Akademiuddannelsen i ledelse

Søger du en lederuddannelse, der giver dig viden, inspiration og konkrete værktøjer om ledelse, som du kan anvende direkte i din egen praksis undervejs i din uddannelse? Så er akademiuddannelsen i ledelse noget for dig.

Den er perfekt for os som er mere praktikere end teoretikere. Teorien får du lært igennem virksomhedsnære eksempler, som du kan relatere til - som altid tager udgangspunkt i din egen hverdag og dine egne problematikker.

Gitte Maribo Nielsen, Production Manager, Terma Aerostructures Manufacturing

Om uddannelsen

 • Med uddannelsen sikrer du dig et fundament under dit lederskab med en bred og grundlæggende forståelse for ledelse, organisation og strategi. Der er fokus på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams, organisationsudvikling og ledelse af forandringer.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i centrale organisations- og ledelsesteorier.
  • Styrkede kompetencer til at håndtere, involvere og udvikle medarbejdere og medarbejderrelationer.
  • Redskaber til at læse og forstå mennesker og skabe gode dialoger.
  • En styrket evne til at organisere din afdeling og optimere dine arbejdsprocesser.
  • Effektive redskaber til at tilrettelægge og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser.
  • Kompetencer til at bidrage til udvikling og fortolkning af overordnede mål og strategier.
  • En udvikling af din ledelseskommunikation.

  Vi mener, at viden skal kunne bruges fra dag ét, og derfor vil du under uddannelsen arbejde med problemstillinger fra din hverdag. Her afprøver du relevante metoder og værktøjer i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, som du allerede møder i dit job, eller som du ønsker at arbejde med.

 • Akademiuddannelsen i ledelse giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan gennemføre hele uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller tag den som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med både familieliv og karriere. Hvert modul tager 2-6 måneder.

  Uddannelsen består af:

  • 3 obligatoriske moduler
  • 2-4 valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen

  Du kan også vælge at tage et eller flere enkeltstående moduler, så du sammensætter lige netop det forløb, der matcher dine interesser og behov.

  Priserne er inklusiv forplejning, dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Hvis du ønsker en hel uddannelse anbefaler vi, at du starter med de obligatoriske moduler; ’Ledelse i praksis’ og ’Organisation og arbejdspsykologi’.

  Herefter specialiserer du din uddannelse med de valgmoduler, der er særligt relevante for dig. Det sidste obligatoriske modul ’Det strategiske lederskab’ anbefaler vi, at du tager umiddelbart inden afgangsprojektet.

  Akademiuddannelsen i ledelse giver adgang til lederuddannelse på diplomniveau.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i ledelse

 • Uddannelsen er for dig, som i dag allerede arbejder som leder, og for dig, som går med en lederspire i maven.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2022 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • ​Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke en hel uddannelse på én gang. På den måde gennemfører du hele uddannelsen i det tempo, som passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Det siger deltagerne om uddannelsen

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder