Bæredygtighed er det nye ungdomsoprør

Billede af tre verdensmål i kasser.
Ni ud af ti studerende lægger vægt på, at deres kommende arbejdsplads er bæredygtig, viser VIA Erhverv Analysen 2018.

Hvis danske virksomheder vil være sikre på, at de kan tiltrække dygtige unge medarbejdere fremover, gør de klogt i at satse på bæredygtighed. Det fremgår af VIA Erhverv Analysen 2018, som VIA University College har udgivet.

Analysen spotter tendenser inden for de privatrettede brancher, som VIA uddanner til, og den baserer sig på interviews med over 100 forskellige virksomheder – store som små, samt udtalelser fra 850 studerende. Og specielt de studerende er utvetydige i deres udmeldinger: Hele 89 procent svarer, at det betyder noget for deres valg af arbejdsplads, om virksomheden er bæredygtig.

Når de studerende skal vælge mellem en lang række parametre, finder ni ud af ti det vigtigst, at virksomheden har fokus på miljø, at den genanvender ressourcer, og at den inspirerer sine kunder til at vælge bæredygtige løsninger.

Resultatet overrasker ikke Birgitte Woge Nielsen, der er koordinator for Studentervæksthuset på VIA University College i Aarhus og lektor på fysioterapeutuddannelsen samme sted. Hun møder en del af de unge, der drømmer om at starte egen virksomhed, og for mange af dem, er bæredygtighed en naturlig del af deres planer.

”Min oplevelse er, at det i høj grad er de unge, der tager teten inden for bæredygtighed. De er opvokset med en forståelse af, at vores levevis på flere områder er nødt til at ændre sig, og bekymringen for, hvad der skal ske, fylder meget mere hos dem, end den ældre generation nok er klar over,” siger hun.

Cirkulær rådgivning

For at kunne leve op til de grønne startups behov, har Studentervæksthuset udviklet en ny forretningsmodel, Grow a Business, i samarbejde med Region Midtjylland og med støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Modellen kombinerer Business Model Canvas økonomiske tilgang med social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed. Modellen sikrer, at Birgitte Woge Nielsen kommer hele vejen rundt, når hun rådgiver de entreprenante studerende.

”Vi skal ikke pådutte de studerende vores forståelse, men vi kan sikre, at de får øje på nogle nye veje at gå, som de måske ikke selv er opmærksomme på. Fx at de kan gå mere målrettet efter de grønne forbrugere, der gerne vil betale ekstra for at passe på verden,” siger hun.

Ifølge Business & Sustainable Development Commission er der et økonomisk potentiale på 12 billioner dollars årligt i at skabe forretning, der baserer sig på FN’s 17 verdensmål. Kommissionen består af 37 eksperter fra verdens førende universiteter og den blev etableret i forbindelse med det økonomiske topmøde i Davos i 2016.

Læs VIA Erhverv Analysen 2018 her.