583 nye studerende hos VIA i Holstebro

583 nye studerende hos VIA i Holstebro - studerende på campus Holstebro
583 nye studerende kan se frem til at starte på deres drømmestudier hos VIA i Holstebro. Foto: Arkiv
Tre uddannelser på Campus Holstebro er allerede fyldt helt op.
583 håbefulde ansøgere får i dag at vide, at de er blevet optaget på deres ønskede uddannelse hos professionshøjskolen VIA University College i Holstebro. Ansøgerne til alle VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland har nemlig siden midnat kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

I alt 1.530 har i år søgt ind på uddannelserne hos VIA i Holstebro.

Optaget betyder, at uddannelserne på Campus Holstebro til både socialrådgiver, fysioterapeut og sygeplejerske allerede er fyldt helt op. 
På grund af manglen på sygeplejersker og pædagoger på arbejdsmarkedet, har VIA fået lov til at oprette henholdsvis 20 og seks ekstra studiepladser på disse uddannelser i Holstebro. På uddannelserne til ergoterapeut og pædagog er der stadig ledige studiepladser at søge, mens uddannelsen til bygningskonstruktør har ’frit optag’ indtil studiestart for alle, der lever op til adgangskravene.

Lærer og ingeniør har ledige studiepladser 

Hvor mange studerende, der kommer til at gå på de nye vestjyske uddannelsesstationer til lærer og ingeniør, der blev oprettet sidste år, ved VIA først om nogle uger efter dialog med ansøgerne. Målet med tiltaget er at imødekomme de lokale rekrutteringsproblemer, der i dag medfører mangel på lærere og ingeniører i Holstebro-området.

Ansøgere til uddannelsesstationen for lærere på Campus Holstebro har skullet søge ind på læreruddannelsen i Nørre Nissum, som i år har fået kvalificerede ansøgere nok til at kunne optage 72 lærerstuderende. Erfaringsmæssigt er der et pænt efteroptag, så VIA forventer, at der frem til studiestart er flere, der søger ind på læreruddannelsen, hvor der er ledige studiepladser.

Ansøgere til uddannelsesstationen i Holstebro for VIAs uddannelse til produktionsingeniør har skullet søge ind på uddannelsen hos VIA i Horsens. De optagne bliver nu bedt om at tilkendegive, om de ønsker at gå på uddannelsessatellitten i Holstebro. Også på uddannelsen til produktionsingeniør er der stadig ledige studiepladser og dermed et forventet efteroptag.

Se listen over ledige studiepladser

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. 

”Erfaringsmæssigt får vi i VIA frem til studiestart i august-september flere hundrede ekstra ansøgninger som såkaldt efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen,” forklarer VIAs prorektor Louise Gade. 

Hun opfordrer de unge, der har fået afslag i første omgang, til at være åbne over for alternative uddannelsesmuligheder frem for at miste modet.

”Prøv at være nysgerrige på andre uddannelser, der stadig har ledige studiepladser, selv om de ikke lige var førsteprioriteten. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse, der ikke i udgangspunktet var den foretrukne, og der er mange veje til at blive godt uddannet og kvalificeret til arbejdsmarkedet, ” siger Louise Gade. 

Ud over at kontakte VIAs studievejledere er der inspiration at finde på VIAs blog ’dinstudievej.dk’, som er skabt for at hjælpe de unge til at blive mere afklarede til at træffe et studievalg.

I alt er 6.023 ansøgere blevet tilbudt en plads på en af VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er 202 flere end i 2018, og det største optag i VIA de seneste fem år. 

Se oversigt over ledige studiepladser på VIAs hjemmeside: www.via.dk/ledigepladser 

Pressekontakt for yderligere information:

Louise Gade, prorektor og den øverst ansvarlige for alle uddannelserne ved professionshøjskolen VIA University College
Mobil: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk

Lone Vestergaard Andersen, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 29 68
E-mail: lva@via.dk