8 ud af 10 skoler er nu med i ultra:bit

Skoleelev
8 ud af 10 skoler har tilmeldt deres elever i 4.-6. klasser det landsdækkende ultra:bit-projekt.
Flere og flere skoleelever lærer at kode og afkode teknologi. P.t. har 8 ud af 10 skoler tilmeldt deres elever i 4.-6. klasser det landsdækkende ultra:bit-projekt, der har fokus på digital dannelse.

Læringsindsatsen ultra:bit blev sidste år lanceret til landets 4. klasser. Siden har succesen været så stor, at elevgruppen er blevet udvidet til 4.-6. klasse. Samtidig er 8 ud af 10 af landets skoler nu tilmeldt ultra:bit, der har som mål at bidrage til børns digitale dannelse.

Konkret er ambitionen, at børnene gennem ultra:bit-indsatsen både prøver at kode og at afkode hverdagens teknologi. Formålet med ultra:bit er således at inspirere børnene til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning og at støtte børnene til at gå fra at være forbrugere til også at skabe med teknologi og tage kritisk stilling til den teknologi, vi omgiver os med.

Som led i læringsindsatsen får de tilmeldte klasser udleveret undervisningssæt med mikrocomputere, så eleverne kan skabe alt fra fugtighedsmålere og mini-vindmøller til skridttællere eller slik-alarmer ved brug af kodning og kreativitet.

Desuden deltager DR i projektet gennem programmer på DR Ultra om digital dannelse og undervisningsmaterialer på DR Skole.

Opbakning på landsplan

Center for Undervisningsmidler (CFU) ved VIA University College har været med til at udvikle ultra:bit-læringsindsatsen, og industriens Fond støtter projektet.

VIA CFU tilbyder også kurser og gratis vejledning for lærere, som skal klædes på til at undervise i ultra-bit.

VIAs projektleder på ultra:bit, Peter Bak-Jensen, glæder sig over den store tilslutning til projektet. 

”Det er jo helt fantastisk med det store engagement i ultra:bit over hele landet. Vi har flere kommuner, hvor samtlige skoler er tilmeldt, og det vidner om, at ultra:bit har ramt plet både hos børnene og lærerne,” siger Peter Bak-Jensen.

Også administrerende direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, glæder sig over opbakningen til ultra:bit.

”Vi er glade for, at endnu flere børn nu får mulighed for selv at bruge skaberkraft og kritisk sans, når de prøver kræfter med teknologi og programmering gennem leg og undervisning i skolen,” siger Thomas Hofman-Bang.

’Knæk Klimakoden’ med ultra:bit

I oktober er der nyt initiativer på vej. Således afholder ultra:bit innovationskonkurrencen ’Knæk Klimakoden’ i samarbejde med blandt andet FN’s Børnefond UNICEF og ASTRA, der er det nationale naturfagscenter.

Konkurrencen sætter fokus på FN’s verdensmål og opfordrer børn i 4., 5. og 6. klasse til at finde på kreative teknologiidéer, der kan gøre forældre mere klimavenlige.

Konkurrencens ’Bedste ide’ og ’Bedste løsning’ bliver kåret med 15.000 kroner til en oplevelsestur med klassen. Desuden får vinderne faglig feedback og invitation til andre konkurrencer og faglige arrangementer, hvor eleverne får mulighed for at præsentere den teknologiske idé til fagfolk.

Idéerne skal indsendes senest den 10. oktober, og vinderne kåres i uge 46.

Yderligere oplysninger fås hos:

Tværgående projektleder på ultra:bit
Peter Bak-Jensen fra Center for Undervisningsmidler (CFU) ved VIA University College.
T: 87 55 27 81.
E: pbak@via.dk