Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Lær at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i det tværfaglige og sektorielle samarbejde i sundhedssektoren. Akademiuddannelse i sundhedspraksis er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer, så du bliver mere kompetent til at løse nuværende og fremtidige arbejdsopgaver inden for social- og sundhedssektoren.

Jeg har været super glad for uddannelsen. Jeg har selv kunnet vælge emner og teorier inde for modulet, hvilket har været vigtig for mig. Uddannelsen giver samtidig en større klogskab på ens egen arbejdsgang.

Vibeke Kaule Nielsen, Praktikvejleder

Om uddannelsen

 • ​Uddannelsen har fokus på en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område, og du får redskaber, så du kan se sammenhænge, tænke i helheder og reflektere over din egen praksis. Du bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger på et fagligt og metodisk grundlag.

  Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis kvalificerer dig desuden til videreuddannelse på fx diplomniveau.

  Dit udbytte:

  • Du udvikler og styrker du dine faglige kompetencer.
  • Du får udviklet din værktøjskasse i forhold til at være mere professionel og selvstændig i din kontakt med borgere, pårørende og den offentlige administration
  • Du oplever en bedre sammenhæng mellem teori og praksis i dagligdagen
  • Du får konkrete redskaber til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen
  • Du lærer hvordan du skaber fornyelse inden for dit arbejdsområde

  Når du har gennemført en akademiuddannelse i sundhedspraksis, har du ret til at bruge betegnelsen Akademiuddannelse i Sundhedspraksis og den engelske betegnelse Academy Profession (AP) Degree in Health Practice.

 • ​Uddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Studiet er tilrettelagt som deltidsuddannelse, så du nemt kan forene videreuddannelse med både familieliv og job.

  Du kan tage alle moduler og få en fuld akademiuddannelse i sundhedspraksis, eller du kan nøjes med at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  • 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS point
  • 3 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS point

  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig, eksempelvis kommunikation, mentorskab, sygefravær eller virksomhedskontakt.

  Du kan også tage moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS point.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Uddannelsens officielle navn er akademiuddannelse i sundhedspraksis, og den udgør 60 ECTS point.

  Læs mere om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

 • ​Uddannelsen er for dig, som er faglært inden for sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Du har desuden erhvervserfaring inden for den primære, regionale eller private sektor.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2023 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

 • For at blive optaget direkte på et akademimodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • En relevant erhvervsuddannelse*
  • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  • En relevant grunduddannelse for voksne
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  *Ved relevant erhvervserfaring medregnes også den erhvervserfaring, som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

 • ​Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Det siger deltagerne om uddannelsen

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Dorte-Lorenzen-SOSU-480x480.jpg

Faglig kontakt