Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Vi er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer inden for sundhedsvæsenet. 

Vi styrker samarbejdet mellem sektorer, forsker i nye muligheder for multisyge borgere og deres pårørende samt udvikler nye teknologier, som støtter borgere i at opretholde deres funktionsniveau.

Vores forskning og vidensformidling styrker uddannelserne på sundhedsområdet og medvirker til, at de stadig matcher og skaber værdi for praksis.

Vi udfører anvendt og praksisnær forskning i samarbejde med VIAs øvrige forskningsmiljøer samt private og offentlige partnere nationalt og internationalt. 

Kontakt

Seneste nyt