Modul

Videnskabsteori og sociale problemer

​Søger du større indsigt i og forståelse for de processer, der ligger bag din praksis? Få teoretiske perspektiver til at analysere og forstå hvilket menneske- og samfundssyn, der har indflydelse på din praksis, politiske tiltag og ny lovgivning på området.

Sted

Aarhus

Pris

12300.00 kr.

Dato

01.09.2020 - 10.11.2020

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aalborg

Pris

12300.00 kr.

Dato

02.09.2020 - 14.10.2020

Ansøgningsfrist

01.05.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du fået et solidt videnskabsteoretisk fundament, som styrker dig i dit analytiske arbejde. Du skærper dine evner til at analysere de begivenheder, du møder i dit arbejde. Desuden opnår du en større analytisk forståelse for din egen og organisationens praksis.

  Du bliver bedre til at:

  • Forstå hvad det videnskabsteoretiske perspektiv betyder for den frembragte viden
  • Analysere din egen og organisationens praksis
  • Reflektere over og forholde dig til betydningen af egne og andres holdninger, etik og værdigrundlag
  • Forstå og forklare sociale problemer i en kontekst
  • Anvende teorier til at forstå og afhjælpe sociale problemer
 • ​Jf. studieordning: Ob1 Videnskabsteori og sociale problemer

  På modulet får du indsigt i de vigtigste videnskabsteoretiske tilgange inden for dit felt. Tilgangene kobler vi til tidligere og nuværende perspektiver i det sociale arbejde, og du bliver udfordret i at analysere din egen praksis.

  Desuden bliver du præsenteret for teorier om sociale problemer og etiske teorier med henblik på at lære, hvordan de kan bruges til socialt arbejde i praksis.

  Du arbejder med:

  • Videnskabsteoretiske positioner
  • Magt og etik i socialt arbejde
  • Teorier om sociale problemer, socialt arbejde og socialpolitik
  • Teorier om social integration og sammenhængskraft, marginalisering, afvigelse og normalitet
  • Klassiske teorier om individ og samfund kontra nyere teorier om kompleksitet og forandring
  • Sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af socialt arbejdes praksis
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder som HK-assistent med kommunomuddannelsen og ønsker at blive sagsbehandler på lige fod med socialrådgivere. Det kan også være, at du arbejder med andre former for socialt arbejde og gerne vil opnå kompetencer til at arbejde som sagsbehandler.

  • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - Eksempelvis kommunomuddannelsen med fagene social teori og social praksis
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

anls480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

chem480x4802019.jpg

Faglig kontakt