Professionel tilgang til forskningssamarbejde

VIAs forskning udspringer af uddannelsesmiljøerne og det tætte samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Viden om udfordringer og muligheder

VIAs tætte kontakt til private og offentlige partnere giver os en viden om de udfordringer og muligheder, de står overfor. Den viden bruger vi i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, som dermed får umiddelbar effekt i praksis.

Vi har en stor opmærksomhed på at indgå i internationalt samarbejde og såkaldt projektstøtteenheder formidler kontakt mellem eksterne samarbejdspartnere og VIAs faglige medarbejdere samt sikrer kvaliteten af internationale partnerskaber.

Information til deltagere i forskningsprojekter om behandling af persondata

Når du deltager i et forskningsprojekt, og en forsker i VIA i den forbindelse har modtaget nogle personoplysninger om dig enten fra dig selv, eller fra andre, vil der løbende ske en elektronisk behandling af de personoplysninger som led i forskningsprojektet.

VIA University College er dataansvarlig for de oplysninger, og vi har derfor lavet en generelle informationsskrivelse, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

Læs hvordan VIA behandler personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter (pdf)

Tværgående enheder til projektstøtte

VIAs tværgående projektstøtteenheder har kompetencer inden for jura, projektøkonomi, processtyring og fundraising. 
I forbindelse med projektansøgninger har projektstøtteenheden den administrative kontakt til samarbejdspartnere. 

Projektstøtteenhederne tilbyder bl.a.: 

  • Monitorering af puljer og fonde
  • Rådgivning om finansieringsmuligheder
  • Procesledelse af ansøgnings- og udbudsprocesser
  • Kvalitetssikring af ansøgninger
  • Facilitering af projektudvikling
  • Budgetlægning 
  • Udarbejdelse af konsortieaftaler/samarbejdskontrakter
  • Administrativ kontakt til samarbejdspartnere
  • Projektkommunikation
  • Sikring af synergier og videndeling mellem projekter og de faglige uddannelsesmiljøer.