Program for ledelse og organisationsudvikling

 
Program for ledelse og organisationsudvikling belyser forhold for ledelse, professionelle medarbejdere og organisatorisk udvikling.

Forskningsområder

  • Faglig ledelse, fx pædagogisk ledelse i skole og dagtilbud
  • Tværprofessionel ledelse og ledelse hen over sektorer
  • Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser, reformtiltag mv.
  • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber og samarbejdende fællesskaber
  • Ledelse i et distribueret perspektiv, fx organisatoriske ressourcepersoner
  • 'Mellemrummene' i feltet styring, ledelse og fagprofessionel opgaveløsning

Sådan arbejder vi

Program for ledelse og organisationsudvikling arbejder for at udvikle viden om praksis, for praksis, i tre sammenflettende spor:

  • Vi belyser relevante undersøgelsesfokus
  • Vi udvikler aktuelle begreber for feltet
  • Vi samarbejder med andre om interessante projekter

Udvalgte forskningsprojekter

Ignorance in Organisations

Dette internationale projekt udvikler begreber til undersøgelse af, hvordan viden og ikke-viden fungerer og får betydning for organiseringens rammer og mulighedsbetingelser i moderne organisationer.

Kontakt projektleder 

Holger Højlund
Docent, ph.d.

T: +45 22 35 23 26
E: hmeh@via.dk

Samarbejde mellem ledere og ressourcepersoner

Projektet undersøger, hvad ledere og ressourcepersoner, i dette tilfælde faglige fyrtårne i dagtilbud, gør, når de samarbejder om udvikling af pædagogisk praksis.

Kontakt projektleder

Karen Reitz
Adjunkt

T: +45 87 55 19 48
E: kare@via.dk

Kontakt

Frode Boye Andersen, forskningsleder for VIAs forskningsprogram for ledelse og organisationsudvikling

Frode Boye Andersen

Forskningsleder, ph.d.
Forsker i ledelse af skole og dagtilbud, organisatoriske ressource-personer og anden ordens ledelse.