Vejledning og vejleder

​Beskæftiger du dig med vejledning, eller vil du kvalificeres til at varetage en vejlederrolle? Tilmeld dig modulet og styrk dine kompetencer inden for karrierevalg og vejledning.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

19.08.2024 - 02.12.2024

Ansøgningsfrist

03.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

20.01.2025 - 27.05.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2025

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

13000 kr.

Dato

27.01.2025 - 03.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning af forskellige målgrupper.

  Du bliver i stand til at:

  • Anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i din vejledningspraksis
  • Evaluere vejledningsaktiviteter
  • Formidle problemstillinger til forskellige interessenter
 • ​Modulet giver dig indsigt i strategier og modeller for samt den videnskabsteoretiske tilgang til vejledningsaktiviteter.

  Du arbejder med:

  • Vejlednings- og karrierevalgsteorier
  • Den professionelle vejlednings historie og udvikling nationalt og internationalt – herunder fortolkning af politiske mål og strategier
  • Strategier og modeller for vejledningsaktiviteter – vejledningens rolle og funktion
  • Den individuelle vejledningssamtale
  • Vejledningsaktiviteter – kollektive og gruppevis
  • It-baserede vejledningsaktiviteter
  • Etiske dilemmaer og principper for vejledning og vejledere
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder med uddannelses- og karrierevejledning for børn, unge og voksne eller ønsker at arbejde med det.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion, forelæsning og gruppearbejde. Der arbejdes endvidere med øvelser, hvor du sammen med dine medstuderende afprøver de præsenterede vejledningsmetoder.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddan​nelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt