  • Rammesætning af området i forhold til relevante aktører og deres organisering. Inddragelse af private aktører og det frivillige arbejde - aktører og indhold.
  • At passe på sig selv i arbejdet med syge/pårørende/døende og sorgramte, herunder hjælpemuligheder til at forebygge og støtte ift omsorgstræthed/stress
 • ​Målgruppen for uddannelsesforløbet er sygeplejersker; sundhedsplejersker og sygeplejersker indenfor psykiatrien, i kommunen og på hospitalet, socialrådgivere, lærere, pædagoger, socialpædagoger og andre professionelle der møder børn og unge som pårørende i deres praksis. Der kræves mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

 • ​Undervisningen på modulerne vægter samspillet mellem deltagernes praksiserfaringer, teoriinddragelse og praksisbearbejdning. På den måde får deltagerne mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem udviklings-, forsknings og praksisviden.

  Tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder er valgt for at understøtte forløbets læringsmål. Derfor benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erhvervserfaring og kompetencer.

  • ​​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

lito480x4802019.jpg

Faglig kontakt