Ekstra spændende undervisningsforløb fra VIA er nomineret til pris

VIAs Undervisningspris uddeles årligt og for første gang i år, hvor vinderen offentliggøres den 21. juni og modtager 50.000 kr. til at udvikle undervisningen.
Fem undervisningsforløb fra forskellige uddannelser i VIA kandiderer til VIAs undervisningspris 2019 og 50.000 kroner. 

VIA vil gerne give et ekstra klap på skulderende til undervisningsforløb, der er særligt inspirerende og engagerende for de studerende – og også gerne øger studieintensiteten. På den baggrund har VIA fra i år indstiftet en undervisningspris, og fem undervisningsforløb er nu nomineret til at vinde 50.000 kroner.

De fem kandidater kan ses her, hvor de hver især er præsenteret med en redaktionel artikel og en kort videofilm. I såvel artikler som videoer er der udtalelser fra involverede undervisere og studerende.

Der er tale om undervisningsforløb, som er gennemført henholdsvis for bygningskonstruktørstuderende og studerende ved kort- og landmålerteknikeruddannelsen på Campus Horsens, sygeplejestuderende på Campus Aarhus N, design- og businessstuderende fra Campus Herning, fysioterapeutstuderende ved Campus Holstebro og studerende fra især pædagoguddannelsen på Campus Aarhus C.

I alt 31 undervisningsforløb var indstillet

De nominerede er valgt ud fra i alt 31 undervisningsaktiviteter, som henholdsvis undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere i løbet af april 2019 indstillede til VIAs undervisningspris.

Nomineringerne er foretaget af et vurderingspanel, som består af undervisere og ledere fra uddannelser i VIA, to studerende samt to eksterne samarbejdspartnere.

Det er VIAs direktion, der har til opgave at udpege vinderen af VIAs undervisningspris 2019. Vinderen bliver afsløret den 21. juni, hvor prorektor Louise Gade – i sin rolle som den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser – overrækker diplom og medfølgende 50.000 kroner til vinderprojektet.

Kriterierne for vinderforløbet er, at det skal:

  • Være ledsaget af en tydelig rammesætning.
  • Indeholde didaktiske overvejelser relateret til de studerendes forudsætninger.
  • Styrke de studerendes studieintensitet og læring.

Pris anerkender inspirerende undervisning

Det er i år første gang, at VIAs undervisningspris uddeles. Planen er, at prisen fremadrettet skal uddeles en gang årligt.

Formålet med VIAs undervisningspris er, at ”prisen skal anerkende den/de ansvarlige, som er lykkes med at tilrettelægge og afvikle den gode undervisningsaktivitet, der kan tjene til inspiration for andre undervisningskolleger i VIA. Aktiviteten skal være initieret af underviser/-e og kan være udviklet og afviklet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere eller interne administrative funktioner”.

Undervisningsaktiviteten skal ledsages af en tydelig rammesætning indeholdende velbegrundede didaktiske overvejelser over undervisningens form og indhold relateret til de studerende forudsætninger og medvirke til at støtte de studerendes studieintensitet og læring”.

Kæmpe engagement hos nominerede

Kvalitetskonsulent Michael Holt Schmidt, der er projektleder for VIAs undervisningspris, har været med rundt til interview af de nominerede, ligesom han var med, da vurderingspanelet udpegede de fem nominerede.

”Det har virkelig været spændende at være med til at interviewe underviserne bag de fem nominerede undervisningsforløb og nogle af de studerende, der har deltaget i forløbene. Jeg tænker, at artiklerne og videofilmene om forløbene afspejler det kæmpe engagement og den store glæde, som vi oplevede under interviewene,” siger Michael Holt Schmidt.

Han understreger, at det langt fra var en let opgave for vurderingspanelet at udpege fem nominerede blandt de 31 indstillede undervisningsaktiviteter, da rigtigt mange af de indstillede var en hæder værdig. Men medlemmerne af vurderingspanelet var helt enge i nomineringerne.