VIA etablerer resilient klimavej i samarbejde med Hedensted Kommune

VIA University College har i samarbejde med Hedensted Kommune etableret 50 meter klimavej i Hedensted. Vejen skal sikre at regnvand i forbindelse med skybrud ikke oversvømmer kloakkerne men i stedet siver ned igennem asfalten. Samtidig skal vejen levere grøn varme til den daginstitution, der ligger ved vejen.

Om projektet

Projektet med klimavejen i Hedensted er et konkret eksempel på, hvordan VIA arbejder praksisnært med forskning. For etableringen af klimavejen giver forskerne på VIA en række data som de kan bruge i forskningsmiljøet.

Formålet med klimavejen er at gøre det muligt for regnvand at sive igennem asfaltbelægningen og ned i en vejkasse (en vejkasse er et udtryk for den måde vejen og lagene i vejen er bygget op på). Der bliver desuden lagt jordvarmeslanger ned i vejkassen.

Med jordvarmeslangerne vil forskerne undersøge muligheden for at udnytte energien i den vand, der filtrerer igennem vejbelægningen til at opvarme en nærliggende børnehave med.

Godt samarbejde med Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har valgt at samarbejde med forskerne på VIA, fordi de forstår at tænke i nye klimavenlige løsninger. Samtidig forventer Hedensted Kommune, at klimavejen bliver starten på et fremtidigt samarbejde med VIA.

For Hedensted Kommune det er et prioriteret indsatsområde, at de vil en sikre bæredygtig udvikling og de er derfor glade for, at forskerne fra VIA kan hjælpe dem på den bedst mulige måde.

Anlæggelsen af klimavejen i Hedensted er en del af Coast to Coast Climate Challenge–projektet.

Kontakt

Theis Raaschou Andersen
Forskningschef og ph.d.
T: +45 87 55 42 95
E: thra@via.dk