Korrosion, Materialer og Biofilm

Vi forsker og finder løsninger for industrien med fokus på materialer, korrosion, biofilm og gavnlige mikroorganismer. Vi arbejder med emner som anvendt industriel mikrobiologi, risikovurderinger, sensorer, modellering af biokorrosion og vandbehandling.

Det arbejder vi med

Vores opgaver tager ofte afsæt i praktiske problemer og foregår i tæt samarbejde med eksterne partnere som forsyninger, private virksomheder og den offentlige sektor.

Vi arbejder nationalt og internationalt og formidler forskning til vores klima- og forsyningsingeniørstuderende. 

Projekt: geno-MIC

Olieindustrien mangler erfaringer med at forebygge biokorrosion indvendigt i olierør. Projektet skal knække koden i forhold til den uforudsigelige materialenedbrydning, og det er projektets formål at afdække hvordan olieindustrien kan forebygge, at der sker olieforurening i form af olieudslip fra korroderede rør.

Stort rør med biokorrission indvendigt

Læs mere om projektet

Korrosion indvendigt i olie- og gas rør ødelægger rørene – en af de mest kritiske korrosionsmekanismer er ”biokorrosion”. Korrosion forårsaget af mikroorganismer.

Læs om geno-MIC

Samarbejdspartnere

University of Calgary, Memorial University, University of Alberta, Dalhousie University, University of Oklahoma og 20 industripartnere

Kontakt

Torben Lund Skovhus
Docent, ph.d.

tols@via.dk

Kontakt Torben

Projekt: Funktionelle PE-rør med gavnlig biofilm til nedbrydning af materiale-monomerer i drikkevandssystemet

Projektet vil begrænse forekomsten af materiale-monomerer i drikkevandssystemet, så forbrugerne ikke udsættes for de miljøfremmede stoffer.

Torben

Læs mere om projektet

Projektet skal udvikle og teste innovative og funktionelle PE-rørprodukter, udvikle en Best Practice-protokol for optimeret idriftsættelse af PE-rør, frembringe ny viden om biofilms gavnlige evne til at nedbryde materiale-monomerer og andre organiske mikroforureninger.

Læs om projektet

Samarbejdet

Aarhus Vand, TREFOR, Teknologisk institut og Nordisk Wavin 

Kontakt

Torben Lund Skovhus
projektleder
tols@via.dk

Ditte A. Søborg
dans@via.dk

Lone Tang
itan@via.dk

Kontakt Torben

Projekt: Halophilic plant extracts as natural corrosion inhibitors and biocides

Halofytter er plantearter, der vokser i havvand. Disse planter har vist sig at producere en lang række meget aktive antimikrobielle stoffer. I projektet tester vi hypotesen om at de naturlige antimikrobielle stoffer kan fungere som naturlige løsninger til bekæmpelse af biokorrosion, biofouling og forsuring.

Grøn plante

Læs mere om projektet

I projektet tester vi bl.a. hypotesen om at de naturlige antimikrobielle stoffer kan fungere som naturlige løsninger til bekæmpelse af biokorrosion.

Læs om halofytter

Samarbejdspartnere

Aalborg Universitet i Esbjerg

Kontakt

Torben Lund Skovhus
Docent, ph.d.

tols@via.dk

Kontakt Torben

Bliv inspireret