Undervisning: Udvikling eller afvikling?

Herunder er en opsummering af erfaringer og oplevelser med studie- og arbejdslivet, som VIAs studerende og medarbejdere har taget med sig fra tiden med corona i perioden fra april til august 2020. Opsummeringen er suppleret med citater fra studerende og ansatte. Nedenstående omhandler temaet ’Undervisning: Udvikling eller afvikling?’

VIAs corona-undersøgelse viser, at oplevelsen af onlineundervisningens kvalitet i høj grad handler om en tydelig forventningsafstemning mellem studerende og undervisere.

Underviserne påpeger, at onlineundervisningen under corona-nedlukningen i første omgang blev anvendt som nødundervisning i en tid, hvor hurtig omstilling og fastholdelse af driften var nøgleord i VIA. Og underviserne fremhæver, at de nødvendige kompetencer for at skabe undervisning med højt læringsudbytte er forskellige i henholdsvis fysisk og digital undervisning. Der kan ikke ’bare’ sættes strøm til fysisk undervisning. Onlineundervisning kræver tværtimod andre didaktiske virkemidler end undervisning med fysisk tilstedeværelse. 

Underviserne har oplevet store forventninger fra både studerende og VIAs topledelse, og underviserne har i høj grad følt sig overladt til sig selv med at omlægge undervisning fra fysisk til online henover adskillige perioder med skiftende coronarestriktioner.

En del studerende fortæller, at undervisningens kvalitet ikke levede op til deres forventninger under corona-nedlukningen, og at de bekymrer sig for, om de kan leve op til eksamenskravene på baggrund af den onlineundervisning, de har modtaget.

Det bliver i VIAs corona-undersøgelse konkluderet, at onlineundervisning har vist sig at være et effektivt redskab til igangsættelse af opgaver, til vejledning og feedback samt til overlevering af information. Men såvel undervisere som studerende oplever, at det online i mindre grad egner sig til dynamisk dialogbaseret undervisning. 

”Når jeg sidder hjemme i min lejlighed, er der pludselig 100 andre ting, som er mere spændende, end at sidde og lytte til en lydfil til en power point-præsentation. Hvis der fortsat skal være onlineundervisning, er det i hvert fald vigtigt for mig, at det er mere ’live’ undervisning” - Studerende fra sundhedsuddannelserne i VIA.

”De forgangne måneder har i den grad haft en skidt indflydelse på min indlæringskurve, og tanken om, hvilke konsekvenser det vil få, gør mig usikker. Jeg føler mig næsten sikker på, at jeg, ikke vil gennemføre mit studie, hvis ikke min uddannelse meget snart bliver genoptaget efter omtrent de samme rammer og vilkår som før COVID-19” - Studerende fra byggeriuddannelserne i VIA.

”Min uddannelse er stærkt talteoretisk, så det har været en kæmpe udfordring ikke at have tavleundervisning og mulighed for at have en ordentlig samtale med underviseren. Zoom- og Skype-undervisning er meget mere slavisk og giver ikke den samme frihed til at stille spørgsmål. Og der er altså brug for en tavle, når man skal undervise ingeniører. Derfor er jeg ked af, at VIA vil fortsætte med onlineundervisning efter sommerferien. Jeg har brugt mere end 10 timer ekstra om ugen for at få samme forståelse, da meget af undervisningen har været selvstudie” - Studerende fra ingeniøruddannelse ved VIA.

”For at være helt ærlig synes jeg, at undervisningen har været for slap. Vi har bare fået stukket en masse power points i hånden (heldigvis er nogle af dem med indtaling), og det var så det. Power pointsene har været rigtigt gode, men det er svært at forholde sig til, når det står helt alene. Vi har højst haft seks onlinemøder, hvis man også tæller studieudviklingssamtalen, spørgetimer og lignende med, og det er alt for lidt. Vi er blevet overladt til os selv, hvilket på den ene side har været meget fint, da vi selvfølgelig selv skal tage en masse ansvar, men det har også gjort, at man har følt sig alene og magtesløs. Jeg har haft meget dialog med en masse fra min klasse, og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har haft det sådan. Jeg føler desuden, at vi har fået alt for få informationer både i forhold til corona-situationen og forhold til undervisningen, opgaver og lignende. Vi er virkelig ikke blevet holdt ’up to date’ på noget. Vi har heller ikke fået feedback på størstedelen af de få opgaver, vi har lavet under corona” - Studerende fra samfundsuddannelserne i VIA.

“It is extremely difficult to figure out how and where the classes are being held, especially when there is no common teaching platform and no link is provided. It would be a big help if all classes were held on the same platform. I have personally had lectures on Skype, Google Meet, Microsoft Teams and Zoom. It is simply too many platforms to keep up with and each teacher is using them differently” - Studerende fra ingeniøruddannelse i VIA.

”Undervisningssessions online er og bliver nødundervisning – men det er bedre end ingenting, selv om flerstemmighed, dialog, kreativitet og ’stemthed’ er nærmest umuligt at etablere. Flere studerende sagde, at det var enormt vigtigt at have undervisning, omend den var online. Men flere sagde også, at de blev mere og mere demotiverede omkring det at tage en uddannelse, når det skulle foregå online” - Underviser fra læreruddannelsen i VIA. 

”Det var befriende, at rektor i den første ’tale til folket’ udtalte, at det jo ikke kunne forventes, at vi kunne arbejde lige så effektivt hjemmefra…… Men hurtigt skulle jeg gerne være på plads og med stor fleksibilitet og største selvfølgelighed skifte fra den ene til den anden digitale platform.
Jeg oplever at have været meget overladt til mig selv. Vil du vide mere om dette og hint, så læs her Link eller her Link…. Eller her…. Link. Det er en smal læringsforståelse, at man som ved en manual kan læse og forstå og derefter handle. Tilegnelsesprocessen og kollegers betydning for den nye form for læring har været næsten fraværende i tiltagene. På dårlige dage har det været svært for mig at kapere den selvfølgelighed, med hvilken jeg forventes at løse mine nye opgaver og stille mig selv, mit hjem og mit private gear til rådighed" - 
Underviser fra læreruddannelsen i VIA.

”Det har været fantastisk at kunne indkalde de studerende til vejledning online - i kort eller lang tid og ofte, da vi ikke har skullet flytte os eller bruge tid på at organisere lokaler, har vi kunnet mødes, når det har passet ind i processen. Det har været meget positivt.” - Underviser fra læreruddannelsen i VIA.

Mange undervisere beretter i VIAs corona-undersøgelse, at onlineundervisningen udfordrer meget af det, som gør, at de brænder for deres job – den nære relation og at overvære de studerende udvikle sig og gøre brug af deres tilegnede kompetencer. 

Den distance, som onlineundervisning skaber, er ligeledes en udfordring for mange studerende. De finder online-rummet ukendt og utrygt, og de oplever, at deres aktive deltagelse bliver begrænset betydeligt ved onlineundervisning i forhold til den sædvanlige undervisning med fysisk fremmøde. 

Både studerende og undervisere giver udtryk for, at de mangler det, der ligger rundt om undervisningen – eksempelvis small talk og at kunne stille spørgsmål i pausen. Og de påpeger, at gode relationer medvirker til at skabe god undervisning. 

Udfordringerne med onlineundervisning gælder specifikt de studerende og underviserne på VIAs mange campusbaserede uddannelser, som før corona primært har været tilrettelagt med fysisk undervisning.  VIAs netbaserede uddannelser har i mindre grad været påvirket af corona-nedlukningen, da disse uddannelser er vant til onlineundervisning. 

”Jeg synes, at jeg i onlineundervisningen mistede fornemmelsen for de studerende. Normalt i klasselokalet er der meget med at holde øje med alle de små tegn, som jeg måske ikke engang selv lægger mærke til, at jeg registrerer, men hvor jeg bliver opmærksom på, at der er en studerende, der falder lidt ud. Under corona-nedlukningen følte jeg, at nogle af mine studerende nærmest gled ud mellem fingrene på mig, og det var rigtig ubehageligt” - Underviser i VIA. 

”Gad vide, om de studerende er meget anderledes end vi medarbejdere er, for jeg synes, jeg savner mine kolleger” - Underviser i VIA. 

”Det, der sædvanligvis bærer mig igennem de hårde dage og gør, at jeg møder op og er aktiv i undervisningen, er seriøst, at jeg har nogle til at give mig skubbet, og som jeg har lyst til at se, og nogle jeg ved, som giver mig så meget inspiration, så jeg kæmper hver dag. Når jeg sidder til undervisningen fysisk, får jeg en følelse af, at jeg er en del af noget” - Studerende fra fysioterapeutuddannelsen i VIA.

Samtidig med rækken af udfordringer, der bliver nævnt ved onlineundervisning, er der hos både de studerende og underviserne også enighed om, at onlineundervisning skaber nogle muligheder. 

Det bliver især fremhævet, at fleksibiliteten af undervisningen bliver fremmet ved onlineundervisning. Samtidig bliver lokationen underordnet og giver både underviser og studerende mulighed for at lave og se optagede undervisningsmoduler, hvor og hvornår det findes passende. Optaget undervisning giver tillige de studerende mulighed for at gense undervisningen, hvilket kan være fordelagtigt ved især repetition samt sygdom. 

Nogle studerende har også oplevet onlineundervisning som en fordel i forhold til lettere at kunne koncentrere sig samt at undgå forstyrrelser.

”Det har virkelig været en stor hjælp, at man kan vende tilbage og se en optaget lektion igen og igen og igen. Det har jeg brugt rigtig meget. Som bonus kan jeg fortælle, at mit karaktergennemsnit er steget væsentlig i dette semester. Jeg er ret sikker på, at det er fordi, jeg har kunnet vende tilbage og se al mit undervisning igen og igen og igen” - Studerende på ingeniøruddannelse ved VIA.

VIAs corona-undersøgelse viser, at der mellem underviserne og de studerende er forskellige perspektiver på, om den omstrukturerede undervisning fra fysisk til online og dermed nye rammer burde medføre en tilpasning af eksamenskravene. De studerende er bekymrede for ikke at have fået de nødvendige kompetencer til at komme igennem studiet og ønsker derfor nedsatte eksamenskrav, mens underviserne til gengæld er optaget af ikke at skabe differentierede ’corona-årgange’.

Det fremgår tillige, at praktikforløb, som er en fast del af VIAs praksisrettede uddannelser, har været særligt udfordret under corona. Konkret har det under corona-nedlukningen været svært at gennemføre praktikforløb, der giver de studerende indblik i den sædvanlige fysiske praksis på det fagfelt, de uddanner sig til.