Tag akademiuddannelsen i socialpædagogik

Tag en akademiuddannelse i socialpædagogik

Akademiuddannelsen i socialpædagogik

Tilføj som favorit
Arbejder du med udsatte børn, unge eller voksne på døgn- og opholdssteder, værkstedstilbud, gadeplan eller lign., og har du en håndværksmæssig uddannelse, er social- og sundhedsassistenter eller en hel anden baggrund og har lyst til at få professionelle socialpædagogiske redskaber til at kvalificere dit arbejde, er Akademiuddannelsen i Socialpædagogik lige noget for dig.

Støtteordning til ufaglærte og faglærte

Få gratis uddannelse

Er du ufaglært eller faglært – dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse? Så har du hvert år fra 2018-2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Moduler op til 10.000 kr. er helt gratis.

Dit udbytte

Du lærer at kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter -  i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge.

Dit udbytte:
 • Viden om centrale socialpædagogiske teorier og metoder.
 • Viden om, hvordan kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold spiller ind på den socialpædagogiske praksis.
 • Viden om, hvordan dine egne værdier og dit eget menneskesyn har betydning i den socialpædagogiske praksis.
 • Indsigt i brugerens særlige vilkår og handlemønstre.
 • Færdigheder i at begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede – og at formidle den begrundede indsats til brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
 • Kompetencer til at inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis og til at deltage professionelt i tværfagligt samarbejde.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer. På den måde bruger vi ny viden i direkte relation til egen praksis.

Læs hele beskrivelsen
Arbejdet med opgaverne har givet mig rigtig meget. Jeg har fået et fagligt sprog, jeg er blevet langt bedre til at sætte ord på vores indsats, jeg er blevet mere reflekterende – ja, generelt er jeg blevet meget bedre til at formulere mig.
Thomas Larsen, Tidligere studerende
 • Uddannelsens opbygning

  Akademiuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
   
  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen – du skal blot have færdiggjort dit studie inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med både familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.
   
  Uddannelsen består af:
  • 3 obligatoriske moduler
  • 2 valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  Vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS point.

  På uddannelsen arbejder vi delvist netbaseret (blended learning). Det vil sige, at vi mødes nogle gange på hvert modul, og at en anden del af undervisningen foregår via nettet.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

 • Hvem deltager

  Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder
  • med udsatte børn og voksne
  • i socialpsykiatrien
  • på et opholdssted
  • på en døgninstitution
  • i et værksteds- og aktivitetstilbud
  • på et misbrugssted
  • i dagtilbud for børn med handicapintegration
  • med borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • med inklusion af børn og unge

  Du kan eksempelvis være uddannet social- og sundhedsassistent, håndværker eller have en helt anden baggrund, men med lyst til at få professionelle redskaber til at udføre dit socialpædagogiske arbejde.

 • Adgangskrav

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.
  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.
 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Læs mere om Akademiuddannelsen i socialpædagogik

Kontakt

mems480x480.jpg

Mette Mercedes Schøsler

Kontorelev

+45 87 55 23 43

mems@via.dk

Mette Mercedes Schøsler

Kontorelev

+45 87 55 23 43

mems@via.dk

mems480x480.jpg
benm480x480.jpg

Bente Møller

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 49

benm@via.dk

Bente Møller

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 49

benm@via.dk

benm480x480.jpg
heto2018480x480.jpg

Helene Randeris Toft

Studievejleder

+45 87 55 19 57

evu.studievejledning@via.dk

Helene Randeris Toft

Studievejleder

+45 87 55 19 57

evu.studievejledning@via.dk

heto2018480x480.jpg

Socialpædagogik eller ungdomspædagogik?

Er du i tvivl om, hvilken af uddannelserne der passer til dine behov? Bliv klogere her!

Opdag nye sider af dig selv

Efteruddannelse handler om dig og din udvikling!
 
Du vil opdage nye sider af dig selv, blive en del af et inspirerende uddannelsesmiljø og skabe nye netværk. Se videoen og tag et kig indenfor.