Program for rehabilitering

Forskningsprogrammet for rehabilitering fokuserer på at fremme forudsætninger for at personer med rehabiliteringsbehov kan leve et meningsfuldt liv.

Sådan arbejder vi

I samarbejde med studerende, undervisere, professioner, nationale og internationale viden- og forskningsinstitutioner udvikler vi anvendelsesorienteret viden om, hvordan hverdagslivet med nedsat eller risiko for nedsat funktionsevne opleves og håndteres, samt viden om metoder og interventioner, der kan understøtte det at leve et meningsfuldt liv baseret på aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Forskergruppen repræsenterer forskellige sundhedsfaglige professioner og baggrunde inden for sundheds- og samfundsvidenskab.

Det forsker vi i

Vi udfører feasibility-studier, valideringsstudier, effektstudier, sundhedsøkonomiske studier, procesevalueringer og kvalitative studier.

  • Progressiv træningsterapi til patienter med hoftedysplasi
  • Intensitet af balancetræning
  • Interventioner om almindelig daglig livsførelse (ADL)
  • Bedre liv med Parkinsons sygdom
  • Måltidsudfordringer og ernæringsproblematikker i rehabilitering
  • Identificering af rehabiliterings behov
  • Delirium som en faktor i rehabilitering i den akutte fase

MovetheHip forsøget: Effekt af træning og patientuddannelse til patienter med hoftedysplasi

Formålet er at sammenligne effekt og omkostninger af træning og patientuddannelse sammenlignet med nuværende praksis til patienter med hoftedysplasi. Formålet er endvidere at undersøge, hvordan behandlingen virker, og til hvem den virker bedst. Behandlingen er undersøgt og tilpasset i et gennemførlighedsstudie og er baseret på patienters erfaringer med at leve med hoftedysplasi.

Projektperiode: Projektstart er 01.01.2020 og forventet afslutning er 31.12.2024.

Projektleder modtog andenplads ved Fogh-Nielsen ph.d.-konkurrence under Aarhus Universitet. Læs artiklen om ph.d.-prisen her og har modtaget en pris for ”Best Poster” ved præsentation af gennemførlighedsstudiet ved Dansk Ortopædkirurgisk Årsmøde i 2021.

Metode

Effekt vil blive undersøgt i et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT). Sideløbende gennemføres et procesevalueringsstudie, hvor det undersøges hvordan interventionen fungerer, herunder hvordan og til hvem. Der gennemføres endvidere et sundhedsøkonomisk studie.

Samarbejdspartnere

Nationale: Inger Mechlenburg, Stig S. Jakobsen og Morten Bøgehøj fra Aarhus Universitetshospital. Desuden Kristian Thorborg, Københavns Universitetshospital (Hvidovre); Rasmus Ø. Nielsen, Aarhus Universitet; Lisa G.Østergaard, DEFACTUM; Dorthe Sørensen, VIA University College.
Internationale: Maurits van Tulder, VRIJE Universiteit (NL) samt Rhiannon Evans og Kelly Morgan fra DECIPHer ved Cardiff Universitet (UK).
Projektet er støttet af TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Gigtforeningen, Helsefonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond og Danske Fysioterapeuters Forskningsfond.

 

Kontakt projektleder

Julie Sandell Jacobsen
Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.
VIA Fysioterapeutuddannelsen
T: +45 87 55 23 40
E: jsaj@via.dk

Send mail til Julie

Læs MovetheHip publikationer

Projekt: Bedre liv med Parkinsons syndrom

At teste gennemførlighed og accept af en intervention målrettet ‘bedre liv med Parkinsons sygdom’ for personer, der lever med Parkinsons sygdom, og deres pårørende gennem udvikling af multisektorielle patientforløb og optimering af brug af ressourcer og støttesystemer, med et særligt fokus på udsatte grupper og områder.

Projektperiode: April 2019 – marts 2022

Se projektets hjemmeside: Læs om OPTIM-PARK.

Projektets engelske titel:
OPTIM-PARK - Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multisectoral intervention.

Metode

Studiet er designet som et explorativt mixed methods interventionsstudie, inspireret af MRC rammeværket til udvikling og gennemførelse af komplekse interventioner, og består af 5 delstudier. I designet indgår PPI (patient and public involvement) som en gennemgående komponent.

Samarbejdspartnere

Mari Carmen Portillo, University of Southampton, UK (Project lead)

Maria Victoria Navarta, University of Madrid, Spanien

Lydia López Manzanares, Hospital Universitario de la Princesa, Spanien

Line Kildal Bragstad, Universitetet i Oslo, Norge.

Kontakt projektleder

Anita Haahr
Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
T: +45 87 55 20 12
E: anih@via.dk

Send mail til Anita

Projekt: Effekt af balancetræning målt med fNIRS

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan den kognitive neurologiske processering relateret til motorisk styring påvirkes af balancetræning. Til afdækning anvendes ”functional near infrared spectroscopy” (fNIRS), der bestemmer niveau af aktivitet i hjernebarken målt ved forbrug af ilt.

Der fremsættes hypotese om, at bedre balance medfører højere grad af automatisering af bevægelser. Dette vil igen ses ved en reduktion af aktivitet i de områder af hjernen, der er associeret mod motorisk styring.

Projektperiode: Projektet påbegyndtes 1/9 2020 med forventet afslutning ultimo 2024.

Metode

Kliniske multicenter studier.

Samarbejdspartnere

Sektionen för fysioterapi - Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, 
Karolinska Instituttet (Stockholm, Sverige)

Sektion for Idræt – Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Kontakt projektledere

John Brincks
Fysioterapeut, cand.scient.san, Ph.d. VIA Fysioterapeutuddannelsen
T: +45 87 55 23 18
E: jobr@via.dk

Jacob Callesen
Fysioterapeut cand.scient.san, Ph.d. VIA Fysioterapeutuddannelsen
T: +45 87 55 23 30 / +45 28 70 00 93
E: jacc@via.dk

Til studerende

Er du studerende og skal lave opgaver? 

Studerende ved uddannelserne i VIA er i størst muligt omfang involveret i forskningsprocesser med at indsamle og analysere data og formidle resultater. Som studerende er du altid velkommen til at kontakte centrets medarbejdere med henblik på at være med i dele af et forskningsprojekt fx som en del af et bachelorprojekt eller master- eller kandidatspeciale.

Se videoen til højre om to studerendes involvering i et forskningsprojekt.

Læs artikel om de to studerende

Kontakt

Dorthe Sørensen
  • Dorthe Sørensen

  • Forskningsleder, Sygeplejerske, Ph.d.
  • T: +45 87 55 21 93