Vejledning og vejleder

Tilføj som favorit
​Beskæftiger du dig med vejledning, eller vil du kvalificeres til at varetage en vejlederrolle? Tilmeld dig modulet og styrk dine kompetencer inden for karrierevalg og vejledning.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, kan du analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning af forskellige målgrupper.

Du bliver i stand til at:

 • Anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i din vejledningspraksis
 • Evaluere vejledningsaktiviteter
 • Formidle problemstillinger til forskellige interessenter
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet giver dig indsigt i strategier og modeller for samt den videnskabsteoretiske tilgang til vejledningsaktiviteter.

Du arbejder med:

 • Vejlednings- og karrierevalgsteorier
 • Den professionelle vejlednings historie og udvikling nationalt og internationalt – herunder fortolkning af politiske mål og strategier
 • Strategier og modeller for vejledningsaktiviteter – vejledningens rolle og funktion
 • Den individuelle vejledningssamtale
 • Vejledningsaktiviteter – kollektive og gruppevis
 • It-baserede vejledningsaktiviteter
 • Etiske dilemmaer og principper for vejledning og vejledere
Læs hele beskrivelsen

Aarhus20.01.2020 - 12.06.2020

Undervisningstidspunkt

Mandag kl. 09.00 - 14.00

Se mere info

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

672120000

Pris

10800.00

Ansøgningsfrist

15.11.2019

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Modulet er relevant for dig, der arbejder med uddannelses- og karrierevejledning for børn, unge og voksne eller ønsker at arbejde med det.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion, forelæsning og gruppearbejde. Der arbejdes endvidere med øvelser, hvor du sammen med dine medstuderende afprøver de præsenterede vejledningsmetoder.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

salu480x480.jpg

Sanne Lundby

Administrativ partner

+45 87 55 18 39

salu@via.dk

Sanne Lundby

Administrativ partner

+45 87 55 18 39

salu@via.dk

salu480x480.jpg