Program for evaluering og evidens

Program for evaluering og evidens fokuserer i samarbejde med uddannelser og professioner på vidensformer og vilkår for vidensproduktion.

Sådan arbejder vi

I programmet undersøger vi, hvordan viden produceres, anvendes og evalueres i forskellige faglige kontekster samt hvordan og under hvilke betingelser praksisnær forskning og udvikling skaber aftryk på uddannelser, professioner, og det bredere samfund.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder omfatter blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvordan produceres, formidles og evalueres praksisnære vidensformer i forskellige faglige kontekster?
  • Hvilke aftryk sætter UC sektorens forskning og udvikling og hvordan kan vi styrke dem yderligere?
  • Hvordan forstår og understøtter vi forsknings- og udviklingskvalitet i en praksisnær kontekst?
  • Hvordan sikres og understøttes ansvarlig forskningspraksis i UC-sektoren – både i forhold til at undgå uredelighed og tvivlsom forskningspraksis og for at sikre at der tages højde for effekter og potentielle påvirkninger på miljø og samfund.

Udvalgte projekter

Evaluering af Silkeborg Kommunes strategi for socialøkonomi 2015-2020 og forlængelse af strategien

Om projektet

Projektet evaluerer kommunens socialøkonomiske strategi 2015-2023 på baggrund af bl.a. interviews med lokalpolitikere, medarbejdere og interessenter som fx ledere af socialøkonomiske virksomheder.

Læs om projektet i UC Viden
Portræt af Elof Nellemann Nielsen.

Kontakt

Elof Nellemann Nielsen
Lektor

T: 87 55 33 66

E: enni@via.dk

Se profil på UC Viden

Dimittenders oplevelse af tilknytning til Studentervæksthuset

Om projektet

Projektet undersøger dimittenders oplevelser af betydningen af deres deltagelse i aktiviteter i Studentervæksthuset for personlige og faglige valg og karriereforløb efter endt uddannelse.

Læs om projektet i UC Viden
Birgitte Woge Nielsen

Kontakt

Birgitte Woge Nielsen
Lektor

T: 87 55 23 26

E: bin@via.dk

Se profil på UC Viden

Socialtilsynets praksis for inddragelse af anbragte børn og unge i kvalitetsvurderingen af sociale tilbud

Om projektet

Projektet undersøger, hvordan anbragte børn og unge inddrages ved tilsynsbesøg, herunder hvordan deres trivsel belyses, og hvordan dette afspejler sig i socialtilsynenes kvalitetsvurdering af døgninstitutioner.

Læs om projektet i UC Viden
Matilde  Høybye Mortensen

Kontakt

Matilde Høybye-Mortensen
Docent, ph.d.

T: 87 55 33 71

E: mahm@via.dk

Se profil på UC Viden

Kontakt

kaare aagaard
  • Kaare Aagaard

  • Forskningsleder, ph.d.
  • T: 87 55 19 65
Læs mere om Kaare