Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Vil du specialisere dig til at løse komplekse opgaver og få en god helhedsforståelse for den offentlige sektor? Bliv en aktiv medspiller i fremtidens velfærdssamfund med en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Du inddrager og arbejder med udfordringer fra dit job. Vi tager afsæt i din hverdag og nyeste viden indenfor det administrative arbejdsfelt. Målet er, at du bliver mere sikker i din faglighed og i din arbejdsopgaveløsning.

Inger Marie Larsen-Nielsen, Lektor og faglig koordinator

Om uddannelsen

 • Under studiet får du en alsidig forståelse for de mekanismer, der karakteriserer den offentlige sektors organisationer i øjeblikket.

  Dit udbytte:

  • Viden om den offentlige sektors udvikling og kompleksitet
  • Afklaring og udvikling af din specialistrolle som morgendagens administrative medarbejder.
  • Styrket evne til at løfte komplekse administrative opgaver som fx juridiske og forvaltningsmæssige funktioner, ansvar og ejerskab i sagsbehandlingen, økonomiske og regnskabsrettede opgaver og forståelse af fremtidens borgersyn.
  • Forståelse for og brug af styringsteorier og styringsmetoder.

  Vi inddrager cases fra din hverdag, og du får dermed mulighed for at sætte dine erfaringer fra dit eget arbejde i spil med relevante teorier og metoder. På den måde kan du bruge din nye viden fra dag et.

 • Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan vælge at tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med både familieliv og karriere.

  Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse. Alle moduler har en arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS point.

  Uddannelsen består af:

  • 2 obligatoriske moduler
  • 3 valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

 • Uddannelsen er for dig, der arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i eksempelvis en kommune, region eller statslig institution.

  På uddannelsen møder og sparrer du med andre administrative medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaveområder.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2022 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • ​Uddannelsen gennemfører du som et sammenhængende forløb, hvor du tilmelder dig ét modul ad gangen – i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan sende en ansøgning afsted.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første ansøgning vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

inie480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder