Kontakt VIAs områder

Find kontaktoplysninger på VIAs områder

Kontakt

 • Byggeriuddannelserne

  Kontakt VIAs byggeriuddannelser.

  Byggeriuddannelserne

  Lotte Møller Larsen
  Uddannelsesdekan
  E: loml@via.dk

  Byggetekniker og kort- og landmåleruddannelserne

  Bo Sørensen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 42 51
  E: bos@via.dk

  Bygningskonstruktør, Horsens

  Jan Uwe Wolff
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 42 01
  E: juw@via.dk

  Bygningskonstruktør, Aarhus

  Dorte Merete Jakobsen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 41 28
  E: dmj@via.dk

  Bygningskonstruktør Holstebro

  Steffen Bjerregård Holm
  T: +45 87 55 41 04
  E: sbho@via.dk

 • Efter- og videreuddannelse

  Kontakt VIAs efter- og videreuddannelser.

  Pædagogik og CFU

  Poul Erik Philipsen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 19 91
  E: pep@via.dk

  Social, beskæftigelse og sundhed

  Kirsten Roelsgaard
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 18 67
  E: kr@via.dk

  Ledelse og vækst

  Susanne Søndergaard Hansen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 18 77
  E: suha@via.dk 

  Find adresserne

  Du kan finde VIA Efter- og videreuddannelse på de tre adresser, der er nævnt herunder.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK – 8200 Aarhus N
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK – 7500 Holstebro
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK – 8700 Horsens
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps

 • Forsknings- og udviklingscentre

  Find kontaktoplysninger på VIAs forskningscentre.

  Pædagogik og dannelse

  Forskningschef
  Andreas Rasch-Christensen
  E: ar@via.dk

  Sundhed og velfærdsteknologi

  Forskningschef
  Lars Peter Bech Kjeldsen
  E: lpbk@via.dk

  Byggeri, energi, vand og klima

  Forskningschef
  Theis Raaschou Andersen
  E: thra@via.dk

  Kreative erhverv og professioner

  Forskningschef
  Anders Bisgaard
  E: abi@via.dk

  Ledelse, organisation og samfund

  Forskningschef
  Sanne Haase
  E: saha@via.dk

  Digital produktion og forretningsmodeller

  Ikke oplyst

  Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

  Forskningschef
  Sanne Haase
  E: saha@via.dk

  Innovation og entreprenørskab

  Forskningschef
  Anders Bisgaard
  E: abi@via.dk

 • Ingeniøruddannelserne

  Kontakt VIAs ingeniøruddannelser.

  Ingeniøruddannelserne

  Lotte Thøgersen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 41 91
  E: lot@via.dk

  Bygningsingeniør, Forsyningsingeniør, Civil Engineering, Supply Engineering

  Carsten Nielsen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 44 27
  E: carn@via.dk

  Softwareingeniør (Horsens)

  Anne Holmen Mouritsen
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 42 02
  E: ahm@via.dk

  Global Business Engineering, Eksportingeniør, Produktionsingeniør, Produktionsteknolog

  Torben Hjorth
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 40 43
  E: torh@via.dk

  Materiale ingeniør, Maskiningeniør, Software ingeniør, Material Science Engineering, Mechanical engineering

  Helle Bloch
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 44 46
  E: hblo@via.dk

 • Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser

  Kontakt læreruddannelserne i VIA.

  Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser

  Elsebeth Jensen
  Uddannelsesdekan
  T: +45 41 72 86 24
  E: ej@via.dk

  Hf - Højere forberedelseseksamen

  T: +45 87 55 32 55
  E: hfnissum@via.dk

  Uddannelsesleder
  Tina Kandborg Gade
  E: tig@via.dk

  Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Uddannelsesleder
  Henrik Lundsted Nielsen
  T: +45 87 55 32 08
  E: hlni@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive

  T: +45 87 55 32 00
  E: liske@via.dk

  Uddannelsesleder
  Henrik Lundsted Nielsen
  T: +45 87 55 32 08
  E: hlni@via.dk

  Læreruddannelsen i Silkeborg

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lars Christensen Ustrup 
  T: +45 87 55 31 07
  E: lu@via.dk

  Læreruddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Britta Riishede
  T: 87 55 31 04
  E: br@via.dk 

 • Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent

  Find kontaktoplysninger til VIAs pædagoguddannelser og uddannelsen til pædagogisk assistent.

  Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent

  Susanne Tellerup
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 35 50
  E: sute@via.dk

  Pædagogisk assistent i Horsens og Viborg

  Uddannelsesleder
  Birgitte Mikkelsen
  T: +45 87 55 37 10
  E: birm@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Grenaa

  T: +45 87 55 35 21
  E: pigre@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jan Ankerstjerne
  T: +45 87 55 35 02
  E: jaan@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 38 55
  E: pih@via.dk

  Uddannelsesleder
  René Deleuran
  T: +45 87 55 38 14 
  E: rde@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 36 55
  E: piho@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jens Norup Simonsen
  T: +45 87 55 36 60
  E: jns@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Ikast

  T: +45 87 55 37 55
  E: pii@via.dk

  Afdelingsleder
  Kristine Buus Johansen 
  T: +45 87 55 37 45
  E: krbj@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 35 00
  E: jydsk@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jan Ankerstjerne
  T: +45 87 55 35 02
  E: jaan@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Randers

  T: +45 87 55 35 55
  E: pirand@via.dk

  Uddannelsesleder
  Pia Moldt
  T: +45 87 55 35 66
  E: pimo@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 37 00
  E: piv@via.dk

  Uddannelsesleder
  Poul Smed Folmersen
  T: +45 87 55 37 57
  E: psf@via.dk

 • Social- og samfundsuddannelserne

  Kontakt VIAs social- og samfundsuddannelser.

  Social- og samfundsuddannelserne

  Hanne Sandahl
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 33 02
  E: hsan@via.dk

  Administrationsbachelor i Viborg

  T: +45 87 55 18 00
  E: offadm@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Johansen
  T: +45 87 55 34 69
  E: hjon@via.dk

  Administrationsbachelor i Aarhus

  T: +45 87 55 18 00
  E: offadm@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Johansen
  T: +45 87 55 34 69
  E: hjon@via.dk

  Diakoni & Socialpædagogik

  T: +45 86 27 41 22
  E: info@diakonhojskolen.dk

  Uddannelsesleder
  Susanne Kristophersen 
  E: sk@diakonhojskolen.dk

  Kristendom, Kultur & Kommunikation

  T: +45 86 27 41 22
  E: info@diakonhojskolen.dk

  Uddannelsesleder
  Ullrich Zeitler
  T: +45 41 72 86 24
  E: ulze@via.dk

  Skat

  T: +45 87 55 33 39
  E: nibr@via.dk

  Uddannelsesleder 
  Morten Dahl Bøhm
  T: +45 87 55 33 46
  E: modb@via.dk

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 33 77
  E: socih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Flemming Højhus Jeppesen
  T: +45 87 55 33 80
  E: fhj@via.dk

  Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 33 00
  E: socia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Bente Vibeke Lauridsen
  T: +45 87 55 33 67
  E: bvl@via.dk

 • Storytelling-, design- og businessuddannelser

  Kontakt VIAs kreative uddannelser og businessuddannelser.

  Storytelling-, design- og businessuddannelserne

  René Foli
  Uddannelsesdekan
  T: +45 87 55 14 47
  E:  rfo@via.dk

  Designteknolog og Design & Business, designspecialerne

  Uddannelsesleder
  Pia Vejrup Larsen
  T: +45 87 55 05 59
  E: pil@via.dk

  Designteknolog og Design & Business, businessspecialerne

  Uddannelsesleder

  Gitte Villemoes Larsen
  T: +45 87 55 05 06
  E: givl@via.dk

  VIA Film & Transmedia, Multiplatform Storytelling and Production

  Uddannelsesleder
  Louis Thonsgaard
  T: +45 87 55 05 50
  E: ltho@via.dk

  The Animation Workshop, Character Animation, Computer Graphic Arts og Graphic Storytelling

  Uddannelsesleder
  Kasper Kruse
  T: +45 87 55 49 02
  E:  kkru@via.dk

  Beklædningshåndværker samt Tekstildesign, håndværk og formidling

  Uddannelsesleder
  Jette Rosendal Sørensen
  T: +45 87 55 05 65
  E: jrn@via.dk

  International handel og markedsføring, International Sales and Marketing Management samt Markedsføringsøkonom, Marketing Management

  Uddannelsesleder
  Anne Mette Bryde Nibe
  T: +45 87 55 44 22
  E: nibe@via.dk

   

 • Sundhedsuddannelserne

  Kontakt sundhedsuddannelserne i VIA.

  Sundhedsuddannelserne

  Karen Frederiksen
  Uddannelsesdekan
  E: kafr@via.dk

  Bandagistuddannelsen

  T: +45 87 55 23 00
  E: bandagist@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Krog Rasmussen
  T: +45 87 55 23 31
  E: mkra@via.dk

  Bioanalytikeruddannelsen

  T: +45 87 55 25 00
  E: bioanalytiker@via.dk

  Uddannelsesleder
  Susanne Markussen
  T: +45 87 55 25 02 
  E: suma@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 24 55
  E: eih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Anne Lise Voss
  T: +45 87 55 24 60
  E: alv@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 24 00
  E: eia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Høllund
  T: +45 87 55 24 02
  E: mhol@via.dk

  Ernæring & Sundhedsuddannelsen

  T: +45 87 55 26 00
  E: es@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lisbeth Thomsen
  T: +45 87 55 26 15
  E: lisb@via.dk

  Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 23 55
  E: fih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lene Kirk
  T: +45 87 55 23 68
  E: lk@via.dk

  Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 23 00
  E: fia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Marianne Krog Rasmussen
  T: +45 87 55 23 31
  E: mkra@via.dk

  Global Nutrition & Health

  T: +45 87 55 26 00
  E: es@via.dk

  Uddannelsesleder
  Lisbeth Thomsen
  T: +45 87 55 26 15
  E: lisb@via.dk

  Psykomotorikuddannelsen

  T: +45 87 55 25 55
  E: psykomotorik@via.dk

  Uddannelsesleder
  Helle Brok
  T: +45 87 55 25 60
  E: hebr@via.dk

 • Sygeplejerskeuddannelsen

  Kontakt sygeplejerskeuddannelserne i VIA.

  Sygeplejerskeuddannelser

  Jonna Frølich
  Uddannelsesdekan
  E: jonf@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

  T: +45 87 55 22 55
  E: sih@via.dk

  Uddannelsesleder
  Jørn Fryd Christensen
  T: +45 87 55 22 88
  E: jkfc@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 13 10
  E: siho@via.dk

  Uddannelsesleder
  Susanne Jastrup
  T: +45 87 55 20 19
  E: suja@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

  T: +45 87 55 21 55
  E: sir@via.dk

  Uddannelsesleder
  Annette Rosenkilde Jensen
  T: +45 87 55 21 67
  E: anro@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

  T: +45 87 55 21 00
  E: sis@via.dk

  Uddannelsesleder
  Mette Adler
  T: +45 87 55 22 16
  E: meas@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 22 00
  E: siv@via.dk

  Uddannelsesleder
  Kirsten Mathiesen Bjerg
  T: +45 87 55 22 06
  E: kbj@via.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 20 00
  E: sia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Anne Munck
  T: +45 87 55 20 51
  E: amun@via.dk