Program for uddannelseskvalitet

I vores program for uddannelseskvalitet har vi fokus på, hvordan vi kan forstå, undersøge, udvikle og fremme uddannelseskvalitet på videregående uddannelser.

Sådan arbejder vi

Vi forsker i undervisningsformer og didaktik, deltagelse og læring samt studieliv og trivsel. Vi har et særligt fokus på professionsuddannelserne og arbejder tæt sammen med VIA’s egne grund- og efter-videreuddannelser for at producere viden, der kan bidrage til udvikling af bedre uddannelser.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder udgør blandt andet:

 • Uddannelseskvalitet som begreb og som empirisk genstandsfelt.
 • Studentercentreret læring og undervisning på videregående uddannelser.
 • Betydningen af studieaktivitetsmodellen og forskellige undervisningsformer for de studerendes deltagelse, læring og professionelle udvikling.
 • Udvikling af pædagogisk- og didaktisk praksis på de videregående uddannelser.
 • De studerendes faglige og sociale trivsel.
 • Værkstedspædagogik og helhedsorienteret undervisning på vekseluddannelser.

Udvalgte projekter

Studentercentreret undervisning og læring

Om projektet

I dette studie undersøger vi, hvad studentercentret læring er, hvilke former for deltagelse studentercentrerede læringsforløb lægger op til, hvilke deltagelse eller læringsbaner de faktisk genererer, og hvilken betydning dette har for de studerendes professionelle udvikling.

Læs om projektet i UC Viden
Foto af Thomas Iskov

Kontakt

Thomas Iskov
Docent, ph.d.

T: 87 55 31 49

E: tisk@via.dk

Se profil på UC Viden

Simulation som undervisningsmetode

Om projektet

I samarbejde med en række uddannelser og forskere fra både VIA og DPU sætter vi fokus på forskellige former for simulationsbaserede undervisningsmetoder. Projektet udmøntes i en antologi, som udkommer på GAD’s forlag i foråret 2022.
Læs antologi på UC Viden
antologien

Kontakt

Johanne Grøndahl Glavind
Forskningsleder MSO, ph.d.

T: 87 55 18 17

E: jggl@via.dk

Link til UC Viden

Kontakt

Foto af Johanne Grøndahl Glavind
 • Johanne Grøndahl Glavind

 • Forskningsleder MSO, ph.d.
 • T: 87 55 18 17
Læs mere om Johanne
Foto af Thomas Iskov
 • Thomas Iskov

 • Docent, ph.d.
 • T: 87 55 31 49
Læs mere om Thomas