Entreprenørskab i skolen motiverer især de fagligt udfordrede elever

entreprenørskab
Raffaele Brahe-Orlandi forklarer, at især dét at skulle skabe værdi – i dette tilfælde at lave en kommunikationskampagne for en virksomhed, en organisation eller skolen selv – styrkede elevernes udbytte og læring.
En ny ph.d. fra VIA University College og Aarhus Universitet viser, at der
et stort potentiale i at bruge entreprenørskabsforløb i folkeskolen. Forløbene
styrker både læringen og motivationen – særligt for elever, der normalt ikke
klarer sig godt i skolen, viser afhandlingen. 

En helt ny ph.d.-afhandling fra VIA University College og Aarhus Universitet viser, at entreprenørskabsundervisning i faget dansk øger læringsudbyttet for skolens ældste elever.

"Min undersøgelse af elever i udskolingen viser, at såkaldt mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning motiverer alle elever – men primært dem, der normalt ikke klarer sig super godt i skolen,” fortæller Raffaele Brahe-Orlandi, der har skrevet ph.d.-afhandlingen med titlen ’Entreprenørskabsundervisning i dansk – en videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og -udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning’.

Raffaele Brahe-Orlandi forklarer, at især dét at skulle skabe værdi – i dette tilfælde at lave en kommunikationskampagne for en virksomhed, en organisation eller skolen selv – styrkede elevernes udbytte og læring.

98 elever skulle lave branding-kampagne

I sin afhandling fulgte Raffaele Brahe-Orlandi i alt 98 elever fra fire 8. klasser og én 6. klasse, der gennemførte et forløb i entreprenørskab som en del af danskundervisningen. Målet var at vurdere læringsudbyttet for eleverne, når de skulle lave en kommunikationsplan for en lokal virksomhed eller offentlig organisation som led i en branding-kampagne. Planen skulle i sidste ende præsenteres for kunden.

Det viste sig tydeligt, at kontakten med virkeligheden virkede. Dels lærte børnene noget dansk-fagligt. Dels lærte de en masse om sig selv i forhold til innovation og entreprenørskab.

Netop innovation og entreprenørskab har siden folkeskolereformens indførelse i 2014 været et obligatorisk, tværgående tema i skolernes undervisning.

"Det var interessant, hvordan eleverne både udviklede deres kreativitet, handlekompetence, dialog og samarbejde med omverden. Men de blev også mere motiverede til at lære. Det sidste er vigtigt. Og jeg tror, det skyldes, at eleverne fik andre roller og brugte sig selv på nye måder," siger Raffaele Brahe-Orlandi, der er lektor på læreruddannelsen hos VIA University College og tilknyttet det nye Forskningscenter for innovation og entreprenørskab ved VIA.

Vigtigt med værdi ud over egen læring

Raffaele Brahe-Orlandi mener på baggrund af sine forskningsresultater, det er vigtigt, at skoler prioriterer det værdiskabende i de forløb i entreprenørskab, de giver eleverne. Netop det at skabe værdi for andre end eleven (eller læreren) adskiller forløbene fra projektundervisning eller emnearbejde.

Forskningschef Helle Munkholm Davidsen fra VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab mener, den nye forskning er vigtig. Den viser, hvorfor og hvordan man kan skabe nye læringsmuligheder for flere børn og unge ved at bruge entreprenørskab som en del af undervisningen.

"Raffaeles afhandling dokumenterer, at entreprenørskabsforløbene gør en forskel for eleverne. Mange får en mere positiv forståelse af sig selv og dét, de kan. Og rent fagligt lærer de mere. Det er vigtigt for skolerne at styrke netop forbindelsen mellem faglig læring og livsmuligheder," påpeger Helle Munkholm Davidsen.

Styrker inklusion og mangfoldighed

Ifølge forskningschefen viser ph.d.-projektet, hvordan man kan inddrage eleverne i undervisningen gennem virkelighedsnære forløb.

Afhandlingen bidrager dermed til den voksende viden om, hvordan pædagogisk entreprenørskab styrker både inklusion, mangfoldighed, læring og motivation i skolen. 

"I VIA har vi fokus på, hvordan entreprenørskab kan bidrage til nye undervisningsformer og livsmuligheder – ikke bare i folkeskolen, men også på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser," siger Helle Munkholm Davidsen.

Kontakt for yderligere information:

Raffaele Brahe-Orlandi, lektor, ph.d. ved læreruddannelsen hos VIA University College.
Mobiltelefon: 30 28 48 03.
E-mail: rabo@via.dk

Helle Munkholm Davidsen, forskningschef, ph.d. ved Forskningscenter for innovation og entreprenørskab, VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 29 67.
E-mail: hmda@via.dk