VIAs tilgang til forskningssamarbejde

VIAs forskning udspringer af uddannelsesmiljøerne og det tætte samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Hjælp til dit projektarbejde

Projektstøtte er den afdeling hos VIA, der rådgiver dig i projektarbejde med alt, hvad dertil hører af fundraising og processer til søgning af eksterne midler og fonde samt projektadministration.

Hos Projektstøtte kan du få rådgivning indenfor:
• Strategisk fondsarbejde
• Fondsrådgivning og netværk 
• Idé- og projektmodning 
• Koordinering af ansøgningsprocesser 
• Kvalitetssikring af ansøgninger og budgetter 
• Projektopstart (aftaler, budget) 
• Projektadministration (budget, ressourcestyring, dokumentation, afrapportering) 
• Projektkommunikation 
• Projektafslutning 

Målet med rådgivningen er at styrke viden og kompetencer inden for VIAs forsknings- og udviklingsområde, og at sikre et strategisk professionelt fondsarbejde med ansøgningsstrategi og netværksudvikling. 

Projektstøtte arbejder løbende på at forbedre projektkulturen og kvaliteten af eksternt finansierede projekter hos VIA.

 

Information til deltagere i forskningsprojekter om behandling af persondata

Når du deltager i et forskningsprojekt, og en forsker i VIA i den forbindelse har modtaget nogle personoplysninger om dig, vil der løbende ske en elektronisk behandling af de personoplysninger som led i forskningsprojektet.

VIA University College er dataansvarlig for de oplysninger, og vi har derfor lavet en generel informationsskrivelse, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

Læs hvordan VIA behandler personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter (pdf).