Program for ledelse og organisationsudvikling

Program for ledelse og organisationsudvikling belyser forhold for ledelse, professionelle medarbejdere og organisatorisk udvikling.

Program for ledelse og organisationsudvikling arbejder for at udvikle viden om praksis, for praksis, i tre sammenflettende spor:

 • Vi belyser relevante undersøgelsesfokus
 • Vi udvikler aktuelle begreber for feltet
 • Vi samarbejder med andre om interessante projekter

Forskningsområder:

 • Faglig ledelse, fx pædagogisk ledelse i skole og dagtilbud
 • Tværprofessionel ledelse og ledelse hen over sektorer
 • Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser, reformtiltag mv.
 • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber og samarbejdende fællesskaber
 • Ledelse i et distribueret perspektiv, fx organisatoriske ressourcepersoner
 • 'Mellemrummene' i feltet styring, ledelse og fagprofessionel opgaveløsning

Udvalgte projekter

Projekt: Nordisk samhørighed og samskabelse i det kirkelige frivillige arbejde

Om projektet

Projektet undersøger, hvordan folkekirkelige organisationer i Danmark, Norge og Sverige kan styrke det kirkelige frivillige sociale arbejdes bidrag til nordisk samhørighed. Projektet har til formål på fælles nordisk niveau at udvikle og implementere en model for rekruttering, ledelse og motivering af frivillige; samskabelse med kommunerne; styrkelse af den fælles nordiske samhørighed og identitet på tværs af de tre nordiske lande, samt at udvikle anvendelsesorienteret viden herom.

Læs om projektet i UC Viden
Holger Højlund

Projektleder 

Holger Højlund
Docent, ph.d.

T: +45 22 35 23 26
E: hmeh@via.dk

Se Holger Højlunds profil på UC Viden

Projekt: Hvordan træffer vi bedre beslutninger i projekter?

Om projektet

Projektet handler om projektledernes beslutninger. Projektet afdækker den eksisterende forskningslitteratur om projekters beslutninger i et litteraturstudie samt undersøger gennem feltstudier, hvilke udfordringer og tiltag projektledere kan tage for at forbedre beslutninger i projekter i private og offentlige organisationer.

Læs om projektet i UC Viden
Peter Georg Harboe

VIA Projektleder 

Peter G. Harbo
Lektor

T: +45 87 55 19 30
E: pgh@via.dk

Se Peter Harbos profil på UC Viden

Projekt: Ledelse med data i administrativ praksis

Om projektet

Projektet undersøger, hvordan samspillet mellem den lokale dialog om indsamling og udvikling af data og den måde, lederen bringer data i spil i de strategiske beslutningsprocesser.

Læs mere om projektet i UC Viden

VIA Projektleder

Sara Bilenberg
Lektor

E: sabi@via.dk
T: +45 87 55 34 87

Se Sara Bilenbergs profil på UC Viden

Kontakt

Frode Boye Andersen, forskningsleder for VIAs forskningsprogram for ledelse og organisationsudvikling
 • Frode Boye Andersen

 • Forskningsleder
 • T: 87 55 18 09
 • Forsker i ledelse af skole og dagtilbud, organisatoriske ressource-personer og anden ordens ledelse.