At studere og arbejde hjemmefra

Herunder er en opsummering af erfaringer og oplevelser med studie- og arbejdslivet, som VIAs studerende og medarbejdere har taget med sig fra tiden med corona i perioden fra april til august 2020. Opsummeringen er suppleret med citater fra studerende og ansatte. Nedenstående omhandler temaet ’At studere og arbejde hjemmefra’

Da corona-pandemien tog fart i foråret 2020, blev den måde, campusserne og VIA som arbejdsplads fungerede på, ændret med ét slag. Campusserne blev i kølvandet på regeringens coronarestriktioner lukket fysisk, og såvel de studerende som underviserne og alle øvrige VIA-ansatte fik det fysiske rum skiftet ud med en online tilstedeværelse – på godt og ondt. 

De studerende oplevede ifølge VIAs corona-undersøgelse onlineundervisningen som en midlertidig løsning i en hverdag, hvor de samtidig var afkoblet fra VIA som uddannelsesinstitution og dermed også fra deres studiekammerater og fra det sociale fællesskab på uddannelsen.

Mange studerende fortæller, at de under corona-nedlukningen var frustrerede over ikke at have oplevet en tilstrækkelig strømlinet kommunikation på tværs af VIA. Langsom eller manglende kommunikation besværliggjorde de studerendes omstilling til onlineundervisning. 

”Min oplevelse i foråret var, at VIA ventede med at give deres studerende informationer, indtil regeringen havde meldt ud. Det har jeg fuld forståelse for, og jeg forstår, at det har været en svær situation for os alle med mange usikkerheder. Når det er sagt, så synes jeg, at VIA har været meget uklar og forsinket med mange vigtige informationer blandt andet i forbindelse med undervisning og eksaminer”. - Studerende fra læreruddannelsen i VIA

”Virtuel undervisning er mest velegnet til at imødekomme videnslæringsmål og mindre til kompetence- og færdighedsmål” - Underviser fra socialrådgiveruddannelsen i VIA. 

”Kunne jeg komme med et frit ønske, ville jeg ønske, at det var muligt, at der også fremover altid var online undervisning – forstået på den måde, at hvis man ville, kunne man følge undervisningen hjemmefra de dage, det passede bedst. Især de dage, hvor man kun har to lektioner og bruger fire timer på transport! Jeg synes dog ikke, at fysisk fremmøde skulle kunne vælges fra, når der er laboratoriedage eller andet, hvor det er vigtigt med fysisk fremmøde. Men for os, der bor meget langt væk, ville det betyde mindre fravær, og at vi ville få meget mere ud af undervisningen, hvis der var mere onlineundervisning”  - Studerende fra bioanalytikeruddannelsen i VIA.

Det træder i VIAs corona-undersøgelse tydeligt frem, at det sociale samvær og sparring for de fleste studerende er en stor del af det at tage en videregående uddannelse. Mange nye studerende har som tilflyttere til den pågældende campusby en naturlig mangel på netværk, og onlineundervisningen har skabt svære betingelser for det gode studieliv. At deltage i studiet hjemmefra gør det blandt andet svært at skabe gode relationer til medstuderende og undervisere, hvilket ellers er vigtigt for at understøtte den faglige udvikling.

”Måske lærer vi det, vi skal kunne for at præstere til en eksamen. Men vi misser alt, der har med medmenneskelig kontakt, samspil og social adfærd at gøre” - Studerende fra læreruddannelsen i VIA.

VIAs internationale studerende har under corona været særligt udfordrede på deres økonomi, da mange grundet pandemien har måtte kigge langt efter et arbejde ved siden af studiet. Dette har resulteret i, at de internationale studerende ikke længere har levet op til statens krav for at modtage SU. Mange har derfor set sig nødsaget til at prioritere brød på bordet frem for aktiv deltagelse i studiet.

“Some of my classmates, non-Danish Europeans, are dependent on their part-time jobs to qualify them for SU – and cannot support themselves without it. These jobs were not protected during quarantine. So these students, who work for VIA, were furloughed, put on ‘sick leave’ without being sick, and had no reassurances of when their salaries would be restored. For a period, they had little and confusing information of what their future in Denmark would look like. That the school might continue to charge us all full price for services they were not being provided in full,. Choosing to make some students situations even more unstable, seems to me like a terribly neglectful oversight” - Studerende ved Storytelling-, design- og businessuddannelserne i VIA.

En del VIA-medarbejdere har under corona oplevet ny effektivitet qua hjemmearbejdet, og mange påpeger, at der normalt på storrumskontorer er en del larm og forstyrrelser. Det fremgår tillige af VIAs corona-undersøgelse, at tid i den sædvanlige arbejdsdag hos VIA er en begrænset ressource, og mange medarbejdere oplever, at hjemmearbejdet har givet dem mere tid – især fordi transport til og fra arbejdet er blevet minimeret eller helt elimineret.

”Jeg har ikke nogen målinger på, hvor meget min personlige effektivitet er steget ved at arbejde hjemme, men hvis jeg skulle komme med et kvalificeret gæt, så bliver det 30-40 procent.  Jeg har et job, der ofte kræver, at jeg arbejder fokuseret i længere tid, eksempelvis med kodning, test, fejlfinding og dokumentation. Og at arbejde i et storrumskontor er meget forstyrrende for mig – faktisk også mere end jeg selv var klar over. Det, at jeg har været tvunget til at arbejde hjemme, har været en øjenåbner for, hvor ineffektiv jeg er i et storrumskontor” - Medarbejder fra IT og digitalisering i VIA.

”Her hvor jeg igen er tilbage på kontoret, er det gået op for mig, hvor mange ’forstyrrelser’, der kommer i løbet af en arbejdsdag på campus. Kolleger giver liv og glæde i arbejdsdagen, men jeg er forbløffet over, hvor meget det betyder for, hvad der kan nås på en arbejdsdag. Den lange hjemsendelse i foråret har vænnet mig til, at jeg kan nå en vis portion opgaver, og nu oplever jeg på campus at skulle skrue gevaldigt ned for forventningerne til, hvad jeg når på en arbejdsdag” - Medarbejder fra sundhedsuddannelserne i VIA.

”Jeg synes ikke, det er rimeligt for den enkelte eller hensigtsmæssigt for VIA, at man er nødsaget til at arbejde hjemme for at få ro til at løse sine opgaver” - Leder fra Kommunikation, studieliv og internationalisering.

”Hvad betyder det for vores arbejdsmiljø på storrumskontorerne, hvis halvdelen af medarbejderne sidder i onlinemøder på samme tid? Er vores mødelokaler indrettet, så vi kan håndtere fysisk tilstedeværelse og online deltagelse med lige deltagelsesvilkår? Eller kan der afsættes midler til at opgradere vores mødefaciliteter, så det i højere grad bliver muligt?" - Leder fra Uddannelsesudvikling og projektstøtte i VIA.

”I afdelingen skal vi nok være skarpere med spilleregler for kontorkultur. Der er enormt meget støj, og der går meget tid med small talk. Frokost og pauser med kolleger er vigtige, men jeg oplever mange forstyrrelser i storrum. Flere små ’fordybelsesbokse’ vil være rart” - Medarbejder fra Kommunikation, studieliv og internationalisering.

Trods fordele i form af ro, ekstra tid og øget effektivitet fremhæver VIAs medarbejdere også, at hjemmearbejde medfører en stor mangel på kollegialt samvær, som gør VIA til et trygt og fællesskabsorienteret sted at være. Hjemmearbejdet gør ifølge VIAs corona-undersøgelse, at den tilfældige og uformelle small talk, som i stor grad driver videndelingen og sparringen i VIA, næsten forsvinder og er svær at adaptere til arbejdspladsen online.

Særligt de administrative medarbejdere oplever, at det online arbejdsliv i mindre grad fungerer til udviklingsmøder. Det er svært at skabe et naturligt flow i dialogen, fordi det blandt andet er svært at aflæse mikrokommunikationen mellem mødedeltagerne, når det er online. Dette emne uddybes under "At mødes i møder". 
Omvendt kan onlinemøder vise sig at være succesfuldt at holde online, når det er større møder på tværs af campusser.

”Min dag under corona-nedlukningen har kort fortalt været karakteriseret af ro, regelmæssighed og effektivitet - men også af mangel på smil, snak og grin” - Medarbejder fra CFU i VIA.

”Vi skal være meget opmærksomme på, at videndeling ofte foregår i frokoststuen eller ved kaffemaskinen. Det vil sige uorganiseret, eller når man tilfældigt overhører kolleger tale om et eller andet. Det misser vi ved for meget fysisk adskillelse” - Administrativ medarbejder i VIA.

”Det kan være mere tidskrævende i forhold til sparring. Når du arbejder hjemme, prøver du først selv at finde svaret, og det tager lidt tid, inden du så enten ringer eller skriver til en kollega. Det kan så tage noget tid, inden svaret kommer. På den fysiske arbejdsplads ville man kunne sparre og få hjælp hurtigt” - Medarbejder fra Studieservice i VIA.

I forbindelse med corona-nedlukningen har mange VIA-ansatte oplevet, at arbejdslivet er blevet mere flydende. Mange påpeger fleksibiliteten som forbedret og dermed som positiv – fx med plads til at hente og bringe børnene samt tage til tandlæge, når man i højere grad selv kan beslutte, hvilket tidsrum arbejdet udføres i. Og mange efterlyser bedre muligheder for hjemmearbejde i VIA fremadrettet, end der har været før corona.

Omvendt er der også en del medarbejdere, der ser det som en byrde, når den fysiske arbejdsplads ikke længere danner rammen om jobbet.
Der er en udtalt oplevelse af, at arbejde og fritid flyder sammen ved hjemmearbejde og er sværere at adskille fra hinanden, og at sammenflydningen kan gøre det vanskeligt helt at slippe arbejdet.
Flere medarbejdere påpeger i VIAs corona-undersøgelse, at de oplever det som problematisk, at hjemmearbejdet under corona-nedlukningen gør, at det man som medarbejder altid er tilgængelig.

Summa summarum er mange meget begejstrede for fleksibiliteten ved hjemmearbejde, mens mange også oplever et stort savn af kolleger og ser det som udfordrende, at hjemmearbejde får job og fritid til at flyde sammen og gør en tilgængelig også uden for normal arbejdstid.

”En udfordring ved at være ’fastlåst’ hjemme har været, at arbejdsliv og familieliv flød sammen. Der var ikke længere de samme aftræk i forhold til, at nu arbejder jeg, og nu har jeg fri. Min arbejdsplads var jo de facto ved mit spisebord i stuen, hvorfor jeg rent visuelt konstant blev mindet om, at arbejdet var lige der. At andre ligeledes har skullet finde nye rytmer har også gjort, at arbejdet for de fleste af mine kolleger foregik på alle tider af døgnet. Så når der var meget at se til, lå arbejde og kommunikation med kolleger ikke blot inden for almindelig arbejdstid kl. 8.00-16.00, men også sent om aftenen og meget tidligt om morgenen. Det gjorde, at jeg også var nødt at til at være mere fleksibel med, hvornår jeg lagde min arbejdstid for at undgå unødige forsinkelser i løsningen af arbejdsopgaver med deadlines mm.” - Medarbejder fra Uddannelsesudvikling og projektstøtte i VIA.

”Jeg elsker min hjemmearbejdsplads. Jeg elsker den frihed og den ro, der er her – hunden der grynter og muligheden for at stå i havedøren og føre telefonsamtalerne. Det, jeg har genlært i coronatiden, er, at den tvangsmæssige 8-16 arbejdstid ikke er nødvendig. Arbejdet kan hedde 6-10 og 13-15 og 19-21 – eller hvordan ens rytme er. Og det er sgisme dejligt, effektivt og fleksibelt.!” - Underviser fra læreruddannelsen i VIA.

”Familielivet hænger bedre sammen for de fleste, og man kan nå meget andet, når man sparer transporten. Jeg håber meget, at denne tid har vist VIAs ledelse, at vi kan være mindst lige så effektive, når vi arbejder hjemme. Det er en gave for både mig og min familie at få mulighed for at tilrettelægge min dag på en anden måde.  Jeg er sikker på, at den fleksibilitet og de muligheder, det giver, gør mig til en gladere medarbejder, som også kan yde mere, når det i perioder kræves. Så den spæde idé om muligheden for et par dage med hjemmearbejde pr. uge, håber jeg bliver en realitet” - Medarbejder fra Kommunikation, studieliv og internationalisering.