Uddannelse

Lærer til Leder

Lærer til Leder er et uddannelsesprojekt, som skal sikre, at kommunerne får flere og bedre ansøgere til lederstillinger i folkeskolen. Deltagerne styrker deres lederidentitet og kvalificeres til at være leder i skolen.

Lærer til leder

Det har, for mig, været inspirerende, fornyende og et berigende mulighedsfelt i et organisatorisk perspektiv, at være ny i lederfaget og samtidig kunnet benytte mig af min uddannelse som sparring i de problemstillinger min hverdag som leder byder.

Tina Fahnøe Munksgaard, skoleleder, Skalmejeskolen

Om uddannelsen

 • Kompleksiteten i ledelsesopgaven har været mærkbart voksende gennem de seneste 15-20 år, og en grunduddannelse er fremover ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at bestride en lederstilling i folkeskolen.

  Lærer til Leder har taget denne udfordring op. Det er en vital og integreret del af uddannelseskonceptet, at alle deltagere:

  • Aktivt har taget stilling til, at de er interesserede i ledelsesopgaver
  • Af kommunen og/eller skolen vurderes til at have lederpotentiale.
  • I løbet af uddannelsesforløbet udvikler lederidentitet og -bevidsthed og afklarer ledelsesrollen og -opgaven

  Lærer til Leder bygger på et helhedssyn på den kommunale indsats i forhold til ledelse i skolen. Derfor er der mål og fordele for både lederaspiranten, skoleledelsen og kommunerne.

  For lederaspiranten er målet, at:

  • Få indgående kendskab til og forståelse for ledelsesopgaven i folkeskolen.
  • Styrke sin lederidentitet at få grundig afklaring i forhold til det at være leder.
  • Tilegne sig viden om skolens udvikling og skoleledelsens funktion, opgaver og dilemmaer.
  • Få en styrket evne til lederens væsentlige samtaler.
  • Få viden om organisationskultur og læring i organisationer.
  • Forstå samspillet mellem den nationale og kommunale skolepolitik, forvaltning og skole.
  • Blive god til læreprocesser og teamudvikling.

  For ledelsen i skolen er målet, at:

  • Spotte egnede lederemner blandt personalet og anbefale dem til uddannelsen.
  • Kvalificere sig som mentor.
  • Lade egen ledelsespraksis inspirere og videreudvikle af ny viden og nye spørgsmål fra lederaspiranten.
  • Give lederaspiranterne plads til at deltage i dele af ledelsesprocessen.
  • Mødes med lederaspiranten for i fællesskab at reflektere over konkrete ledelsesspørgsmål.

  For kommunerne er målet, at:

  • Uddanne sine egne, kompetente ansøgere til ledelsesstillinger i skolen.
  • Sætte fokus på ledelsesopgaven.
  • Skabe en refleksiv dialog mellem aspirant og leder.
  • Sætte fokus på lederens rolle som coach.

  Lærer til Leder indfrier sin målsætning! For efter gennemført uddannelse søger - og får - deltagerne rent faktisk lederstillinger.

 • Lærer til Leder varer i alt tre år og gennemføres med udgangspunkt i diplomuddannelsen i Skoleledelse. 
   
  Er du deltager, også kaldet lederaspirant, får du en diplom i skoleledelse tæt knyttet til praksiserfaring, da du som lederaspirant, gennem en mentorordning, kommer helt tæt på skolens ledelsesprocesser fx ved at:
  • Deltage i lederteamets planlægningsmøder.
  • Samarbejde med ledelsen om at kvalificere løsningen af forskellige ledelsesopgaver ved gensidig refleksion og sparring.
  • Arbejde med kvalitetsrapporter, data eller lignende.
  • Være drivkraft i udviklingsgrupper.
  • Planlægge og strukturere mødevirksomhed.
  • Deltage i udviklingen af teamsamtaler.
  Lærer til Leder forløbet består af:
  • 2-dages startkonference, hvor lederaspiranten deltager sammen med en leder fra skolen. I 2020 gennemføres startkonferencen 18. - 19. august på Skarrildhus.
  • På første studieår endvidere fem fredag-lørdagsinternater, på andet år fire fredag-lørdagsinternater samt to heldagsforløb - og i det sidste studieår to fredag-lørdagsinternater og et heldagsforløb. Eksamen hver vinter og sommer.
  • Underviserne giver de studerende gruppevis og/eller individuel opgave- og eksamensvejledning i rimelig nærhed af hjemkommunen.
  • Læsning og opgaveskrivning som hjemmearbejde.
  • Parløb/mentorordning mellem skoleleder og lederaspiranten.

