Akademiuddannelsen i socialpædagogik

Arbejder du i et døgn- eller værkstedstilbud, er du uddannet håndværker, social- og sundhedsassistent eller lign., og ønsker redskaber til at kvalificere dit socialpædagogiske arbejde. Så er Akademiuddannelsen i socialpædagogik noget for dig.

Arbejdet med opgaverne har givet mig rigtig meget. Jeg har fået et fagligt sprog, jeg er blevet langt bedre til at sætte ord på vores indsats, jeg er blevet mere reflekterende – ja, generelt er jeg blevet meget bedre til at formulere mig.

Thomas Larsen, Tidligere studerende

Om uddannelsen

 • Du lærer at kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med borgeren, kolleger og andre samarbejdspartnere - i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge.

  Dit udbytte:

  • Viden om centrale socialpædagogiske teorier og metoder.
  • Viden om, hvordan kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold spiller ind på den socialpædagogiske praksis.
  • Viden om, hvordan dine egne værdier og dit eget menneskesyn har betydning i den socialpædagogiske praksis.
  • Indsigt i borgerens særlige vilkår og handlemønstre.
  • Færdigheder i at begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede – og at formidle den begrundede indsats til borgere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
  • Kompetencer til at inddrage borgerens ønsker og behov i den daglige praksis og til at deltage professionelt i tværfagligt samarbejde.

  Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer. På den måde bruger vi ny viden i direkte relation til egen praksis.

 • Akademiuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen – du skal blot have færdiggjort dit studie inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med både familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  • 3 obligatoriske moduler
  • 2 valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  Vi anbefaler, at du starter med det obligatoriske modul Socialpædagogisk praksis og tager de øvrige obligatoriske moduler derefter. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS point.

  På uddannelsen er der fremmøde. Det vil sige, at vi mødes til undervisningsgange på hvert modul.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i socialpædagogik

 • Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder

  • med udsatte børn, unge og voksne
  • i socialpsykiatrien
  • på et opholdssted
  • på en døgninstitution
  • i et værksteds- og aktivitetstilbud
  • på et misbrugssted
  • i dagtilbud for børn med handicapintegration
  • med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • med inklusion af børn og unge

  Du kan eksempelvis være uddannet social- og sundhedsassistent, håndværker eller have en helt anden baggrund, men med lyst til at få professionelle redskaber til at udføre dit socialpædagogiske arbejde.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2023 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Vi anbefaler at du starter din uddannelse med det obligatoriske modul Socialpædagogisk praksis. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

infr480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder