Drikkevand

Vi søger viden og finder løsninger for drikkevandsbranchen med fokus på grundvand, vandbehandling og distribution. Vi arbejder med emner som måleteknik, kemi, mikrobiologi, hydrologi, design og drift.

Det arbejder vi med

Vores opgaver tager ofte afsæt i praktiske problemer og foregår i tæt samarbejde med eksterne partnere som vandforsyninger, private virksomheder og den offentlige sektor.

Vi arbejder nationalt og internationalt og formidler forskning til vores ingeniørstuderende.

Projekt: Det mobile vandværk

Det mobile vandværk er et test- og demonstrationsanlæg, hvor nye danske vandteknologiske løsninger, vanbehandlingsprocesser og moniteringsværktøjer kan testes og udvikles direkte, hvor der er et behov. Det mobile vandværk etableres som en del af Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi.

konference

Læs mere om projektet

Det mobile vandværk opbygges modulært i containere, der sikrer mobilitet og fleksibilitet af anlægget, hvorved dette kan udnyttes til forskellige udfordringer og understøtte test og demonstration af forskelligartede vandteknologiske løsninger.
Læs mere

Samarbejdspartnere

Klimatorium
Water Valley Denmark
Skanderborg Forsyning
Vand og Teknik

Kontakt

Ditte A. Søborg (projektleder),
dans@via.dk

Lone Tang,
ltan@via.dk
Loren M. Ramsay,
lora@via.dk
Henrik Bjørn,
hbj@via.dk

Kontakt Ditte

Projekt: Merkur

Projektet udvikler en ny web-baseret platform til strukturering, visualisering og deling af vandbehandlingsdata. Platformen muliggør evidensbaserede beslutninger om design, drift og innovation.

Forskere som foretager en drikkevandstest

Læs mere om projektet

En national web-baseret platform til drikkevandsbehandling. Data er først indsamlet fra 10 vandværker læs mere. Dernæst fra 15 vandværker læs mere. Og senest fra 50 vandværker, inden fortolkning skal etablere key performance indikatorer og en best-practice for drikkevandsbehandling.

Læs mere

Samarbejdspartnere

Aarhus Vand, Vandcenter Syd, Energi Viborg Vand, Hjørring Vandselskab, Ikast Vandforsyning, Djurs Vand, TREFOR Vand, Skanderborg Forsyning, DIN Forsyning, Silkeborg Vand, Lemvig Vand, CEATH Company, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune

Kontakt

Loren Mark Ramsay, 
Projektleder, lora@via.dk

Ditte A. Søborg, dans@via.dk
Majbritt D. Lund, majl@via.dk
Kirsten L. Thomsen, kilt@via.dk

Kontakt Loren

Projekt: World Water Camp

World Water Camp er en unik camp for nationale og internationale studerende med interesse i vand til at mødes og netværke. Campen afholdes fysisk hvert 2. år i forbindelse med IWA World Water Congress and Exhibition og som online version ind imellem.

water days

Læs mere om projektet

World Water Camp adresserer udfordringer inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Den fysiske udgave giver en guided deltagelse i World Water Congres and Exhibition læs mere. Den online version er et mix af e-learning, live sessioner, diskussioner og opgaver.

Læs mere

Samarbejdspartnere

Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Fonden), Fors A/S, COWI, Silhorko-Eurowater, Rambøll, Niras, DHI, Danish Water Forum (DWF), The International Water Association (IWA), Young Water Professionals Denmark (YWPDK) og Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA)

Kontakt

Torben Lund Skovhus, projektleder, tols@via.dk

Loren Ramsay, lora@via.dk
Majbritt D. Lund, majl@via.dk
Ditte A. Søborg, dans@via.dk
Kirsten L. Thomsen, kilt@via.dk

Kontakt Torben

Bliv inspireret