310 nye VIA-studerende i Silkeborg og Ikast

310 nye VIA-studerende i Silkeborg og Ikast - Studerende arbejder ved computer
Der bliver fuldt hus på Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, når de nye studerende starter på deres nye studie til september. Her er alle 120 pladser fyldt op.
Der bliver fuldt hus på uddannelserne på Campus Randers, når de nye studerende starter på deres nye studie til september. 

Ved midnat fik tusindvis af håbefulde ansøgere besked om, hvorvidt de er optaget på en videregående uddannelse eller ej. 

Og her markerer Silkeborg og Ikast sig endnu en gang som populære studiebyer. Tilsammen har de fået 1.250 ansøgninger til uddannelserne som sygeplejerske og lærer i Silkeborg og pædagoguddannelsen i Ikast, som organisatorisk hører til VIAs campus i Silkeborg. Der er p.t. optaget 310 nye studerende på de tre uddannelser.
På grund af manglen på sygeplejersker og pædagoger i det danske samfund, har VIA fået lov til at oprette ekstra studiepladser, der kan imødekomme de lokale behov for kvalificeret arbejdskraft. 

I Silkeborg er der fuldt hus på sygeplejerskeuddannelsen, hvor 120 nye studerende kan se frem til at starte efter sommerferien. Det er 30 ekstra studiepladser i forhold til sidste år. 

Pædagoguddannelsen i Ikast har fået 10 ekstra studiepladser i år, hvor der på nuværende tidspunkt er optaget 101 nye studerende på de i alt 128 pladser. 

Ledige pladser på lærer- og pædagoguddannelsen

På læreruddannelsen i Silkeborg er 89 studiepladser allerede blevet besat. Der er dog stadig en del ledige pladser forud for studiestart i september, men det bekymrer ikke uddannelsesdekan Elsebeth Jensen. 

”Det er stadig et flot højt tal, og på læreruddannelsen i Silkeborg har VIA traditionelt et stort efteroptag frem til studiestart,” siger Elsebeth Jensen. 

Efteroptaget består primært af ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

Overvej en alternativ uddannelse

Skulle man være en af dem, der har fået et afslag på drømmeuddannelsen, så har VIAs prorektor Louise Gade en klar opfordring:

”Jeg vil opfordre til, at de unge, der har fået afslag i første omgang, til at være åbne over for alternative uddannelsesmuligheder frem for at miste modet. Prøv at være nysgerrige på andre uddannelser, der stadig har ledige studiepladser, selv om de ikke lige var førsteprioriteten. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse, der ikke i udgangspunktet var den foretrukne, og der er mange veje til at blive godt uddannet og kvalificeret til arbejdsmarkedet,” siger Louise Gade. 

Ud over at kontakte VIAs studievejledere er der inspiration at finde på VIAs blog ’dinstudievej.dk´, som er skabt for at hjælpe de unge til at blive mere afklarede til at træffe et studievalg”.

I alt er 6.023 ansøgere blevet tilbudt en plads på en af VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er 202 flere end i 2018, og det største optag i VIA de seneste fem år. 
Se oversigt over ledige studiepladser på VIAs hjemmeside: www.via.dk/ledigepladser 

Pressekontakt for yderligere information:

Louise Gade, prorektor og den øverst ansvarlige for alle uddannelserne ved professionshøjskolen VIA University College
Mobil: +45 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk

Lone Vestergaard Andersen, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: +45 87 55 29 68
E-mail: lva@via.dk

Fakta om VIA University College

• VIA er kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014, 2018 og 2019. 
• VIA er en professionshøjskole med cirka 19.000 studerende på mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland. 
• VIA uddanner blandt meget andet til ingeniør, lærer, pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, administrationsbachelor, fysioterapeut og bioanalytiker. 
• VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
• VIAs uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder. Målet er at klæde de studerende på med kompetencer, der kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor. Uddannelserne giver de studerende den seneste forskningsviden inden for deres fagfelt.
• VIA er med 20.000 kursister årligt en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
• VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i en række forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.