Program for transformativ entreprenørskabsdidaktik

Vi forsker i, hvordan og under hvilke forudsætninger undervisning og vejledning på VIAs uddannelser kan fremme studerendes evne til at sætte innovative og/eller entreprenante, værdiskabende og ansvarlige aftryk på deres professioner, samfund og omverden. 

Sådan arbejder vi

Vi arbejder med teoretiske og empiriske tilgange til forskning. Vi inddrager løbende ny viden fra nationale og internationale studier, og vores ambition er, at programmet selv bidrager med viden gennem egne selvstændige forsknings- og udviklingsprojekter.

Vi er blandt andet interesserede i at undersøge følgende: 

 • Hvordan kan man sætte innovative og entreprenante aftryk i VIAs uddannelser og i de mangfoldige professionspraksisser, som VIA uddanner til? 
 • Hvordan kan man didaktisk og pædagogisk understøtte, at elever og studerende på professionsuddannelser udvikler en stærk mulighedsorientering, og at de handler på denne?
 • Hvordan kan man didaktisk og pædagogisk understøtte, at elevers, studerendes og fagprofessionelles mulighedsorientering tænkes sammen med de værdier, som deres viden og profession skal bidrage til? 

Udvalgte temaer

Vi arbejder med mange forskelligartede projekter inden for mangfoldige professioner og deres fagligheder, herunder pædagogiske, sundheds- og ernæringsfaglige, socialfaglige, tekniske, kreative og merkantile - og vi er altid åbne for en snak om nye interessante projekter.

Her kan du se tre udvalgte temaer, som programmet arbejder med: 

Pædagogisk entreprenørskab i læreuddannelsen og grundskolen

Pædagogisk entreprenørskab i læreuddannelsen og grundskolen handler om at omsætte entreprenørskab som mulighedstænkning til læring og dannelse. Vi har fokus på nye måder at undervise i fagene på, der fremmer elevernes og de studerendes motivation, virkelyst og livsperspektiver. 

tegning af børn der arbejder

Entreprenørskabs-undervisning i dansk

Projektet har undersøgt elevers læringspraksis og -udbytte, når de arbejder med entreprenørskab knyttet til et undervisningsfag i skolen.
Se forskningsresultaterne

Entreprenørskab i læreruddannelsen

Projektet undersøger lærerstuderendes holdninger, værdier og læringsudbytte, når uddannelsen tones i retning af entreprenørskab og teknologiforståelse. 
Læs mere om projektet

GreenEdTech

GreenEdTech undersøger, hvordan fremtidens bæredygtige og innovative skole skabes. Her skal udskolingselever fra 15 landsdækkende skoler samarbejde med virksomheder/lokale aktører om cases, der indebærer bæredygtige udfordringer.
Læs mere om projektet

Entreprenøriel didaktik og intraprenørskab i udvalgte uddannelser

Under temaet arbejdes der i forskellige projekter med forskning og udvikling af entreprenørielle didaktikker, praksisser og dannelsesforståelser.  

Dreng maler med flere farver.

Innovativ dannelse i sygeplejerske-, pædagog- og socialdiakon-uddannelser

Projektet udvikler didaktiske designs til at fremme sensitivitet, fantasi og handlemod igennem uddannelsernes ordinære curriculum.

Læs mere om projektet

Ph.d.-projektet Entreprenante professionsuddannelser 

Projektet undersøger de institutionelle og pædagogiske processer i udviklingen af entreprenant videregående uddannelser.

Læs mere om projektet

Ph.d.-projekt om intraprenørskab i ingeniørfagligheden

Projektet ser nærmere på, hvordan ingeniørstuderende uddannes til at blive entreprenante.
Læs mere om projektet

Materialer og udgivelser

Rapport forside

Rapport: Eksperimenterende didaktiske initiativer i læreruddannelsen i VIA

Ny rapport i samarbejde med Program for professionsdidaktik.
Hent rapporten
undervisning af elever

Undervisning i entreprenørskab

'Kommunikationsbureauet' er materialer til undervisning i faget dansk, der indeholder lærervejledning og praktiske opgaver.
Download materialerne
Lysende pære

Entreprenørskab i professionsuddannelser

Se eksempler på, hvordan hvordan undervisere fra professionsbacheloruddannelser har tilrettelagt deres innovations- og entreprenørskabsundervisning.
Se materialer og videoer
forside på rapport

Bog: Bæredygtighed og entreprenørskab i undervisningen

En række undervisere tilknyttet PEAS (Peace, Education and Sustainability) giver deres bud på bæredygtighed i undervisningen.
Læs udgivelsen her
forside af rapport

E-kursus om bæredygtighed og entreprenørskab

Gratis e-kursus, hvor 13 af VIAs eksperter inden for bæredygtighed, innovation og entreprenørskab formidler deres viden. 
Gå til e-kurset
Dreng maler med flere farver.

Idékatalog til undervisere på professions-uddannelser

Se og hør eksempler på innovativ og entreprenøriel dannelse og didaktik i sygeplejerske-, pædagog- og socialdiakonuddannelser.
Hent idékataloget

Kontakt

Raffaele Brahe-Orlandi, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Raffaele Brahe-Orlandi

 • Forskningsleder, docent og ph.d
 • T: +45 87 55 30 69
Se profil på UC Viden
Ghost billede af medarbejder som mangler eller ikke ønsker deres profil billede vist
 • David Mehlsen

 • Projektmedarbejder
 • T: +45 87 55 10 02
Se profil på UC Viden
Michael Breum
 • Michael Breum Ramsgaard

 • Lektor
 • T: +45 87 55 26 25
Se profil på UC Viden
Randi Boelskifte Skovhus, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Randi Boelskifte Skovhus

 • Lektor, ph.d.
 • T: +45 87 55 19 81
Se profil på UC Viden
Birgitte Greve Madsen
 • Birgitte Greve Madsen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 30 73
Se profil på UC Viden
Henrik Wøhlk Larsen
 • Henrik Wøhlk Larsen

 • Lektor
 • T: +45 22 37 15 75
Se profil på UC Viden
Birgitte Woge Nielsen
 • Birgitte Woge Nielsen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 23 26
Se profil på UC Viden
Adrian Bull
 • Adrian Bull

 • Lektor
 • T: +45 87 55 30 89
Se profil på UC Viden
Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard
 • Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard

 • Lektor
 • T: +45 87 55 22 72
Se profil på UC Viden
Majken Svane Hansen.
 • Majken Svane Hansen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 35 55
Se profil på UC Viden
Mette Lindahl Thomassen, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Mette Lindahl Thomassen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 42 48
Se profil på UC Viden
Hanne Føns, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Hanne Føns

 • Adjunkt
 • T: +45 28 18 86 70
Ghost billede af medarbejder som mangler eller ikke ønsker deres profil billede vist
 • Tomas Breinholdt Madariaga

 • Adjunkt
Se profil på UC Viden
Ghost billede af medarbejder som mangler eller ikke ønsker deres profil billede vist
 • Maj Ottov Duus

 • Adjunkt
Se profil på UC Viden
Ghost billede af medarbejder som mangler eller ikke ønsker deres profil billede vist
 • Liv Fløe Müller

 • Adjunkt
Se profil på UC Viden