Program for rehabilitering

Forskningsprogrammet for rehabilitering fokuserer på at fremme forudsætninger for at personer med rehabiliteringsbehov kan leve et meningsfuldt liv.

Programmets arbejde 

 • I samarbejde med studerende, undervisere, professioner, nationale og internationale viden- og forskningsinstitutioner udvikler vi anvendelsesorienteret viden om, hvordan hverdagslivet med nedsat eller risiko for nedsat funktionsevne opleves og håndteres, samt viden om metoder og interventioner, der kan understøtte det at leve et meningsfuldt liv baseret på aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

  Forskergruppen repræsenterer forskellige sundhedsfaglige professioner og baggrunde inden for sundheds- og samfundsvidenskab.

 • Vi udfører feasibility-studier, valideringsstudier, effektstudier, sundhedsøkonomiske studier, procesevalueringer og kvalitative studier.

  • Progressiv træningsterapi til patienter med hoftedysplasi
  • Intensitet af balancetræning
  • Interventioner om almindelig daglig livsførelse (ADL)
  • Bedre liv med Parkinsons sygdom
  • Måltidsudfordringer og ernæringsproblematikker i rehabilitering
  • Identificering af rehabiliterings behov
  • Delirium som en faktor i rehabilitering i den akutte fase

Udvalgte projekter

fysisk aktivitet

Cognitive Orientation to Daily Oc-cupational Performance (CO-OP)

CO-OP er et canadisk mål-baseret og opgave-orienteret program, hvor kognitive problemløsningsstrategier bruges til at forandre aktivitetsudførelse i hverdagen.

Projektet gennemføres i to faser.
Fase 1: Feasibility evaluering. Formålet er at tilpasse og udvikle CO-OP til en dansk kontekst og afprøve gennemførligheden hos mennesker med stroke. I denne fase er fokus på interventionskomponenter, acceptabilitet, oplevet værdi, fidelitet samt mulige forbedringer af deltagernes aktivitetsudførelse.
Fase 2: Effektevaluering. Formålet er her at evaluere effekten af CO-OP til mennesker i kommunal genoptræning ifht. aktivitetsudførelse,  omkostningseffektivitet og deltagernes oplevelser af overførbarhed til hverdagen efter endt intervention.

Kontaktpersoner:
Tove Lise Nielsen
E: ton@via.dk

Louise Møldrup Nielsen
E: lmn@via.dk

Læs mere om projektet i UC Viden
kvinde laver øvelser

MovetheHip forsøget: Effekt af træning og patientuddannelse til patienter med hoftedysplasi

Formålet med projektet er at sammenligne effekt og omkostninger af træning og patientuddannelse sammenlignet med nuværende praksis til patienter med hoftedysplasi. Desuden, undersøger projektet, hvordan behandlingen virker, og til hvem den virker bedst.

 

Behandlingen er undersøgt og tilpasset i et gennemførlighedsstudie og er baseret på patienters erfaringer med at leve med hoftedysplasi.

Effekt vil blive undersøgt i et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT).

 

Læs publikationer fra projektet her.

 

Kontaktperson:
Julie Sandell Jacobsen
E: jsaj@via.dk

Læs mere om projektet i UC Viden
To mennesker går balance på en bro

Kan ”fejl” ved balancetrænings-øvelser bruges til at beskrive intensiteten af træningen?

De fleste træningsformer har et tilhørende udtryk for træningsintensitet. For konditionstræning er det f.eks. pulsen. Balance kan trænes på mange måde, men der findes ikke et udtryk for intensitet af balancetræning eller en anbefaling af, hvor svær en øvelse bør være for at opnå optimal effekt.

 

Formålet med dette projekt er at undersøge om andel af ”fejl” i træningsøvelser er et troværdigt udtryk for balanceintensitet, og om det i så fald kan anvendes til at guide balancetræning hos personer med multiple sclerose.

 

 

Kontaktpersoner:
John Brincks
E: jobr@via.dk

Jacob Callesen
E: jacc@via.dk

Læs mere om programmet i UC viden

Til studerende

Er du studerende og skal lave opgaver? 

Studerende ved uddannelserne i VIA er i størst muligt omfang involveret i forskningsprocesser med at indsamle og analysere data og formidle resultater. Som studerende er du altid velkommen til at kontakte centrets medarbejdere med henblik på at være med i dele af et forskningsprojekt fx som en del af et bachelorprojekt eller master- eller kandidatspeciale.

Se videoen til højre om to studerendes involvering i et forskningsprojekt.

Kontakt

Dorthe Sørensen
 • Dorthe Sørensen

 • Forskningsleder, Sygeplejerske, Ph.d.
 • T: +45 87 55 21 93