Program for krop, idræt og bevægelse

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi forsker i bevægelse og bevægende kroppes betydning for pædagogiske processer i skoler og daginstitutioner – særligt i forbindelse med idrætsundervisning og bevægelsesaktiviteter. 

Sådan arbejder vi

Vi arbejder teoretisk og empirisk med at udfordre og udvikle feltets viden og praksis. Det gør vi ved at udvide vores forståelser gennem teoretiske og filosofiske perspektiver og ved sammen med lærere og pædagoger at udvikle nye pædagogiske og didaktiske bevægelsespraksisser.

Forskningsområder

I vores forskning er vi især optaget af 

- Fænomenologiske og eksistentielle teoridannelser
- Bevægelsespædagogik og -didaktik
- Læring, dannelse og trivsel
- Idrætsundervisning
- Motion og bevægelse i skolen
- Bevægelse i daginstitutioner
- Fx øvelse, lidenskab, glæde, frihed, ADHD, inklusion og fællesskab. 

Udvalgte projekter

Der er konstant 5-10 større og mindre projekter i gang. Målet med projekterne er med fokus på bevægelse at gøre skoler og institutioner til et bedre sted at være elev eller barn. Baseret på disse værdier samarbejder vi med og udfordrer praksis. Vi udvikler løsninger og andre gange nedbryder vi forestillinger – enten alene eller i et tæt samarbejde med praksis.

RE:MOVE

RE-MOVE.dk er forskningsprogrammets blog, hvor projekter og resultater formidles i kort og en mere diskuterende form. På bloggen kan du også læse om forskningsprogrammets årlige konference, RE:MOVE.
Børn i bevægelse på trappe

Blog i bevægelse

Arbejder du med bevægelse i børn og unges liv? Så bliv inspireret med ny viden fra den forskningsbaserede blog, RE:MOVE

Kontakt

Esben Voldshøj

Lektor 

esvo@via.dk

iMOOW!

I samarbejde med Nordea fonden og 30 skoler har vi i et aktionsforskningsprojekt gennem tre år arbejdet på at udvikle en bevægelsesdidaktik. Der har især været fokus på, hvordan bevægelse i skoletiden kan bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel.
Børn i bevægelse iMOOW

Elever bevæger sig til trivsel og læring

Projektet stiller skarpt på det gode bevægelsesliv i skolen. 

Kontakt

Mette Munk

Lektor og Ph.d.

memu@via.dk

Sans for bevægelse

Antologi der fra et fænomenologisk og eksistentielt perspektiv undersøger, hvordan bevægelse og pædagogik er tæt sammenvævede. I særdeleshed fokusereres der på bevægelsens sanselige, følelsesmæssige og relationelle dimensioner.

Bevægelse i pædagogisk arbejde

Hvordan kan du som pædagog eller lærer forstå og arbejde med bevægelse? Det giver  bogen nogle svar på. 

Kontakt

Ole Lund

Lektor og Ph.d. i idræt

ollu@via.dk

Kontakt

Jens Ole Jensen

Jens-Ole Jensen

Programleder, 
Cand. mag., Ph.d. 
og docent.