Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Har du en administrativ funktion fx i en kommune, region eller statslig organisation? Og vil du gerne have redskaber til at kunne løse dine opgaver endnu bedre og mere sikkert nu og i fremtiden? Så er akademiudannelsen i offentlig forvaltning og administration det rigtige for dig.

Du inddrager og arbejder med udfordringer fra dit job. Vi tager afsæt i din hverdag og nyeste viden indenfor det administrative arbejdsfelt. Målet er, at du bliver mere sikker i din faglighed og i din arbejdsopgaveløsning.

Inger Marie Larsen-Nielsen, Lektor og faglig koordinator

Om uddannelsen

 • På uddannelsen får du viden og værktøjer, som gør dig i stand til at udvikle den måde, du løser dine opgaver på. Det betyder, at du bliver mere sikker i dit arbejde, får lettere ved at finde nye løsninger og kan imødekomme udfordringer med et større overblik.

  Konkret vil du opleve, at du som fx:

  • Administrator bliver opdateret på din viden om fx forvaltningsret, journalisering og behandling af personfølsomme oplysninger.
  • Vagtplanlægger bliver mere sikker i at skabe flow i arbejdsprocesserne, så der er overensstemmelse med organisationens vision, strategi og indsatsområder.
  • Frontmedarbejder bliver bedre til at formulere dig og styrke relationer, når du servicerer eksterne og interne samarbejdspartnere - herunder håndterer krise- eller konfliktsituationer.
  • HR eller personalemedarbejder bliver mere sikker i at handle juridisk korrekt ved eksempelvis ansættelser, afskedigelser, barsel, orlov eller onboarding af nye medarbejdere.
  • Økonomimedarbejder bliver bedre til at indgå i samarbejde med den øvrige administration omkring økonomistyring og forskellige økonomisystemer.
  • It-supporter bliver styrket i dit arbejde med fx vejledning i brug af forskellige it-systemer.
 • Akademiuddannelsen er en kompetencegivende uddannelse på 60 ECTS-point.
  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie. Du kan gennemføre hele uddannelsen som deltidsstuderende over flere år (max. 6 år). På den måde kan du nemmere forene efteruddannelse, familie- og arbejdsliv.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tage en hel akademiuddannelse, kan du altid starte med et enkelt modul og herefter vurdere, om du vil fortsætte med flere moduler.

  Den samlede uddannelse består af:

  • 3 obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS-point
   • Sagsbehandling
   • Analyse og metoder
   • Organisation og psykologi
  • Valgfrie moduler svarende til 20 ETCS-point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point

  Du kan tage modulerne i den rækkefølge der passer dig.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig, fx  økonomi, jura eller projektledelse. Vil du gerne tage valgmoduler fra andre akademiuddannelser, kan du også det - op til 10 ECTS-point.

  Undervisning

  Der er læringsaktiviteter, som svarer til 7 undervisningsgange på 10 ECTS-modulerne, dvs. at der som udgangspunkt er 6 fysiske fremmøde dage suppleret med online læringsaktiviteter – herunder vejledning. På 5 ECTS-modulerne er der 4 undervisningsgange. Alle moduler afsluttes med eksamen.

  Datoer oplyses på den elektroniske læringsplaform Itslearning ca. 4 uger før studiestart

  Priser

  Som udgangspunkt er priserne inklusive morgenforplejning, dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusive bøger.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

 • Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i fx en kommune, region, statslig eller i en anden organisation. Du er måske kontoruddannet og arbejder i dag som fx sagsbehandler, administrator, frontmedarbejder, økonomimedarbejder, it-supporter eller har en anden administrativ funktion inden for fx HR og personaleadministration.

  På akademiuddannelsen får du mulighed for at efteruddanne dig på niveau med en kort videregående uddannelse samtidig med, at du kan passe dit job.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2023 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

 • Du skal have gennemført en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Samtidig skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan sende en ansøgning afsted.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første ansøgning vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder