Vejledning og vejleder

​Beskæftiger du dig med vejledning, eller vil du kvalificeres til at varetage en vejlederrolle? Tilmeld dig modulet og styrk dine kompetencer inden for karrierevalg og vejledning.

Sted

Aarhus

Pris

12100 kr.

Dato

23.01.2023 - 31.05.2023

Ansøgningsfrist

15.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

12100 kr.

Dato

21.08.2023 - 12.12.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

12100 kr.

Dato

28.08.2023 - 13.12.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning af forskellige målgrupper.

  Du bliver i stand til at:

  • Anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i din vejledningspraksis
  • Evaluere vejledningsaktiviteter
  • Formidle problemstillinger til forskellige interessenter
 • ​Modulet giver dig indsigt i strategier og modeller for samt den videnskabsteoretiske tilgang til vejledningsaktiviteter.

  Du arbejder med:

  • Vejlednings- og karrierevalgsteorier
  • Den professionelle vejlednings historie og udvikling nationalt og internationalt – herunder fortolkning af politiske mål og strategier
  • Strategier og modeller for vejledningsaktiviteter – vejledningens rolle og funktion
  • Den individuelle vejledningssamtale
  • Vejledningsaktiviteter – kollektive og gruppevis
  • It-baserede vejledningsaktiviteter
  • Etiske dilemmaer og principper for vejledning og vejledere
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder med uddannelses- og karrierevejledning for børn, unge og voksne eller ønsker at arbejde med det.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion, forelæsning og gruppearbejde. Der arbejdes endvidere med øvelser, hvor du sammen med dine medstuderende afprøver de præsenterede vejledningsmetoder.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt