Kontakt VIAs områder

Find kontaktoplysninger på VIAs områder

Kontakt

 • Byggeriuddannelserne

  Byggeriuddannelserne

  Lotte Møller Larsen
  Uddannelsesdekan
  E: loml@via.dk

 • Efter- og videreuddannelse

  Kontakt VIAs efter- og videreuddannelser.

  Pædagogik og CFU

  Poul Erik Philipsen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 19 91
  E: pep@via.dk

  Social, beskæftigelse og sundhed

  Kirsten Roelsgaard
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 18 67
  E: kr@via.dk

  Ledelse og vækst

  Susanne Søndergaard Hansen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 18 77
  E: suha@via.dk 

  Find adresserne

  Du kan finde VIA Efter- og videreuddannelse på de tre adresser, der er nævnt herunder.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK – 8200 Aarhus N
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK – 7500 Holstebro
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK – 8700 Horsens
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps

 • Forsknings- og udviklingscentre

  Find kontaktoplsyninger på VIAs forskningscentre.

  Pædagogik og medborgerskab

  Forskningschef
  Andreas Rasch-Christensen
  E: ar@via.dk

  Sundhed og velfærdsteknologi

  Forskningschef
  Lars Peter Bech Kjeldsen
  E: lpbk@via.dk

  Byggeri, energi, vand og klima

  Ikke oplyst

  Kreative fag og professioner

  Forskningschef
  Anders Bisgaard
  E: abi@via.dk

  Ledelse, organisation og samfund

  Forskningschef
  Gitte Sommer Harrits
  E: gish@via.dk

  Digital produktion og digitale forretningsmodeller

  Ikke oplyst

  Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

  Forskningschef
  Sanne Haase
  E: saha@via.dk

  Innovation og entreprenørskab

  Forskningschef
  Helle Munkholm Davidsen
  E: hmda@via.dk

 • Ingeniøruddannelserne

  Kontakt VIAs ingeniøruddannelser.

  Ingeniøruddannelserne

  Lotte Thøgersen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 41 91
  E: lot@via.dk

 • Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser

  Kontakt læreruddannelserne i VIA.

  Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser

  Elsebeth Jensen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 41 72 86 24
  E: ej@via.dk

  Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Henrik Lundsted Nielsen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 32 08
  E: hlni@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive

  T: +45 87 55 32 00
  E: liske@via.dk

  Henrik Lundsted Nielsen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 32 08
  E: hlni@via.dk

  Læreruddannelsen i Silkeborg

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Lars Christensen Ustrup
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 31 07
  E: lu@via.dk

  Læreruddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

 • Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent

  Find kontaktoplysninger til VIAs pædagoguddannelser og uddannelsen til pædagogisk assistent.

  Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent

  Susanne Tellerup
  Uddannelsesdekan
  E: sute@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Grenaa

  T: +45 87 55 35 21
  E: pigre@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jan Ankerstjerne
  T: +45 87 55 35 02
  E: jaan@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 38 55
  E: pih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Renè Deleuran
  T: +45 87 55 38 14 
  E: rde@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 36 55
  E: piho@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jens Norup Simonsen
  T: +45 87 55 36 60
  E: jns@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Ikast

  T: +45 87 55 37 55
  E: pii@via.dk

  Afdelingsleder
  Kristine Buus Johansen 
  T: +45 87 55 37 45
  E: krbj@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 35 00
  E: jydsk@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jan Ankerstjerne
  T: +45 87 55 35 02
  E: jaan@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Randers

  T: +45 87 55 35 55
  E: pirand@via.dk

  Afdelingsleder
  Pia Moldt
  T: +45 87 55 35 66
  E: pimo@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 37 00
  E: piv@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lone Broch Hansen
  T: +45 87 55 37 41
  E: lmbh@via.dk

 • Social- og samfundsuddannelserne

  Kontakt VIAs social- og samfunduddannelser.

  Social- og samfundsuddannelserne

  Hanne Sandahl
  Uddannelsesdekan
  E: hsan@via.dk

  Administrationsbachelor i Viborg

  T: +45 87 55 33 00
  E: offadm@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Johansen
  T: +45 87 55 34 69
  E: hjon@via.dk

  Administrationsbachelor i Aarhus

  T: +45 87 55 33 00
  E: offadm@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Johansen
  T: +45 87 55 34 69
  E: hjon@via.dk

  Diakoni & Socialpædagogik

  T: +45 86 27 41 22
  E: info@diakonhojskolen.dk

  Forstander
  Jens Maibom Pedersen
  T: +45 60 65 18 72
  E: jmp@diakonhojskolen.dk

  Kristendom, Kultur & Kommunikation

  T: +45 86 27 41 22
  E: info@diakonhojskolen.dk

  Uddannelsesleder
  Ullrich Zeitler
  T: +45 41 72 86 24
  E: ulze@via.dk

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 33 77
  E: socih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Flemming Højhus Jeppesen
  T: +45 87 55 33 80
  E: fhj@via.dk

  Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 33 00
  E: socia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Bente Vibeke Lauridsen
  T: +45 87 55 33 67
  E: bvl@via.dk

 • Storytelling-, design- og businessuddannelser

  Kontakt VIAs kreative uddannelser og businessuddannelser.

  Storytelling-, design- og businessuddannelserne

  René Foli
  Uddannelsesdekan
  E:  rfo@via.dk

   

 • Sundhedsuddannelserne

  Kontakt sundhedsuddannelserne i VIA.

  Sundhedsuddannelserne

  Karen Frederiksen
  Uddannelsesdekan
  E: kafr@via.dk

  Bandagistuddannelsen

  T: +45 87 55 29 65
  E: bandagist@via.dk
  Uddannelsesleder
  Birgitte Foged
  T: +45 87 55 23 02
  E: bif@via.dk

  Bioanalytikeruddannelsen

  T: +45 87 55 25 00
  E: bioanalytiker@via.dk
  Uddannelsesleder
  Susanne Markussen
  T: +45 87 55 25 02 
  E: suma@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 24 55
  E: eih@via.dk
  Uddannelsesleder
  Tove Gad Schreiber
  T: +45 87 55 24 58
  E: ts@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 24 00
  E: eia@via.dk
  Uddannelsesleder
  Line Folsgaard Petersen
  T: +45 87 55 24 02
  E: lifp@via.dk

  Ernæring & Sundhedsuddannelsen

  T: +45 87 55 26 00
  E: es@via.dk
  Uddannelsesleder
  Karen Søndergaard
  T: +45 87 55 26 05
  E: ks@via.dk

  Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 23 55
  E: fih@via.dk
  Uddannelsesleder
  Pia Hingebjerg
  T: +45 87 55 23 60
  E: phi@via.dk

  Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 23 00
  E: fia@via.dk
  Uddannelsesleder
  Marianne Krog Rasmussen
  T: +45 87 55 23 31
  E: mkra@via.dk

  Global Nutrition & Health

  T: +45 87 55 26 00
  E: es@via.dk
  Uddannelsesleder
  Karen Søndergaard
  T: +45 87 55 26 05
  E: ks@via.dk

  Psykomotorikuddannelsen

  T: +45 87 55 25 55
  E: psykomotorik@via.dk
  Uddannelsesleder
  Helle Brok
  T: +45 87 55 25 60
  E: hebr@via.dk

 • Sygeplejerskeuddannelsen

  Kontakt sygeplejerskeuddannelserne i VIA.

  Sygepejerskeuddannelser

  Jonna Frølich
  Uddannelsesdekan
  E: jonf@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 22 55
  E: sih@via.dk
  Uddannelsesleder
  Jørn Fryd Christensen
  T: +45 87 55 22 88
  E: jkfc@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 13 10
  E: siho@via.dk
  Uddannelsesleder
  Susanne Jastrup
  T: +45 87 55 20 19
  E: suja@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

  T: +45 87 55 21 55
  E: sir@via.dk
  Uddannelsesleder
  Annette Rosenkilde Jensen
  T: +45 87 55 21 67
  E: anro@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

  T: +45 87 55 21 00
  E: sis@via.dk
  Uddannelsesleder
  Birgitte Hindsgaul
  T: +45 87 55 21 41
  E: bh@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 22 00
  E: siv@via.dk
  Uddannelsesleder
  Kirsten Mathiesen Bjerg
  T: +45 87 55 22 06
  E: kbj@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 20 00
  E: sia@via.dk
  Uddannelsesleder
  Anne Munck
  T: +45 87 55 20 51
  E: amun@via.dk