Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

​Vil du kunne tage medansvar for at udvikle sprogindsatser for børn? Så tilmeld dig modulet nu. Gennem praksisorienteret undervisning får du konkrete metoder til at kunne optimere sprogpraksis og bliver klædt på til at vejlede kolleger på kvalificeret vis.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du samarbejde samt vejlede kolleger og forældre i forhold til børns sprog.

  Du bliver i stand til at:

  • Tage ansvaret for generelle og specifikke sprogindsatser på individ- og gruppeniveau
  • Reflektere over og kvalificere evaluering og dokumentation af sproglig praksis
  • Udvikle sprogindsatser med afsæt i dokumentation og data om børns sproglige udvikling
 • ​På modulet stifter du bekendtskab med metoder til at beskrive børns sprog og pædagogiske praksis.

  Du arbejder med:

  • Teorier om vejledning, voksenlæring og pædagogiske forandringsprocesser
  • Forskelige datatyper og metoder til evaluering og dokumentation
 • ​Modulet er henvendt til lærere, pædagoger og andre fagprofessioner med mellemlange videregående uddannelser, som arbejder, eller ønsker at arbejde, med beskæftigelse inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt. Formålet er fx uddannelse til AKT-vejleder, specialpædagogisk vejleder (det almene område eller det specialiserede område) eller inklusionsvejleder.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

tork480x4802019.jpg

Faglig kontakt