Program for ledelse og organisationsudvikling

Program for ledelse og organisationsudvikling belyser forhold for ledelse, professionelle medarbejdere og organisatorisk udvikling.

Programmets arbejde

 • I offentlige og private organisationer er en hensigtsmæssig opgaveløsning hægtet til en forståelse for ledelse og organisatoriske processer i praksis. Velfærdssamfundets udfordringer tilskynder til en organisatorisk udvikling, der fremmer tværgående samarbejde mellem fagprofessionelle, frivillige og private aktører i at løfte opgaven.
  En ledelse vil derfor også skulle håndtere flere konkurrerende logikker i denne balancerede praksis, hvilket skaber behov for ledelsesmæssig refleksivitet og analytisk indsigt på flere niveauer. I programmet bidrager vi med undersøgelser, der klæder både medarbejdere og ledere på til at forstå egne organisationer. 
  Programmet formulerer på denne klangbund viden om praksis, for praksis, således at det kommer ledelse, organisation og opgaveløsning til gavn på alle niveauer. 

 • Programmet har fokus på: 

  • Faglig ledelse, fx pædagogisk ledelse i skole og dagtilbud, ledelse i ældreplejen
  • Tværprofessionel ledelse og ledelse hen over sektorer, fx ledelse af frivillige
  • Udviklings- og forandringsprocesser samt projektledelse
  • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber og samarbejdende fællesskaber
  • Ledelse i et distribueret perspektiv, fx organisatoriske ressourcepersoner

Udvalgte projekter og tematikker

kirke

Nordisk samhørighed og samskabelse i det kirkelige frivillige arbejde

Projektet undersøger, hvordan folkekirkelige organisationer i Danmark, Norge og Sverige kan styrke det kirkelige frivillige sociale arbejdes bidrag til nordisk samhørighed. Projektet vil udvikle og implementere en model for rekruttering, ledelse og motivering af frivillige; samskabelse med kommunerne; styrkelse af den fælles nordiske samhørighed og identitet på tværs af landene, samt udvikle anvendelsesorienteret viden på området.

Find projektets resultater her

Kontaktperson:
Docent Holger Højlund
E: hmeh@via.dk 

 


Læs mere om projektet i UC Viden
kvinde skriver i notesbog

Hvordan træffer vi bedre beslutninger i projekter?

Projektet handler om projektledernes beslutninger. Projektet afdækker den eksisterende forskningslitteratur om projekters beslutninger i et litteraturstudie samt undersøger gennem feltstudier, hvilke udfordringer og tiltag projektledere kan tage for at forbedre beslutninger i projekter i private og offentlige organisationer.

 


Kontaktperson:
Lektor Peter G. Harbo
E: pgh@via.dk

Læs mere om projektet i UC Viden
Ipad og ark med grafer på

Ledelse med data i administrativ praksis

Projektet undersøger, hvordan samspillet mellem den lokale dialog om indsamling og udvikling af data og den måde, lederen bringer data i spil i de strategiske beslutningsprocesser.

 

 

 

 

Kontaktperson:
Lektor Sara Bilenberg
E: sabi@via.dk

Læs mere om projektet i UC Viden
Grafik af floddelta

Tidsskrift Lederliv

Peer-reviewed og gratis tidsskrift der fokuserer på ledelse og temaer som strategi, styring og organisering i det offentlige og private. Tidsskriftet bæres af et tværgående samarbejde mellem de seks danske professionshøjskoler.

Kontakt

Frode Boye Andersen, forskningsleder for VIAs forskningsprogram for ledelse og organisationsudvikling
 • Frode Boye Andersen

 • Forskningsleder
 • T: 87 55 18 09
Se profil på UC Viden