Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Vi er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer inden for sundhedsvæsenet. 

Vi styrker samarbejdet mellem sektorer, forsker i nye muligheder for multisyge borgere og deres pårørende samt udvikler nye teknologier, som støtter borgere i at opretholde deres funktionsniveau.

Vores forskning og vidensformidling styrker uddannelserne på sundhedsområdet og medvirker til, at de stadig matcher og skaber værdi for praksis.

Vi udfører anvendt og praksisnær forskning i samarbejde med VIAs øvrige forskningsmiljøer samt private og offentlige partnere nationalt og internationalt. 

Forskningsområder

hjerne

Demens

Her forsker vi i personcentreret omsorg, pårørendes behov samt indsatser, der kan understøtte mennesker med demens i at opretholde kognitive færdigheder.
Læs mere om områdets forskning
træning

Rehabilitering

Her arbejder vi med at fremme forudsætninger for at personer med rehabiliteringsbehov kan leve et meningsfuldt liv.
Læs mere om områdets forskning
Skov

Krop og mental sundhed

Fokus på området her, er at understøtte og fremme mental sundhed og trivsel gennem arbejde med sansning, krop, kropsbevidsthed, medfølelse samt bevidst nærvær på krop, tanker, følelser og adfærd.
Læs mere om områdets forskning
sygeplejersker

Forskning i sundhed og sygepleje

Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje (CFSS) er et nyt fælles forskningscenter imellem Hospitalsenhed Midt og VIA University College, Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi.
Læs mere om områdets forskning
teleskop

Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik

I sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik undersøger vi samspillet mellem sundheds- og velfærdsteknologi og praksis.
Læs mere om områdets forskning
faq

FAQ

Her kan du få svar på dine spørgsmål lige fra praktik til samarbejder.

Læs mere
4 mennesker taler sammen rundt om et bord

Samarbejder

I samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet og MarselisborgCentret er VIA med i forskningsprogrammet "Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning" (SPR).

Seneste nyt

Kontakt

Helle Kryger Aggerholm
  • Helle Kryger Aggerholm

  • Forsknings- og udviklingsdirektør
  • T: +45 26 25 90 02
Download foto af Helle
Birgitte Bøgh
  • Birgitte Bøgh

  • Ledelsespartner
  • T: +45 87 55 29 74