Gratis efteruddannelse på børne- og ungeområdet med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til diplommoduler

Det er nu muligt at søge tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til moduler med opstart i efteråret 2024 samt foråret 2025, så skynd dig ind og tilmeld dig. Pladserne fordeles efter først til mølle.

Tilskud til efteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Tilskud til enkeltmoduler

Der kan i perioden 2023 -2026 søges om tilskud for enkeltpersoner på vores åbne udbud eller en arbejdsplads kan rekvirere et fuldt modul.
Følgende moduler med tilskud til enkeltpersoner udbydes i 2024:  

Følgende moduler med tilskud til enkeltpersoner udbydes i foråret 2025:

Hvis tilskudspladserne er brugt, har du mulighed for at komme på en venteliste. Kontakt administrativ partner Heidi Bisgaard Nielsen på hebn@via.dk.

OBS; der er fortsat ledige pladser på flere af vores moduler på Den sociale diplomuddannelse. Hvis der ikke er flere pladser med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, vil du måske have mulighed for at få op til 80% tilskud via Den Kommunale Kompetencefond eller Omstillingsfonden. Disse tilskud kan søges til alle vores diplommoduler.

Ønsker du, som arbejdsplads, at rekvirere et modul, så kan du se en fuld oversigt over moduler, der giver mulighed for tilskud her: Oversigt over moduler med tilskud 2023-2026 (pdf) 

Hvem kan få tilskuddet fra Social- og Boligstyrelsen?

For at være berettiget til tilskuddet fra Social- og Boligstyrelsen skal du arbejde inden for et af disse områder:

  • Kommunale myndighedsrådgivere, ledere og socialfaglige konsulenter/koordinatorer/teamledere på børne- og ungeområdet.

  • Leverandører af sociale tilbud og indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge (efter § 11 og 52. stk. 3 i serviceloven), som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere, samt medarbejdere på private og regionale tilbud, hvor der minimum er fem pladser.

  • Medarbejdere i almene tilbud, som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere. (f.eks. pædagoger i daginstitutioner, Akt-lærere, trivselsmedarbejdere m.fl.)

Hvordan søger jeg om tilskud fra Social- og Boligstyrelsen?

Ved din online tilmelding skriver du i feltet ”bemærkninger”, at du søger om tilskud fra Social- og Boligstyrelsen. Samtidig skal du vedhæfte en skrivelse fra din leder, hvori dine arbejdsopgaver er beskrevet med reference til den af de tre målgrupper, du mener at tilhøre. Du vil modtage besked på mail om, hvorvidt du er berettiget til tilskud, når din ansøgning er blevet behandlet. Yderligere information om optagelse på modulet, vil du modtage efter den angivne tilmeldingsfrist.

Hvem kan få tilskuddet fra Den kommunale Kompetencefond?

Vil du gøre brug af tilskuddet på de 80 % kan du læse meget mere om dine muligheder for tilskud på Den Kommunale Kompetencefonds egen hjemmeside.

Kontakt

Heidi Bisgaard Nielsen
  • Heidi Bisgaard Nielsen

  • Administrativ partner
  • T: +45 87 55 20 75