4.436 nye studerende hos VIA i Østjylland 

4.436 nye studerende hos VIA i Østjylland - Studerende på Campus Horsens
Rekordmange studerende begynder efter ferien på ingeniøruddannelser i Aarhus og Horsens - men der er stadig ledige studiepladser at søge.
VIAs ingeniøruddannelser i Aarhus og Horsens slår igen rekord i optaget af nye studerende – men der er stadig ledige studiepladser at søge. Også sygeplejerskeuddannelsen i både Horsens, Silkeborg og Aarhus får i år flere studerende.    
4.436 unge mennesker får i dag – den 26. juli – at vide, at de er blevet optaget på en ønsket uddannelse i Østjylland hos professionshøjskolen VIA University College.
 
Siden midnat har ansøgerne til uddannelserne hos VIA kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget. Der har derfor været livlig aktivitet på portalen hele natten igennem – og er det fortsat nu. 

I det østjyske udbyder VIA uddannelser i Aarhus, Randers, Grenaa, Horsens og Silkeborg, og de fem steder har i år i alt modtaget 14.248 ansøgninger.

Antallet af optagne hos VIA i Østjylland er i år fem procent højere end i fjor – svarende til 204 flere studerende.

På landsplan er optaget på de videregående uddannelsesinstitutioner i år på 65.714 nye studerende. Det svarer til én procent flere end i 2018.

Rekord for ingeniøruddannelserne

Det er især VIAs ingeniøruddannelser i Horsens og Aarhus, der i år kan glæde sig over et større optag af nye studerende end i fjor. 

Således er der på VIAs Campus Horsens optaget flere studerende på både uddannelserne til diplomingeniør i softwareteknologi, bygningsingeniør, produktionsingeniør, maskiningeniør samt de engelsksprogede ingeniøruddannelser til klima- og forsyningsingeniør og til Bachelor of Engineering in Civil Engineering. 

Konkret er der optaget 407 ingeniørstuderende hos VIA i Horsens i år mod 333 på samme tidspunkt i fjor. Det svarer til godt 22 procent flere end sidste år.

I Aarhus har VIA p.t. optaget 87 nye studerende på ingeniøruddannelserne til henholdsvis diplomingeniør i eksport og teknologi samt Bachelor of Engineering in Global Business Engineering, hvilket er en lille fremgang i forhold til 2018.

Stadig ledige studiepladser at søge

”Erhvervslivet efterspørger flere ingeniører. Derfor har vi i VIA arbejdet ekstra målrettet med at udvikle og markedsføre vores ingeniøruddannelser, ligesom vi sidste år etablerede tre nye dansksprogede ingeniøruddannelser i Horsens og Aarhus. På den baggrund glæder vi os rigtig meget over, at vi i år har kunnet notere en markant fremgang i antallet af ansøgninger til vores ingeniøruddannelser og også har kunne optage flere,” fremhæver prorektor Louise Gade, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i Region Midtjylland. 

Trods årets høje søgning er der stadig ledige studiepladser at søge på alle VIAs ingeniøruddannelser. Her er der nemlig ikke politisk sat loft over, hvor mange studerende, der må optages.

Også en del andre VIA-uddannelser har ledige studiepladser. Listen kan ses på VIAs hjemmeside – via.dk/ledige-pladser

Forventer højere optag inden studiestart

”I VIA har vi hvert år et efteroptag frem til studiestart i august-september på flere hundrede studerende, så vi forventer et endnu højere optag af blandt andet ingeniørstuderende over de kommende uger, end vi allerede har optaget. Efteroptaget omfatter især ansøgere, der fik afslag i første omgang, eller som ikke nåede at søge ind inden ansøgningsfristen,” forklarer Louise Gade.

Foruden ingeniøruddannelserne er uddannelserne til bygningskonstruktør i Aarhus og Horsens samt til sygeplejerske i Horsens, Silkeborg og Randers også blandt de uddannelser hos VIA i Østjylland, der i år kommer fra studiestart med flere nye studerende end i fjor.

Baggrunden er blandt andet, at VIA fra i år har fået tilladelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at øge antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen for at imødekomme den mangel på sygeplejersker, som landets sygehuse og kommuner oplever. 

Læreruddannelsen i Aarhus og Silkeborg har i år optaget i alt 594 nye lærerstuderende, hvilket er stort set status quo i forhold til 2018. Men der er stadig ledige pladser at søge på læreruddannelsen i Silkeborg.

De uddannelser hos VIA, der i år har krævet det højeste karaktergennemsnit for at komme gennem nøglehullet, er alle placeret i Aarhus og er: fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (9,5), professionsbachelor i ernæring og sundhed i Aarhus (9,1) og sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (9,1).

Lad være med at miste modet trods afslag

”Vi har igen i år fået langt flere ansøgere, end vi har plads til at optage. Og allerede nu er der fuldt hus på rigtig mange af VIAs uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland. Men de, der har fået afslag på deres søgte uddannelser i første omgang, vil jeg opfordre til at være åbne over for alternative uddannelsesmuligheder,” siger Louise Gade og fortsætter:

”Frem for at miste modet vil jeg anbefale de, der har fået afslag, at være nysgerrige på andre uddannelser, der stadig har ledige studiepladser, selv om de ikke lige var førsteprioriteten. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse, der ikke i udgangspunktet var den foretrukne”.

Louise Gade understreger, at der er mange veje til at blive godt uddannet, og at det er vigtigt med kvalificeret arbejdskraft til både det offentlige og private erhvervsliv.

VIAs studievejledere sidder klar

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren med at søge. 

I dag og i de kommende uger sidder studievejledere klar ved telefonerne i VIA for at besvare spørgsmål og hjælpe unge, der har fået afslag på at komme ind på deres søgte uddannelser, til at finde alternativer. 

Studievejlederne behandler også de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger.

Ud over at kontakte VIAs studievejledere er der inspiration at finde på VIAs blog 'dinstudievej.dk', som er skabt for at hjælpe de unge til at blive mere afklarede til at træffe et studievalg.

Pressekontakt for yderligere information:
Louise Gade, prorektor og den øverst ansvarlige for alle uddannelserne ved professionshøjskolen VIA University College
Mobil: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk