Arbejdet med at fremme demokrati og medborgerskab kan gribes an i praksis

Billede
I samarbejde med UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research har VIA udviklet inspirationsmaterialer.
Fagprofessionelle i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser får nu ny inspiration til, hvordan arbejdet med at fremme demokrati og medborgerskab kan gribes an i praksis. 
I samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research har VIA University College udviklet inspirationsmaterialer til henholdsvis dagtilbud, grundskole- og fritidsområdet, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Materialet har fokus på demokrati og medborgerskab og præsenterer nyeste viden på området. Det er udarbejdet i samarbejde med en række praktikere, som har været med til at udvikle og afprøve materialerne. Lektor og forsker Marta Padovan-Ozdemir fra pædagoguddannelsen i VIA har været projektleder. 

Målgruppen for materialerne er praktikere og ledere fra dagtilbud, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Hvorfor skal vi have fokus på demokrati og medborgerskab? 

Jo bedre børn og unge kender deres demokratiske rettigheder, har demokratiske færdigheder og erfaring med demokratiske omgangsformer, jo bedre kan de indgå kritisk og konstruktivt i demokratiske fællesskaber.

Demokrati og medborgerskab er en central del af formålsbestemmelserne for dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Undervisere, lærere og pædagogisk personale spiller således en særlig rolle i at give børn og unge demokratiske kompetencer. Derfor præsenterer de nye inspirationsmaterialer viden, redskaber, øvelser og eksempler, der skal støtte fagprofessionelle i at tilrettelægge og afvikle aktiviteter, som udvikler demokratisk kultur og demokratiske kompetencer blandt børn og unge. For eksempel at kunne indgå i demokratisk samtale, engagere sig og være en del af et fællesskab, også når man er uenig. 

Fakta og mere inspiration

Materialerne er udviklet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol af VIA University College, Københavns Professionshøjskoler, Dansk Flygtningehjælp og Als Research) for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Der er under samme satspuljeinitiativ også udviklet en inspirationsmaterialepakke til fagprofessionelle i både grundskole- og på fritidsområdet, til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Inspirationsmaterialet består af: 

- Et vidensnotat, der præsenterer nyeste viden om demokrati og medborgerskab, herunder arbejdet med at udvikle børn og unges kritiske tænkning og det at indgå i demokratisk dialog om kontroversielle emner.
- En redskabspakke til selvrefleksion og praksisudvikling.
- En oversigtsartikel, der præsenterer et udpluk af eksisterende gode materialer på området. 
- En praksisnær materialepakke med inspiration til undervisningsaktiviteter

Læs mere om initiativet og dets tilbud på uvm.dk

Har du spørgsmål om materialerne, kan du kontakte:

Projektleder Marta Padovan-Özdemir.
T: 87 55 36 92
E: mapa@via.dk