Program for praksisstudier

Vi forsker i professionel praksis og professionelles uddannelse, tilblivelse og identitet i brudflader, vekselvirkninger og transitioner mellem teori, praksis, uddannelse og arbejde.

Sådan arbejder vi

Programmets hovedidé er, at professionel praksis såvel som uddannelsespraksis ikke blot skal forstås snævert, dvs. som opgaveløsning, men som måder at være i verden på, der indeholder ideer, værdier, mening, følelser og kald, og som indgår i komplekse relationer og sociale strukturer. Programmet arbejder med at beskrive og undersøge denne kompleksitet, både empirisk, teoretisk og filosofisk. Det gør vi gennem aktuelle problematikker og i samarbejde med studerende, undervisere, professioner og professionelle.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder udgør blandt andet:

 • Professionel praksis og professionelles tilblivelse og identitet.
 • Uddannelsespraksis – mellem intentioner og faktisk praksis.
 • Transitioner, rekruttering og fastholdelse i professionsuddannelser og professionel praksis.
 • Teori, viden og praksis i professioner og professionsuddannelse.
 • Fantasi, kunst og effektivitet i professioner.
 • Grænser for professionel praksis.

Udvalgte projekter

Fremtidens Administrationsbachelorer: (Ud)dannelse til en administrativ faglighed i en omskiftelig offentlig sektor

Om projektet

Projektet undersøger empirisk, hvordan professionsidentitet kan forstås og styrkes i professionsuddannelser, der uddanner studerende til en bred vifte af forskellige jobfunktioner, hvor de som nyuddannede studerende på den ene side skal være tilpasningsparat generalist og på den anden side varetage mere specialiserede funktioner.

Læs om projektet i UC Viden
Studiemiljø.

Kontakt

Vibeke Røn Noer
Forskningsleder MSO, lektor, ph.d.
T: 87 55 20 16
E: vino@via.dk

Kaare Aagaard
Forskningsleder, ph.d.
T: 87 55 19 65
E: kaag@via.dk

 

ReTurn - Retention and Turnover of Newly Graduated Nurses

Om projektet

Projektet undersøger, hvordan sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker reagerer på COVID-19, herunder hvilken betydning det har for deres professionelle identitet, oplevelsen af det professionelle ansvar og overvejelser om fremtidigt arbejde.

 

Læs om projektet i UC Viden
Vibeke Røn Noer

Kontakt

Vibeke Røn Noer
Forskningsleder MSO, lektor, ph.d.

T: 87 55 20 16
E: vino@via.dk

Se profil på UC Viden

Laboratorium for videnskabsteori

Om projektet

Projektet undersøger videnskabsteori og videnskabsteoretisk undervisningspraksis i en professionshøjskolekontekst, herunder hvordan forskellige professioner inddrager og udfordrer videnskabsteorien i mødet med de studerende.
Læs om projektet i UC Viden
Brian Benjamin Hansen

Kontakt

Brian Benjamin Hansen
Docent, ph.d.

T: 87 55 19 52
E: brbh@via.dk

 

Se profil på UC Viden

Kontakt

Vibeke Røn Noer
 • Vibeke Røn Noer

 • Forskningsleder MSO, lektor, ph.d.
 • T: 87 55 20 16
Læs mere om Vibeke
Brian Benjamin Hansen
 • Brian Benjamin Hansen

 • Docent, ph.d.
 • T: 87 55 19 52
Læs mere om Brian