Gratis efteruddannelse på børne- og ungeområdet med tilskud fra Socialstyrelsen til diplommoduler

Det er nu muligt at søge tilskud fra Socialstyrelsen til moduler med opstart i efteråret 2022, så skynd dig ind og tilmeld dig. Pladserne fordeles efter først til mølle. 

Tilskud til efteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Tilskud til enkeltmoduler

Du kan høre nærmere om, hvilke moduler Socialstyrelsen giver tilskud til ved at kontakte administrativ partner Heidi Bisgaard Nielsen på +45 8755 2075 eller på hebn@via.dk.

Hvis tilskudspladserne er brugt, har du mulighed for at komme på en venteliste. Kontakt administrativ partner Heidi Bisgaard Nielsen på hebn@via.dk.

OBS; der er fortsat ledige pladser på flere af vores moduler på Den sociale diplomuddannelse. Hvis der ikke er flere pladser med tilskud fra Socialstyrelsen, vil du måske have mulighed for at få op til 80% tilskud via Den Kommunale Kompetencefond. Dette tilskud kan søges til alle vores diplommoduler.

Hvem kan få tilskuddet fra Socialstyrelsen?

For at være berettiget til tilskuddet fra Socialstyrelsen skal du arbejde inden for et af disse områder:

  • Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet
  • Leverandører af sociale tilbud (med minimum 5 ansatte)/indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge, og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere
  • Medarbejdere i de almene tilbud som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte, og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere, eller som på anden vis i deres virke understøtter opsporing og reaktion hos børn og unge i udsatte positioner

Hvordan søger jeg om tilskud fra Socialstyrelsen?

Ved din online tilmelding skriver du i feltet ”bemærkninger”, at du søger om tilskud fra Socialstyrelsen. Samtidig skal du vedhæfte en skrivelse fra din leder, hvori dine arbejdsopgaver er beskrevet med reference til den af de tre målgrupper, du mener at tilhøre.

Du vil modtage besked på mail om, hvorvidt du er berettiget til tilskud, når din ansøgning er blevet behandlet. Yderligere information om optagelse på modulet, vil du modtage efter den angivne tilmeldingsfrist.

Hvem kan få tilskuddet fra Den kommunale Kompetencefond?

Vil du gøre brug af tilskuddet på de 80 % kan du læse meget mere om dine muligheder for tilskud på Den Kommunale Kompetencefonds egen hjemmeside.

Kontakt

Heidi Bisgaard Nielsen
  • Heidi Bisgaard Nielsen

  • Administrativ partner
  • T: +45 87 55 20 75