Diplomuddannelse i kriminologi

Søger du ny viden om kriminalitetens årsager, udbredelse og virkning? Så er diplomuddannelsen i kriminologi noget for dig. Få et 360 graders perspektiv på kriminalitet og bliv specialist i kriminologi på dit arbejde.

Det har været hamrende spændende. Jeg har fået helt nye vinkler på en masse problemstillinger, og jeg ser mange ting med nye øjne nu. Jeg hæver mig op i helikopteren for at kunne se de større perspektiver. Og jeg kigger også længere ud til siden.

Gorm Andersen, Afdelingsleder i Statsfængsel
Efteruddannelse - ja tak

Vidste du at...

Fra 2024 har du mulighed for at søge tilskud fra Omstillingsfonden til Diplomuddannelsen i kriminologi? Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul.

Om uddannelsen

 • Uddannelsen giver dig mulighed for at få indsigt i kriminologien som videnskab. Du får nyeste viden om centrale kriminologiske emner såsom politi, kriminalpræventivt arbejde, straf, viktimologi og konfliktløsning.

  Du får samtidig en helhedsforståelse for kriminalitetens årsager og udvikling, viden om det strafferetlige system samt forebyggelse af kriminalitet på samfunds-, gruppe- og individniveau.

  Dit udbytte:

  • Viden om det strafferetlige system, herunder politi, domstole samt fængsel og andre strafformer.
  • Indsigt i kriminologien som videnskab.
  • Viden, inspiration og konkrete værktøjer til dit daglige arbejde med at forebygge eller bekæmpe udviklingen af kriminalitet.
  • Indblik i hvilke forebyggende indsatser og metoder der virker bedst.
  • Styrket evne til at vurdere virkningen af nye kriminalpræventive- og lovgivningsmæssige tiltag samt iværksætte, gennemføre og evaluere nye indsatser i dit arbejde.
  • Kompetencer i informationsindsamling, analyse og formidling af kriminologiske emner.
  • Et inspirerende tværfagligt netværk med andre praktikere, der arbejder inden for det kriminologiske område.
  • Kompetencer til udvikling af egen praksis på det kriminologiske område.
 • Uddannelsen udbydes i samarbejde med University College Lillebælt og Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Der er tale om en videreuddannelse på bachelorniveau, som svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS point), hvor vi starter nye forløb op hvert andet år.

  Du kan læse en hel diplomuddannelse på deltid over 2 år, men du vælger helt selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for 6 år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler, du har særlig interesse for, som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:
  5 obligatoriske moduler svarende til 40 ECTS point

  • Introduktion til kriminologi
  • Videnskabsteori ​og metode
  • Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik
  • Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi
  • Forebyggelse af kriminalitet: Teorier om årsager til kriminalitet og muligheder for forebyggelse på samfunds-, gruppe- og individniveau

  1 valgfrit modul svarende til 5 ECTS point

  • Udvalgte metoder i socialt arbejde: Konfliktløsning – mægling eller
  • Et modul fra en anden diplomuddannelse inden for det faglige område eller
  • Et modul fra en anden diplomuddannelse uden for det faglige område.

  1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig.  Det kunne fx være politiforskning eller fængsels- og institutionsforskning.

  Vi anbefaler, at du følger en bestemt rækkefølge af modulerne, og at du starter med modulet Introduktion til kriminologi.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.
  På uddannelsen møder du erfarne undervisere fra både Juridisk institut på Aarhus Universitet, VIA University College og fra praksis.

  Læs mere om Diplomuddannelse i kriminologi

 • Diplomuddannelsen i kriminologi er for dig, som i det daglige arbejde har berøring med kriminalitet. Du arbejder fx som:

  • Medarbejder i retsvæsenet, politi, kriminalforsorgen og kommuner. 
  • SSP-konsulent, Unge-teams, Ungdomscentre, Ungdomsskoler, Produktionsskoler, Pædagogisk medarbejder, Kriminalitetsmedarbejder eller socialmedarbejder.
  • Medarbejder i behandlingssystemet fx inden for misbrugsbehandling eller som socialpædagog, socialrådgiver eller psykolog.
  • Medarbejder i det retspsykiatriske system.
  • Underviser og journalist med interesse for feltet.
 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan ansøge. Vi opfordrer dig til at ansøge alle udbudte moduler med det samme, såfremt du ønsker at tage hele diplomuddannelsen i kriminologi.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

mmma480x480.JPG

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder