Professionel tilgang til forskningssamarbejde

VIAs forskning udspringer af uddannelsesmiljøerne og det tætte samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Viden om udfordringer og muligheder

VIAs tætte kontakt til private og offentlige partnere giver os en viden om de udfordringer og muligheder, de står overfor. Den viden bruger vi i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, som dermed får umiddelbar effekt i praksis.

Vi har en stor opmærksomhed på at indgå i internationalt samarbejde og såkaldt projektstøtteenheder formidler kontakt mellem eksterne samarbejdspartnere og VIAs faglige medarbejdere samt sikrer kvaliteten af internationale partnerskaber.

Tværgående enheder til projektstøtte

VIAs tværgående projektstøtteenheder har kompetencer inden for jura, projektøkonomi, processtyring og fundraising. 
I forbindelse med projektansøgninger har projektstøtteenheden den administrative kontakt til samarbejdspartnere. 

Projektstøtteenhederne tilbyder bl.a.: 

  • Monitorering af puljer og fonde
  • Rådgivning om finansieringsmuligheder
  • Procesledelse af ansøgnings- og udbudsprocesser
  • Kvalitetssikring af ansøgninger
  • Facilitering af projektudvikling
  • Budgetlægning 
  • Udarbejdelse af konsortieaftaler/samarbejdskontrakter
  • Administrativ kontakt til samarbejdspartnere
  • Projektkommunikation
  • Sikring af synergier og videndeling mellem projekter og de faglige uddannelsesmiljøer.

For yderligere information, kontakt venligst de relevante hovedområder:

VIA Efter- og Videreuddannelse/VIA Pædagogik & Samfund

Mette Villekær
Sekretariatschef
T: +45 87 55 18 30
E: meos@via.dk
Eller: projektstoette@via.dk  

VIA Erhverv

Jonna Pedersen
Afdelingschef for eksterne relationer
T: +45 87 55 40 13
E: jop@via.dk

VIA Sundhed  

Lars Peter Bech Kjeldsen
Forsknings- og Udviklingschef
T: +45 87 55 17 16
E: lpbk@via.dk

Industrielle forretningsmodeller

Virksomheder får forløst deres potentialer

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller hjælper virksomheder til vækst.
VIA og Aarhus Kommunikation styrker samarbejdet - Harald Mikkelsen

VIA og Aarhus Universitet styrker samarbejdet

To af landets største uddannelsesinstitutioner styrker samarbejdet om uddannelse, forskning og entreprenørskab.