Indeklima

Vi søger viden og udvikler løsninger til byggebranchen med fokus på menneskers samspil med de byggetekniske muligheder. Vi arbejder indenfor indeklima, nudging og ressourcebesparende løsninger.

Det arbejder vi med

Med afsæt i praktiske udfordringer arbejder vi tæt sammen med eksterne partnere fra byggeriets praksis og den offentlige sektor. Forskningen er praksisnær og implementerbar, og formidles i undervisningen til studerende på byggeriets uddannelser. 

Projekt: Det oplevede indeklima

"Det oplevede indeklima” er et forskningsprojekt, som undersøger udviklingen af en gruppe studerendes oplevelse af indeklimaet i deres projektlokaler før og efter information om ventilationsanlæggets funktion.

Tegning af klasseværelse.

Læs mere om projektet

Projektet tager udgangspunkt i en komparativ analyse af de studerendes oplevelse af indeklimaet, når de arbejder i et undervisningslokale.
Læs om det oplevede indeklima

Samarbejdspartnere

VIA Byggeri, Aarhus

Kontakt

Mette Falbe-Hansen
Civilingeniør, lektor

E: mefh@via.dk

Kontakt Mette

Projekt: Indeklima i skolen

Projektet skal optimere indeklimaet i folkeskolen ved brug af nudgingværktøjer udviklet af eleverne. Udviklingen er sket på baggrund af indeklimatiske målinger og spørgeskemaundersøgelser.

To små skoledrenge som sidder i et klasseværelse

Læs mere om projektet

Projektets overordnede idé er at udvikle en undervisningspakke med fokus på indeklima.

Læs om indeklima i skolen

Samarbejdspartnere

Bankagerskolen, Horsens

Kontakt

Andrea Mortensen
Ph.d., lektor

E: amot@via.dk

Kontakt Andrea

Projekt: Dagslys i det bebyggede miljø

Projektet kobler dagslyshåndtering fra byplan- til bygningsniveau, samt eksemplificerer tværfaglige dilemmaer mellem dagslys, arkitektur og termisk indeklima i jagten på de gode dagslysforhold.

Du kan se en præsentation af VIAs Maria Gaardsted Kamper på Building Green om dagslys i det bebyggede miljø her (YouTube).

Byggeri, der illustrerer dilemmaet mellem dagslys, arkitektur og termisk indeklima

Læs mere om projektet

I projektet er der fokus på de tværfaglige dilemmaer mellem dagslys, arkitektur og termisk indeklima.

Læs mere i UC Viden

Samarbejdspartnere

Arkitema, MOE, Dansk Center for Lys, støttet af Realdania

Kontakt

Maria Gaardsted Kamper
Cand.polyt., lektor

E: maeg@via.dk

Kontakt Maria

Bliv inspireret