Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Styrk dine personlige og faglige kompetencer i sundhedsformidling, vejledning og undervisning rettet mod patienter, borgere, studerende og øvrige medarbejdere i sundhedssektoren.

Du bliver bedre til at undervise og vejlede, så du skaber forandringer hos patienter, borgere, kolleger, studerende og andre. Du bliver samtidig langt mere bevidst om, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre, og hvordan du gør.

Bente Riis, Underviser, VIA University College

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen ’Sundhedsformidling og klinisk uddannelse’ vinkler du din sundhedsfaglige diplomuddannelse i en retning, der er særlig relevant for dig.

  Du bliver bedre til at:

  • kvalificere dit pædagogiske arbejde omkring sundhedsformidling og klinisk uddannelse inden for sundhedsvæsenet
  • initiere, tilrettelægge, gennemføre og udvikle sundhedsformidlende og pædagogiske aktiviteter i samarbejde med patienter og borgere samt studerende og øvrige medarbejdere
  • beskrive, analysere, vurdere, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlemuligheder inden for sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejledning og formidling
 • Uddannelsen henvender sig til dig, som fx er underviser i sundhedssektoren, vejleder og dig, som til dagligt arbejder med patienter i sundhedssektoren.

 • Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er en uddannelsesretning under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld sundhedsfaglig diplom med fokus sundhedsformidling og klinisk uddannelse, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sundhedsfaglige diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Læs mere om Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder