Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Vil du udvikle dine kompetencer til at undervise unge og voksne og varetage andre ungdoms- og voksenpædagogiske opgaver? Så er akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning noget for dig. Vi kobler teori tæt til praksis.

Med min (eksamens-)opgave er mit bud på ny struktur, at jeg vil bygge på samarbejde og gruppearbejde for at opnå bedst mulig læring for borgere på kursus.

Jette Olesen, Kommunalt ansat

Om uddannelsen

 • Studiet kvalificerer dig til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle din egen undervisning og anden ungdoms- og voksenpædagogisk virksomhed.

  Dit udbytte:

  • Forståelse for, hvad det vil sige at være professionel i udøvelsen af underviserhvervet.
  • Forståelse for undervisning i praksis – herunder undervisning af forskellige målgrupper.
  • Færdighed i at bruge centrale undervisningsmetoder og -redskaber.
  • Færdighed i at iagttage, vurdere og formidle problemstillinger fra undervisningspraksis og foreslå og vælge mellem løsningsmuligheder.
  • Baggrund for at beskrive og drøfte temaer og problemstillinger fra den praktiske undervisning med elever og kolleger.
  • Kompetencer til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
  • Kompetencer til samarbejde med virksomheder om udvikling af uddannelse.
 • Uddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen - du skal blot have færdiggjort dit studie inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med både familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af seks moduler:

  • 3 obligatoriske moduler
  • 2 valgmoduler
  • 1 afgangsprojekt

  Vil du gerne tage et modul, som ligger uden for uddannelsens faglige område, kan du også det – dog højst svarende til 15 ECTS point.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

 • Uddannelsen er relevant for dig, der er nyansat underviser på en erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse, social- og sundhedsuddannelse eller landbrugsuddannelse.

  Uddannelsen henvender sig i øvrigt også til medarbejdere, som ønsker at udvikle kompetencer som undervisere, vejledere, mentorer, konsulenter eller kontaktlærere inden for fx disse områder:

  • Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
  • EGU og på produktionsskoler
  • Virksomheder og faglige organisationer
  • Integrations- og beskæftigelsesindsatsen
  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Sports-, fritids- og kulturlivet

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2023 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

 • For at blive optaget direkte på et akademimodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • En relevant erhvervsuddannelse*
  • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  • En relevant grunduddannelse for voksne
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  *Ved relevant erhvervserfaring medregnes også den erhvervserfaring, som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

heto2024_480x480.jpg

Studievejleder