Dansk som andetsprog

Er du pædagog eller lærer, og arbejder du med sprogstimulering eller undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog? Og vil du gerne styrke din sprogpædagogiske viden, så du kan rådgive andre om andetsprogsundervisning og løse problemstillinger med større faglig sikkerhed? Så er uddannelsesretningen i dansk som andetsprog for dig.

Uddannelsen var en øjenåbner, en inspiration og en personlig faglig udfordring for mig. Jeg glædede mig til de dage jeg skulle til undervisning og gik altid fornøjet derfra. De værktøjer jeg fik, kunne jeg bruge direkte i mit daglige virke – og til at vejlede mine kolleger.

Susanne Nielsen, Folkeskolelærer

Om retningen

 • Med denne uddannelsesretning vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse, så den er særligt relevant for dig, der arbejder med dansk som andetsprog.

  Du får ny faglig viden og opdaterede kompetencer, som du kan bruge i dit arbejde med børn og unge, der har dansk som deres andetsprog – heriblandt viden om og indsigt i de centrale teorier inden for andetsprogsforskning.

  Det betyder, at hvis du eksempelvis:

  • ​Er pædagog eller sprogvejleder, får du viden om, hvad det betyder at være flersproget, og hvordan du bedst kan støtte op om barnets sproglige udvikling på dansk som andetsprog.
  • Er eller gerne vil være dansk som andetsprogslærer i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, får du viden om, hvordan du tilrettelægger en undervisning, der giver de flersprogede de bedste deltagelses- og læringsmuligheder. 
  • Er lærer og gerne vil være dansk som andetsprogsvejleder, bliver du klædt på til at vejlede elever, forældre, kolleger og ledelse omkring undervisning i dansk som andetsprog.​
 • Uddannelsen henvender sig til dig, der er pædagog eller lærer, og som arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog. 

 • Dansk som andetsprog er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med specialisering i dansk som andetsprog, så består uddannelsen samlet set af minimum to retningsspecifikke moduler fra denne retning, et valgmodul, to obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse og et afgangsprojekt.

  Dette er ALT tekst De retningsspecifikke moduler, som du kan vælge på denne retning er:

  Hvilke moduler, der er relevante for dig, afhænger af dine konkrete ønsker og behov.

  • ​Er du pædagog eller sprogvejleder, anbefaler vi modulet: Andetsprogspædagogik
  • Vil du gerne være dansk som andetsprogslærer anbefaler vi modulerne: Andetsprogspædagogik og Intersprogsanalyse og sproglig evaluering. 
  • Skal du primært undervise nyankomne elever, anbefaler vi modulet: Modtagerdidaktik
  • Vil du gerne være dansk som andetsprogsvejleder, anbefaler vi de tre moduler: Andetsprogspædagogik, Dansk som andetsprogsvejleder samt Intersprogsanalyse og sproglig evaluering. 

  ​De moduler, vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.​​

  Adgangskrav
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

lint480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2024_480x480.jpg

Studievejleder