Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Brænder du for at være en sprogfaglig ressourceperson? Oplever du, at sprogvurderingerne ender i skuffen og ikke kommer børnene til gavn? Og vil du gerne kunne vejlede dine kolleger, så din sprogfaglige viden spreder sig som ringe i vandet? Modulet giver dig redskaber og viden, så du bliver en professionel sprogvejleder.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

22.04.2025 - 06.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Et stærkt sprogligt læringsmiljø bliver ikke skabt alene ved, at du opnår viden om børns sprogtilegnelse. Det kræver også, at du er i stand til at dele din viden gennem vejledning af dine kolleger med afsæt i forskellige typer af meningsfuld sprogfaglig dokumentation. Derudover er dine kompetencer til at samarbejde med forældrene afgørende.

  Vi kan ikke give dig løsningen på alle problemer, men vi kan give dig viden og kompetencer, der gør dig i stand til at blive en professionel, reflekteret sprogvejleder. 

  På modulet lærer du:

  • ​At blive en stærk sprogfaglig vejleder i din praksis med afsæt i viden om, hvordan voksne lærer.
  • At bruge mange forskellige typer af dokumentation til at styrke de sproglige læringsmiljøer.
  • At blive vejsøgende i samarbejdet med kolleger og forældre.
 • På modulet kommer du til at arbejde med følgende faglige indhold:

  • Forståelse for den helt særlige rolle, du har som faglig ressourceperson i din praksis.
  • Teorier om vejledning, voksenlæring og pædagogiske forandringsprocesser, som giver dig redskaber til at skabe stærk vejledning og støtte dine kolleger i deres læring og udvikling.
  • Viden om forskellige typer af data samt kvalitative og kvantitative metoder til evaluering og dokumentation af sproglig praksis, så du kan træffe informerede beslutninger. 
  • Videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for dokumentation af børns sproglige udvikling og sprogpædagogisk praksis. ​
 • Modulet er for dig, der arbejder med børn i dagtilbud, indskoling eller i fritidspædagogiske rammer.  Modulet er også for dig, som arbejder i institutioner, der samarbejder med fx dagtilbud, så som biblioteker eller PPR. 

  Du er pædagog, børnehaveklasseleder, indskolingslærer eller har en anden faglig baggrund og interesse for at blive en sprogfaglig ressourceperson i din praksis.

  Modulet er et valgmodul på uddannelsesretningen Børns Sprog på den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt. ​

 • Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, øvelser i studiegruppen og refleksion på egen hånd og i grupper over din praksis. På den måde vil du blive klædt godt på til at sætte processer i gang i din egen praksis. Dermed er det ikke kun dig, der får udbytte af undervisningen, men hele din arbejdsplads.

  Modulet er et fuldtidsmodul og består typisk af:

  • ​​12-20 studerende
  • Seks undervisningsgange med fysisk fremmøde (kl. 9-15)
  • En selvstudiedag, hvor du konkret planlægger og afprøver forskellige dataindsamlingsmetoder i din praksis
  • Mulighed for vejledning omkring dine konkrete problemstillinger
  • Øvelser og dialog i studiegrupper og i undervisningen
  • Afsluttende eksamen

  ​VIA University College, Efter- og videreuddannelsen har det største sprogfaglige team blandt alle landets professionshøjskoler og er med vores brede sprogfaglige kompetencer og mange års erfaring eksperter i at uddanne sprogvejledere. ​

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​

Kontakt

480x480-Birgitte-Elisabeth-Nielsen-(gitt)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

tork480x480_2021.jpg

Faglig kontakt