VIAs tilgang til forskningssamarbejde

VIAs forskning udspringer af uddannelsesmiljøerne og det tætte samarbejde med private og offentlige virksomheder.

http:VIAs tværgående projektstøtteenheder har kompetencer inden for jura, projektøkonomi, processtyring og fundraising. I forbindelse med projektansøgninger har projektstøtteenheden blandt andet den administrative kontakt til samarbejdspartnere. 

Projektstøtteenhederne tilbyder desuden:

  • Monitorering af puljer og fonde
  • Rådgivning om finansieringsmuligheder og budgetlægning
  • Procesledelse af ansøgnings- og udbudsprocesser
  • Facilitering af projektudvikling og projektkommunikation
  • Kvalitetssikring af ansøgninger
  • Udarbejdelse af konsortieaftaler/samarbejdskontrakter
  • Sikring af synergier mellem projekter og de faglige uddannelsesmiljøer.

Internationale samarbejder er også et væsentligt ben i VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vores projektstøtteenheder formidler kontakt mellem eksterne samarbejdspartnere og VIAs faglige medarbejdere og sikrer kvaliteten af vores internationale partnerskaber.  

Information til deltagere i forskningsprojekter om behandling af persondata

Når du deltager i et forskningsprojekt, og en forsker i VIA i den forbindelse har modtaget nogle personoplysninger om dig, vil der løbende ske en elektronisk behandling af de personoplysninger som led i forskningsprojektet.

VIA University College er dataansvarlig for de oplysninger, og vi har derfor lavet en generel informationsskrivelse, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

Læs hvordan VIA behandler personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter (pdf).