Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Vi er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer inden for sundhedsvæsenet. 

Kvinde hjælper anden kvinde med at strække ud.

Vi styrker samarbejdet mellem sektorer, forsker i nye muligheder for multisyge borgere og deres pårørende samt udvikler nye teknologier, som støtter borgere i at opretholde deres funktionsniveau.

Vores forskning og vidensformidling styrker uddannelserne på sundhedsområdet og medvirker til, at de stadig matcher og skaber værdi for praksis.

Vi udfører anvendt og praksisnær forskning i samarbejde med VIAs øvrige forskningsmiljøer samt private og offentlige partnere nationalt og internationalt. 

Kontakt

Lars Peter Bech Kjeldsen

Seneste nyt