De unge strømmer til VIA i Randers

Billede af studiemiljø
Campus Randers er attraktiv for de mange unge, der netop har sendt deres kvote 2-ansøgning afsted. Foto: Arkiv
Pædagog, lærer, sygeplejerske og psykomotorisk terapeut er på ønskelisten hos mange uddannelsessøgende. Det viser tallene for søgningen i kvote 2 til VIAs uddannelser i Randers, hvor fristen udløb fredag kl. 12.00. 

15. marts kl. 12.00. Den deadline er velkendt for ansøgere, der drømmer om at blive optaget på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Her er det mere end karaktergennemsnittet fra ungdomsuddannelsen, der tæller.

I kvote 2 får ansøgningerne nemlig en samlet bedømmelse på baggrund af både karakterer og erfaringer fra fx jobs, højskoleophold og frivilligt arbejde i Danmark og udlandet. 

På psykomotorikuddannelsen i Randers er det udelukkende muligt at søge ind gennem kvote 2, og alle ansøgere skal igennem en individuel, adgangsgivende samtale. Det skyldes, at uddannelsen lægger stor vægt på erfaringer og menneskelige kvalifikationer.

Flere ansøgere end studiepladser

I år har 130 søgt om at komme ind på uddannelsen til psykomotorisk terapeut i Randers. For 82 af dem er det netop denne specifikke uddannelse, som er deres topprioritet. Det betyder, at psykomotorikuddannelsen har rigeligt med ansøgere til at fylde sine i alt 49 studiepladser. 

Det samme billede tegner sig for pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, der ligeledes er dimensionerede fra politisk hold. Det betyder, at det er politisk bestemt, hvor mange studiepladser VIA må oprette på disse uddannelser. Dimensioneringen sker på baggrund af beskæftigelsestallene og samfundsmæssige behov. 

Uddannelser med aftryk på samfundet

”Den store søgning til VIA beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet som eksempelvis lærer, pædagog, sygeplejerske, ingeniør eller bygningskonstruktør,” siger Louise Gade, der er prorektor i VIA University College. 

Hun understreger, at VIA gør meget ud af at sikre uddannelser i alle dele af Region Midtjylland, så der også er god adgang til arbejdskraft uden for de største byer. VIA udbyder således uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.

For eksempel har VIA etableret nye ingeniøruddannelser i Horsens og Viborg med fokus på kompetencer inden for henholdsvist klima og virtual reality for at imødekomme virksomheders behov. Ligesom VIA har åbnet nye uddannelsesstationer med uddannelse af lærere i Holstebro og Randers.

I Randers betyder det konkret, at studerende nu kan tage dele af den teoretiske undervisning på læreruddannelsen på Campus Randers og alle deres praktikperioder i Randers. 

VIA kender først de endelige ansøgningstal til alle uddannelsesstationer efter sommerferien. 

Nyuddannede går direkte ud i job

Både pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen optager 50 procent af deres studerende i kvote 2. Den anden halvdel af ansøgerne bliver optaget i kvote 1, hvor de udelukkende bliver bedømt på karaktergennemsnittet fra deres ungdomsuddannelse. 

I år har pædagoguddannelsen modtaget 333 ansøgninger i kvote 2, hvoraf 119 drømmer allermest om at læse til pædagog i Randers. Det er et mindre fald i forhold til sidste år, men stadig mere end rigeligt til at fylde stolene på et nyt hold efter sommerferien.

Det samme gælder sygeplejerskeuddannelsen i Randers, der ligeledes er populær hos både ansøgere og arbejdsmarked. Her står arbejdsgiverne i kø for at ansætte de nyuddannede sygeplejersker, der ofte får job allerede inden den sidste eksamen er i hus. 

Søg i kvote 1 inden 5. juli

380 ansøgninger har sygeplejerskeuddannelsen i Randers modtaget gennem kvote 2 i år. 76 af dem har Campus Randers stående øverst på deres ønskeliste. Det er lidt færre end sidste år, men stadig er der rigeligt med velkvalificerede ansøgere at fordele ud på de eftertragtede studiepladser.

Ansøgere, der drømmer om at blive optaget på en videregående uddannelse gennem kvote 1, skal søge inden den 5. juli kl. 12.00. 

Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. 

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Prorektor Louise Gade, VIA University College
Mobiltelefon: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk 

Journalist Lone Vestergaard Andersen, VIAs kommunikationsafdeling
Mobiltelefon: 87 55 29 68
E-mail: lva@via.dk