Vejledning og samfund

​Beskæftiger du dig med vejledning, og vil du have overblik over de samfundsmæssige udviklingstendenser, der har betydning for vejledning om valg af uddannelse og erhverv? Så tilmeld dig modulet og opkvalificer din vejledningspraksis.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

26.08.2024 - 05.12.2024

Ansøgningsfrist

03.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

13000 kr.

Dato

29.08.2024 - 12.12.2024

Ansøgningsfrist

03.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

23.01.2025 - 28.05.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aalborg

Pris

13000 kr.

Dato

30.01.2025 - 04.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, vil du have et skærpet blik for de samfundsmæssige rammer for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

  Du bliver i stand til at:

  • Vurdere og formidle vejledningens samfundsmæssige betydning
  • Implementere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser inden for lovgrundlag og professionens etik
  • Medtænke vejledningens lovgrundlag
 • ​På modulet får du overblik over de væsentligste træk i samfundsudviklingen i relation til vejledning, uddannelse og erhverv.

  Du arbejder med:

  • Lokale og globale udviklingstendenser og deres betydning for uddannelse og beskæftigelse
  • Videnskabsteoretiske tilgange og metoder til analyser på samfundsniveau
  • Læring og kompetenceudvikling i et samfundsperspektiv
  • Uddannelsessystemets struktur og samfundsmæssige funktion
  • Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold af betydning for beskæftigelse og karrieremuligheder for unge og voksne
  • Vejledningspolitiske indsatsområder
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, uddannelses- og karrierevejledning for børn, unge og voksne.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddan​nelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt