Kontakt VIAs områder

Find kontaktoplysninger på VIAs områder.

 • Byggeriuddannelserne

  Lotte Møller Larsen
  Uddannelsesdekan
  E: loml@via.dk

  Byggetekniker

  Holger Mouritzen
  Uddannelsesleder
  T: + 45 87 55 40 55
  E: hom@via.dk

  Kort- og landmålingstekniker

  Bo Sørensen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 42 51
  E: bos@via.dk

  Bygningskonstruktør, Horsens

  Bo Sørensen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 42 51
  E: bos@via.dk

  Bygningskonstruktør, Aarhus

  1.-2. semester:
  Rene Lindbjerg Andersen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 40 01
  E: rela@via.dk

  3.-7. semester:
  Holger Mouritzen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 40 55
  E: hom@via.dk

  Bygningskonstruktør Holstebro

  Leila Kæmsgaard Pagh Schmidt
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 4178
  E: lesc@via.dk

 • Kontakt VIA Efter- og videreuddannelse 

  T: +45 87 55 19 00 
  E: evu@via.dk

  Find adresserne

  Du kan finde VIA Efter- og videreuddannelse på de tre adresser, der er nævnt herunder.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK – 8200 Aarhus N

  Find os på Google Maps.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK – 7500 Holstebro

  Find os på Google Maps

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK – 8700 Horsens

  Find os på Google Maps

 • Pædagogik og dannelse

  Forskningschef
  Andreas Rasch-Christensen
  E: ar@via.dk

  Sundhed og velfærdsteknologi

  Forskningschef
  Lars Peter Bech Kjeldsen
  E: lpbk@via.dk

  Byggeri, energi, vand og klima

  Forskningschef
  Theis Raaschou Andersen
  E: thra@via.dk

  Kreative erhverv og professioner

  Forskningschef
  Anders Bisgaard
  E: abi@via.dk

  Ledelse, organisation og samfund

  Forskningschef
  Sanne Haase
  E: saha@via.dk

  Digital produktion og forretningsmodeller

  Ikke oplyst

  Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

  Forskningschef
  Sanne Haase
  E: saha@via.dk

  Innovation og entreprenørskab

  Forskningschef
  Anders Bisgaard
  E: abi@via.dk

 • Ingeniøruddannelserne

  Lotte Thøgersen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 41 91
  E: lot@via.dk

  Materialeingeniør, Material Science Engineering samt Produktionsingeniør, Produktionsteknolog, Eksport og Global Business

  Helle Bloch
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 44 46
  E: hblo@via.dk

  Bygningsingeniør, Civil Engineering, Klima- og forsyningsingeniør, Supply Engineering, Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Malene Munch
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 18 29
  E: carn@via.dk

  Softwareingeniør, Software Technology Engineering 

  Anne Holmen Mouritsen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 42 02
  E: ahm@via.dk 

  Maskiningeniør, Mechanical Engineering

  Carsten Mejer Schmidt
  Programleder
  T: +45 87 55 42 29
  E: cms@via.dk

   
 • Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser

  Elsebeth Jensen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 30 15
  E: ej@via.dk

  Hf - Højere forberedelseseksamen

  T: +45 87 55 32 55
  E: hfnissum@via.dk

  Uddannelsesleder
  Tina Kandborg Gade
  T: +45 87 55 32 66
  E: tig@via.dk

  Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Uddannelsesleder
  Majbritt Breum Nielsen
  T: +45 87 55 32 77
  E: mabn@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive

  T: +45 87 55 32 00
  E: liski@via.dk

  Uddannelsesleder
  Anna Marie Hangaard Jensen
  T: +45 87 55 32 13
  E: anh@via.dk

  Læreruddannelsen i Silkeborg

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lars Christensen Ustrup 
  T: +45 87 55 31 07
  E: lu@via.dk

  Læreruddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Svend Thorhauge 
  T: +45 87 55 30 01
  E: svet@via.dk

 • Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent uddannelsen

  Susanne Tellerup
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 35 50
  E: sute@via.dk

  Pædagogisk assistent uddannelsen i Horsens og Viborg

  Uddannelsesleder
  Birgitte Mikkelsen
  T: +45 87 55 37 10
  E: birm@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Grenaa

  Uddannelsesdekan/uddannelsesleder
  Susanne Tellerup  
  T: +45 87 55 35 50
  E: sute@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 38 55
  E: pih@via.dk

  Uddannelsesleder
  René Deleuran
  T: +45 87 55 38 14 
  E: rde@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 36 55
  E: piho@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jens Norup Simonsen
  T: +45 87 55 36 60
  E: jns@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Ikast

  T: +45 87 55 37 55
  E: pii@via.dk

  Afdelingsleder
  Kristine Buus Johansen 
  T: +45 87 55 37 45
  E: krbj@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 35 00
  E: paar@via.dk

  Uddannelsesdekan/uddannelsesleder
  Susanne Tellerup  
  T: +45 87 55 35 50
  E: sute@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Randers

  T: +45 87 55 35 55
  E: pirand@via.dk

  Uddannelsesleder
  Pia Moldt
  T: +45 87 55 35 66
  E: pimo@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 37 00
  E: piv@via.dk

  Uddannelsesleder
  Poul Smed Folmersen
  T: +45 87 55 37 57
  E: psf@via.dk

 • Social- og samfundsuddannelserne

  Lene Mosegaard Søbjerg
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 17 51
  E: lmos@via.dk

  Administrationsbachelor i Viborg

  T: +45 87 55 18 00
  E: offadm@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Johansen
  T: +45 87 55 34 69
  E: hjon@via.dk

  Administrationsbachelor i Aarhus

  T: +45 87 55 18 00
  E: offadm@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Johansen
  T: +45 87 55 34 69
  E: hjon@via.dk

  Diakoni & Socialpædagogik

  T: +45 86 27 41 22
  E: info@diakonhojskolen.dk

  Uddannelsesleder
  Susanne Kristophersen 
  E: sk@diakonhojskolen.dk

  Kristendom, Kultur & Kommunikation (3K)

  T: +45 86 27 41 22
  E: info@diakonhojskolen.dk

  Uddannelsesleder
  Sif Egede Kristiansen
  T: +45 87 55 36 11
  E:asea@via.dk

  Skat

  T: +45 87 55 33 52
  E: skat@via.dk

  Uddannelsesleder 
  Morten Dahl Bøhm
  T: +45 87 55 33 46
  E: modb@via.dk

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 33 77
  E: socih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Flemming Højhus Jeppesen
  T: +45 87 55 33 80
  E: fhj@via.dk

  Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 33 00
  E: socia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Anne-Sofie Wall Christensen
  T: +45 87 55 33 15
  E: annc@via.dk

 • Storytelling-, design- og businessuddannelserne

  René Foli
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 14 47
  E:  rfo@via.dk

  Designteknolog og Design & Business, businessspecialerne

  Head of Design og Business
  Gitte Villemoes Larsen
  T: +45 87 55 05 06
  E: givl@via.dk

  Designteknolog og Design & Business, businessspecialerne

  Uddannelsesleder
  Lars Hoff-lund
  T: +45 87 55 05 09
  E: LHLU@via.dk

  Designteknolog og Design & Business, designspecialerne

  Uddannelsesleder
  Pia Vejrup Larsen
  T: +45 87 55 05 59
  E: pil@via.dk

  VIA Film & Transmedia, Multiplatform Storytelling and Production

  Uddannelsesleder
  Louis Thonsgaard
  T: +45 87 55 05 50
  E: ltho@via.dk

  The Animation Workshop, Character Animation, Computer Graphic Arts og Graphic Storytelling

  Head of The Animation Workshop
  Kasper Kruse
  T: +45 87 55 49 02
  E:  kkru@via.dk

  Uddannelsesleder Peter Dyring-Olsen
  PBA Graphic Storytelling
  T: +45 87 55 49 83
  E: pde@via.dk

  Uddannelsesleder Lotte Kronborg Thomsen
  PBA Character Animation & Computer Graphic Arts
  T: +45 87 55 49 16
  E: lokt@via.dk

  Beklædningshåndværker samt Tekstildesign, håndværk og formidling

  Uddannelsesleder
  Jette Rosendal Sørensen
  T: +45 87 55 05 65
  E: jrn@via.dk

  International handel og markedsføring, International Sales and Marketing Management, Value Chain Management samt Markedsføringsøkonom, Marketing Management

  Uddannelsesleder
  Anne Mette Bryde Nibe
  T: +45 87 55 44 22
  E: nibe@via.dk

 • Sundhedsuddannelserne

  Helle Kruuse-Andersen
  Uddannelsesdekan
  E: hkru@via.dk

  Bandagistuddannelsen

  T: +45 87 55 23 00
  E: bandagist@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Krog Rasmussen
  T: +45 87 55 23 31
  E: mkra@via.dk

  Bioanalytikeruddannelsen

  T: +45 87 55 25 00
  E: bioanalytiker@via.dk

  Uddannelsesleder
  Susanne Markussen
  T: +45 87 55 25 02
  E: suma@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 24 55
  E: eih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Anne Lise Voss
  T: +45 87 55 24 60
  E: alv@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 24 00
  E: eia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Høllund
  T: +45 87 55 24 02
  E: mhol@via.dk

  Ernæring & Sundhedsuddannelsen

  T: +45 87 55 26 00
  E: es@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lisbeth Thomsen
  T: +45 87 55 26 15
  E: lisb@via.dk

  Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 23 55
  E: fih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lene Kirk
  T: +45 87 55 23 68
  E: lk@via.dk

  Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 23 00
  E: fia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Krog Rasmussen
  T: +45 87 55 23 31
  E: mkra@via.dk

  Global Nutrition & Health

  T: +45 87 55 26 00
  E: es@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lisbeth Thomsen
  T: +45 87 55 26 15
  E: lisb@via.dk

  Psykomotorikuddannelsen

  T: +45 87 55 25 55
  E: psykomotorik@via.dk

  Uddannelsesleder
  Eva Egeberg Simonsen
  T: +45 87 55 25 65
  E: evsi@via.dk

 • Sygeplejerskeuddannelserne

  Jonna Frølich
  Uddannelsesdekan
  E: jonf@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 22 55
  E: sih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jan Rosenbjerg Albertsen
  T: +45 87 55 22 95
  E: jral@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 13 10
  E: siho@via.dk

  Uddannelsesleder
  Susanne Jastrup
  T: +45 87 55 20 19
  E: suja@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

  T: +45 87 55 21 55
  E: sir@via.dk

  Uddannelsesleder
  Annette Rosenkilde Jensen
  T: +45 87 55 21 67
  E: anro@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

  T: +45 87 55 21 00
  E: sis@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Selmer
  E: msel@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 22 00
  E: siv@via.dk

  Uddannelsesleder
  Mette Adler
  T: +45 87 55 22 16
  E: mead@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 20 00
  E: sia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Anne Munck
  T: +45 87 55 20 51
  E: amun@via.dk

  Pædagogisk-administrativ leder
  Tina Hartvigsen
  T: +45 87 55 21 71
  E: tiha@via.dk

  Pædagogisk-administrativ leder
  Pernille Bak Skouenborg
  T: +45 87 55 20 25
  E: pebs@via.dk