Uddannelse

Diplomuddannelse i kriminologi

Søger du ny viden om kriminalitetens årsager, udbredelse og virkning? Så er diplomuddannelsen i kriminologi noget for dig. Få et 360 graders perspektiv på kriminalitet og bliv specialist i kriminologi på dit arbejde.

Diplomuddannelsen i kriminologi

Det har været hamrende spændende. Jeg har fået helt nye vinkler på en masse problemstillinger, og jeg ser mange ting med nye øjne nu. Jeg hæver mig op i helikopteren for at kunne se de større perspektiver. Og jeg kigger også længere ud til siden.

Gorm Andersen, Afdelingsleder i Statsfængsel

Om uddannelsen

 • Uddannelsen giver dig mulighed for at få indsigt i kriminologien som videnskab. Du får nyeste viden om centrale kriminologiske emner såsom politi, kriminalpræventivt arbejde, straf, viktimologi og konfliktløsning.

  Du får samtidig en helhedsforståelse for kriminalitetens årsager og udvikling, viden om det strafferetlige system samt forebyggelse af kriminalitet på samfunds-, gruppe- og individniveau.

  Dit udbytte:
  • Viden om det strafferetlige system, herunder politi, domstole samt fængsel og andre strafformer.
  • Indsigt i kriminologien som videnskab.
  • Viden, inspiration og konkrete værktøjer til dit daglige arbejde med at forebygge eller bekæmpe udviklingen af kriminalitet.
  • Indblik i hvilke forebyggende indsatser og metoder der virker bedst.
  • Styrket evne til at vurdere virkningen af nye kriminalpræventive- og lovgivningsmæssige tiltag samt iværksætte, gennemføre og evaluere nye indsatser i dit arbejde.
  • Kompetencer i informationsindsamling, analyse og formidling af kriminologiske emner.
  • Et inspirerende tværfagligt netværk med andre praktikere, der arbejder inden for det kriminologiske område.
  • Kompetencer til udvikling af egen praksis på det kriminologiske område.
 • Uddannelsen udbydes i samarbejde med University College Lillebælt og Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Der er tale om en videreuddannelse på bachelorniveau, som svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS point), hvor vi starter nye forløb op hvert andet år.

  Du kan læse en hel diplomuddannelse på deltid over 2 år, men du vælger helt selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for 6 år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler, du har særlig interesse for, som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  Vi anbefaler, at du følger en bestemt rækkefølge af modulerne, og at du starter med modulet Introduktion til kriminologi.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig. Det kunne fx være politiforskning eller fængsels- og institutionsforskning.
  Du kan også vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst til 5 ECTS point. Se studieordningen for nærmere information.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Du vil du møde erfarne undervisere fra både Juridisk institut på Aarhus Universitet, VIA University College og fra praksis.

  Læs mere om Diplomuddannelse i kriminologi

 • Diplomuddannelsen i kriminologi er for dig, som i det daglige arbejde har berøring med kriminalitet. Du arbejder fx som:

  • Medarbejder i retsvæsenet, politi, kriminalforsorgen og kommuner. 
  • SSP-konsulent, Unge-teams, Ungdomscentre, Ungdomsskoler, Produktionsskoler, Pædagogisk medarbejder, Kriminalitetsmedarbejder eller socialmedarbejder.
  • Medarbejder i behandlingssystemet fx inden for misbrugsbehandling eller som socialpædagog, socialrådgiver eller psykolog.
  • Medarbejder i det retspsykiatriske system.
  • Underviser og journalist med interesse for feltet.
 • Du skal have en relevant videregående uddannelse fx en bachelor eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
   
  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.
 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

anls480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

chvl480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder