Børnehandicap

Du får viden og kompetencer til at styrke dit arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser, og du får viden og indsigt i udvalgte teorier og metoder, som giver dig handlemuligheder i din daglige praksis. OBS: Der mulighed for tilskud fra Socialstyrelsen til modulerne – læs mere under Målgruppe.

Om retningen

 • På modulerne på retningen Børnehandicap får du viden, som er særlig relevant for dig, som arbejder med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

  Du kommer til at fordybe dig i udvalgte teoretiske tilgange og konkrete metoder til arbejdet med målgruppen, deres familie og netværk.

  Du bliver klædt på til, at arbejde tværprofessionelt og du vil få inddraget dine egne erfaringer gennem hele forløbet.

  Du får skærpet din viden om:

  • børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
  • de lovgivningsmæssige rammer i forhold til målgruppen og at inddrage barnets og den unges perspektiv
  • værktøjer til at arbejde tværprofessionelt og inddrage betydningsfulde aktører i barnets, den unges og familiens liv
 • Du arbejder til dagligt med børn og unge med funktionsnedsættelser – enten som sagsbehandler, der træffer afgørelse om en indsats, eller som den, der udfører indsatsen.

  Lige nu kan du få tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler eller til en fuld diplomuddannelse hvis du tilhører målgruppen. Læs om dine muligheder her.

 • Børnehandicap er en ny uddannelsesretning under Den sociale diplomuddannelse.

  Du kan tage modulerne enkeltvis eller som et led i en fuld social diplomuddannelse, hvor du specialiserer dig i børn og unge med handicap.

  Ønsker du at tage en fuld diplomuddannelse, skal du ud over de to retningsspecifikke moduler, også følge 3 andre moduler samt skrive et afgangsprojekt.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  Find flere generelle informationer omkring den sociale diplomuddannelse som fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler under den sociale diplomuddannelse.

  Adgangskrav
  Optagelse på uddannelsen forudsætter, at du har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse som fx en professionsbacheloruddannelse til socialrådgiver, pædagog eller lignende.

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder