Program for rehabilitering

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi


Forskningsprogrammet for rehabilitering har fokus på forskning i fysisk træning, håndtering af sygdom og behov for professionelle indsatser, der har betydning for det at leve et godt liv trods langvarig eller kronisk sygdom.

Formål


Sygdomme som sklerose, gigt, KOL, apopleksi, parkinson, kræft, nyresvigt, eller hjertekar sygdom er ikke umiddelbart livstruende, men kan medføre begrænsninger i hverdagen i form af nedsat funktionsevne og livskvalitet.

Hensigten med forskningen er at bidrage med ny viden, til professionsuddannelser og praksis, om fysisk træning, håndtering af sygdom og professionelle indsatser, der kan støtte mennesker i at leve et godt liv med begrænsninger.

Forskningsområder

 

Vi undersøger, hvordan træning af kondition, styrke, og balance kan bidrage til at løse eller håndtere de udfordringer, mennesker kan opleve, og som er forbundet med sygdom.

Desuden undersøger vi, hvilke behov for støtte mennesker med sygdom oplever at have, og hvordan sygdom håndteres.

Læs om VIAs forskning i rehabilitering 

Fysisk træning 

Forskningen handler om træning af kondition, styrke og balance.

Håndtering af sygdom og behov for professionelle indsatser

Forskningen handler om hverdagsliv blandt borgere, der lever med sygdomme og begrænsninger.

Kontakt Program for rehabilitering 

Dorthe Sørensen

Dorthe Sørensen

Forskningsleder af programmet
sygeplejerske, Ph.d.

T: +45 87 55 21 93
E: dsor@via.dk

Medarbejdere

 • Kontakt programmets medarbejdere

  Find kontaktoplysninger og UC Viden-profiler på medarbejderne ved Program for rehabilitering.

  Dorthe Sørensen, forskningsleder af programmet

  Sygeplejerske, Ph.d.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 21 93
  E: dsor@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Adherence i sundhedstiltag og fysisk træning
  • Hverdagsliv med sundhedsudfordringer og sygdom
  • Praksisnær rehabiliteringsforskning
  • Feasibility-studer og kvalitativ metode

   

  John Brincks

  Fysioterapeut, Ph.d.
  VIA Fysioterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 23 18
  E: jobr@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Rehabilitering af personer med neurologiske lidelser 
  • Bevægelsesanalyse (gang og balance) (primært personer med neurologiske lidelser)
  • Metodestudier
  • Kvantitativ metode

   

  Julie Sandell Jacobsen

  Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d. studerende.
  VIA Fysioterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 23 40
  E: jsaj@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Undersøgelse og rehabilitering af unge og midaldrende patienter med hofte og/eller lyske smerter
  • Muskel-sene belastning hos patienter med sygdomme i hofteleddet
  • Kliniske studier
  • Muskelstyrkemåling og 3D-bevægeanalyse
  • Ultralydsscanning

   

  Jacob Callesen

  Fysioterapeut, cand.scient.san, Ph.d.
  VIA Fysioterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 23 18
  E: jacc@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om: 

  • Balancetræning og styrketræning
  • Bevægelsesanalyse (gang og balance)
  • Kliniske studier
  • Kvantitativ metode

   

  Anette Schnieber

  Cand.psych., Ph.d.
  VIA Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
  T: +45 87 55 26 22
  E: anes@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om: 

  • Selvkontrol
  • Motivation
  • Vaner

   

  Anita Haahr

  Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 20 12
  E: anih@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Parkinsons sygdom
  • Kvalitativ metode
  • Kronisk sygdom
  • Hverdagsliv med sygdom

   

  Helle Svenningsen

  Sygeplejerske, M.K.S., Ph.d.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 20 87
  E: hesv@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Intensivsygepleje
  • Delirium
  • Kvantitativ metode 

   

  Camilla Mousing

  Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 21 66
  E: caac@via.dk
  UC Viden-profil 

  Særlig viden om:

  • Palliation
  • Kronisk sygdom
  • Hverdagsliv med sygdom
  • Kvalitativ metode

   

  Tove Lise Nielsen

  OT (reg), MHSc, PhD
  VIA Ergoterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 24 12
  E: ton@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Ergoterapi og rehabilitering i hjemmet
  • Ældre mennesker
  • Mixed methods forskning og systematiske litteratur reviews

   

  Louise M. Nielsen

  OT (reg), MPH, PhD
  VIA Ergoterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 24 13
  E: lmn@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Udvikling og evaluering af interventioner
  • Rehabilitering på tværs af sektorer
  • Kvantitativ metode og Klinimetri

   

  Marie Ernst Christensen

  Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, cand.scient.san.publ. Ph.d. studerende
  VIA Ernæring og Sundhed, VIA Global Nutrition & Health
  T: +45 87 55 26 23
  E: maec@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Hverdagslivsrehabilitering til personer med kroniske lidelser
  • Sundhedsfremme
  • Adherence i sundhedsinterventioner
  • Kvalitativ metode

   

  Helle Rønn Smidt

  Fysioterapeut, cand.pæd.psych. Ph.d. studerende
  VIA Fysioterapeutuddannelsen
  T: +45 87 55 23 65
  E: hrs@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Krop/psyke sammenhæng
  • Det brede sundhedsbegreb; individualitet, ulighed og magt
  • Psykiatrisk fysioterapi og det patientcentrede møde
  • Kvalitativ metode

   

  Ingrid Villadsen

  Sygeplejerske, Cand.cur., Ph.d. studerende
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 22 78
  E: invk@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:

  • Sygepleje og rehabilitering til mennesker med kronisk nyresygdom
  • Patientologi
  • Kvalitativ metode

   

Til studerende

Er du studerende og skal lave opgaver? Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Studerende ved uddannelserne i VIA er i størst muligt omfang involveret i forskningsprocesser med at indsamle og analysere data og formidle resultater.

Som studerende er du altid velkommen til at kontakte centrets medarbejdere med henblik på at være med i udvalgte dele af et forskningsprojekt eventuelt som en del af et bachelorprojekt eller et master- eller kandidatspeciale.

Se de studerende fortælle om samarbejdet

Se video på to minutter her om to studerendes involvering i forskningsprojektet ’Mad og måltidsudfordringer for patienter med KOL’ under Program for rehabilitering i Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi: 

 

 

Læs artiklen om samarbejdet

Læs artiklen om de to studerende