  Den formelle uddannelsesdel af forløbet udgøres af Diplomuddannelsen i skoleledelse som består af tre obligatoriske moduler, 2 valgmoduler og et specialerettet afgangsprojekt der afvikles således:

  År 1
  Organisation, udvikling og samskabelse (10 ects) + Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ects)

  År 2
  Det personlige lederskab og forandring (10 ects) + Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ects)

  År 3
  Skoleledelse (5 ects) + Afgangsprojekt for specialeretningen Skoleledelse (15 ects)

  Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser – både i plenum og i netværksgrupper. Internatformen er en intens og koncentreret undervisningsform, hvor deltagerne kommer i dybden med ledelsesopgaverne og udnytter fællesskabet om uddannelsen.

  Holdstart 2020
  Lærer til leder starter med en konference den d. 18. – 19 august 2020
  Skarrildhus
  Sdr. Ommevej 4
  Skarrild, 6933 Kibæk

  Det første års internater afholdes på:
  Hornstrup Kursuscenter
  Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby
  7100 Vejle:

  På følgende datoer (første års internater):
  d. 18+19. september 2020
  13+14 november 2020
  15+16 januar 2021
  19+20 marts 2021
  16+17 april 2021

  Ud over de datosatte undervisningsgange, er der også fælles vejledning i lokale studiegrupper i et omfang af 2-3 dage pr. modul.

  Pris
  Betalingen forgår modulvis. Deltagerbetalingen er 13.300 kr. for et 10 ECTS point modul og  8.550 kr. for et 5 ECTS point modul
   
  Derudover er der opholdsudgift for internat på ca. 2.300 kr. pr internat.

  Deltagelse på startkonferencen koster for en mentor og en studerende i alt 7.500 kr.

  Derudover er der varierende udgifter til litteratur og transport til internater, vejledning m.m.

 • Lærer til leder er et særligt tilrettelagt forløb for lærere og skolepædagoger med lederpotentiale, som ønsker en videreuddannelse inden for lederskab.
   

  Lærer til Leder Alumnenetværk i VIA
  Lærer til Leder har som uddannelsesprojekt været vejen for mange til en diplomlederuddannelse målrettet ledelse i skolen. Omkring 450 har nu gennemført uddannelsen, og aktuelt er ca. 100 i gang med deres uddannelsesforløb i et samarbejde mellem VIA og en række jysk-fynske kommuner.

  Alumnenetværkets formål er at være et ledelsesfagligt mødested for tidligere deltagere på forløbet Lærer til Leder. Mødeformen består i en vekselvirkning mellem oplæg om og drøftelser af aktuelle skoleledelsestemaer samt erfarings -og netværksudveksling i et dynamisk møde mellem ledelsesteori og ledelsespraksis.
  Som tidligere Lærer-til-leder bidrager man gennem deltagelse i netværket til at stille erfaringer, viden og perspektiver til rådighed for fælles læreprocesser.

  Alumnenetværket samles to gange årligt. Næste gang er d. 30. januar 2019. Læs mere og tilmeld dig.

 • For at blive optaget på Lærer til Leder, skal du skal have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.
   
  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  Du skal dokumentere, at du opfylder ovenstående adgangskrav, ved at vedhæfte dit eksamensbevis og en formel bekræftelse på din ansættelse, ved tilmeldingen. Har du tidligere deltaget i uddannelse ved VIA University College, så har vi dokumentation for adgangskrav.

  Det er en forudsætning for deltagelse, at en leder på din skole forpligter sig til at være mentor gennem uddannelsen. 
   
  Kandidaterne tilmelder sig uddannelsen sammen med en leder fra sin skole, som fungerer som mentor under forløbet. Og deltagere kan kun tilmeldes, hvis en leder på skolen har givet tilsagn om at ville fungere som mentor.
 • Aspiranterne tilmelder sig uddannelsen sammen med en leder fra sin skole, som fungerer som mentor under forløbet. Deltagere kan kun tilmeldes, hvis en leder på skolen har givet tilsagn om at ville fungere som mentor.

  Der er tilmeldingsfrist til Lærer til Leder 2020 den 1. april 2020.

  Du tilmelder dig LTL 2020 her

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

jag480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder