Biobank til forskning i krop-sind og mental sundhed

Forskere fra Forskningsprogram for krop og mental sundhed arbejder med undersøgelser af biomarkører i blodet. Blodprøverne kan vise, om man kan aflæse stressniveau i blodet.Det er lektor ph.d. Malene Munk Jørgensen, lektor ph.d. Helen Nordahl Madsen og docent og ph.d. Jesper Dahlgaard, der står bag projektet.

Biobanken har over en periode på fire år indsamlet blodprøver fra deltagere i videnskabelige undersøgelser gennemført af VIA og samarbejdspartnere. Prøverne opbevares i en fryser på Bioanalytikeruddannelsen, hvor lektor ph.d. Malene Munk Jørgensen, lektor ph.d. Helen Nordahl Madsen og docent og ph.d. Jesper Dahlgaard fra Forskningsprogram for krop og mental sundhed arbejder med undersøgelser af biomarkører i blodet.

Forskningsprojekterne undersøger biomarkører, som indgår i samspillet mellem krop-sind og mental sundhed. Det er fx undersøgelser af hvorledes mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) og naturophold blandt studerende ved danske UC’er og Universiteter, fremmer de studerendes trivsel og mentale sundhed, og udtrykket af generne (RNA) i blodets celler.

Andre studier er observationelle og vedrører ændringer i fysiologiske mål i forhold til oplevede psykologiske påvirkninger under større ændringer i livet (livstransitioner) som det at blive forældre eller at blive ramt af alvorlig sygdom.

Ud over de specifikke formål rummer biobanken flere andre perspektiver. Det er fx tekniske formål som forbedring og udvikling af målemetoder, ligesom biobanken udgør et fundament for nye forskningssamarbejder med Universiteter og UC’er om undersøgelser af biomarkører til besvarelse af fremtidens forskningsspørgsmål omkring sammenhængen mellem krop, sind og mental sundhed.

Kontakt

Malene Munk Jørgensen
E: mmj@via.dk

Jesper Dahlgaard
E: jesd@via.dk