Ergoterapeutstuderende hjælper Velux med arbejdsmiljø

De to ergoterapeutstuderende, Julie Warming Sørensen (tv) og Helle Henriksen, skulle gennemgå det fysiske arbejdsmiljø i produktionen hos Velux i Østbirk. Det blev en succes for både praktikanter og Velux.
De to ergoterapeutstuderende, Julie Warming Sørensen (tv) og Helle Henriksen, skulle gennemgå det fysiske arbejdsmiljø i produktionen hos Velux i Østbirk. Det blev en succes for både praktikanter og Velux. Foto: Lene Rasmussen, VIA.
Velux Gruppen i Østbirk tager normalt imod et stort antal ingeniørpraktikanter. Men sidste år kom studerende med en helt anden faglighed i praktik hos Velux. Det var ergoterapeutstuderende.

I efteråret 2018 gik to studerende fra VIA ind ad hoveddøren hos vinduesproducenten Velux. Men de to var ikke ingeniørstuderende, som der ellers er mange af i Velux.

De to nye praktikanter kom fra Ergoterapeutuddannelsen i VIA og skulle i seks uger arbejde med arbejdsmiljøet hos de cirka 700 ansatte hos Østbirk Bygningsindustri, der er en del af Velux Gruppen.

Praktikanterne Julie Warming Sørensen og Helle Henriksen skulle gennemgå det fysiske arbejdsmiljø i produktionen og give deres bud på, hvordan virksomheden kan optimere arbejdsmiljøet for medarbejderne.

I den daglige produktion forsøger virksomheden at forebygge dårlige arbejdsstillinger. Men ved at gennemgå produktionen, kunne de to studerende gøre både medarbejdere og virksomhedens ledere klogere på vigtige detaljer i virksomhedens arbejdsmiljø.

”Normalt får vi mange ingeniørpraktikanter, men denne gang tog vi imod to ergoterapeutstuderende. Baggrunden var, at vi forsøger at undgå dårlige arbejdsstillinger både på kontorerne og i produktionen. Vi vil jo gerne have, at vores medarbejdere er sunde og undgår nedslidning,” forklarer Carsten Jensen, der er HR manager ved Østbirk Bygningsindustri, som er en del af Velux Gruppen.

Arbejdsmiljø i produktionen

”Det var enormt fedt at være i praktik hos Velux. Vi kunne komme med idéer, og de tog os ekstremt seriøst og lyttede meget til de input, vi kom med,” fortæller Julie Warming Sørensen.

”Vi er blevet behandlet meget som færdiguddannede fagfolk hos Velux,” slår Helle Henriksen fast.

Én af de ting, som Helle og Julie skulle undersøge, var en plan for rotation i produktionen, de lavede en kvalitativ undersøgelse med interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne til at afdække mulighederne.

Medarbejderne skulle skifte maskiner med jævne mellemrum for at undgå at få skader som følge af ensidige belastninger ved maskinerne. De to ergoterapeutstuderende skulle undersøge, hvordan medarbejderne havde det med skifte maskiner og se, om der var plads til forbedringer.

Fandt plads til ændringer

Julie og Helle undersøgte medarbejdernes arbejdsstillinger og lavede en kvalitativ undersøgelse for at afdække mulighederne for at skabe et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Undervejs samarbejdede de med Velux arbejdsmiljørepræsentant og forsøgte sammen at afklare hvilke ændringer, der kunne lade sig gøre. 

”Vi fandt ud af, at medarbejderne på trods af rokaden hurtigt røg tilbage i gamle arbejdsvaner. Så vi forsøgte at finde ud af, hvad der skulle til for at motivere dem til at rokere,” fortæller Helle Henriksen.

Med den viden fik ledelsen en større forståelse for medarbejdernes udfordringer og kunne derigennem forsøge at forbedre mulighederne for rotationen.
”En af de ting, vi også kunne, var at give medarbejderne viden om vigtigheden af at skifte maskiner. Vi kunne forklare dem, hvad sker der i kroppen, når man arbejder i samme stilling i lang tid,” uddyber Julie Warming Sørensen.

Begejstring for praktikanterne

Normalt vil praktikanter have en færdiguddannet kollega på arbejdspladsen til at vejlede dem. På Velux var der ingen uddannet ergoterapeut, men de to studerende blev fulgt af en vejleder på uddannelsen. Julie Warming Sørensen fandt det inspirerende, mens Helle Henriksen kunne godt savne at have en uddannet ergoterapeut at sparre med på virksomheden. Men hun blev ikke skræmt væk af den grund.

”Jeg vil gerne arbejde med arbejdsmiljø, så da vi sagde farvel, jeg sagde til Velux: Vi ses, når I slår en stilling op,” griner Helle Henriksen.

Hos Velux Gruppen i Østbirk var HR manager Carsten Jensen overrasket over, hvad de to praktikanter fik fra hånden, mens de var i praktik.

”Julie og Helle har lavet et superflot stykke arbejde. Deres indsats gør, at vi som virksomhed er blevet meget klogere på, hvordan vi kommer videre i arbejdet med vores arbejdsmiljø. Så vi er meget glade for, at vi fik mulighed for at få de to studerende fra ergoterapeutuddannelsen i praktik,” understreger Carsten Jensen.

Kontaktoplysninger

Lene Rasmussen
Journalist, VIA University College
T: +45 87 55 14 15
E: lenr@via.dk

Helle Henriksen
Ergoterapeutstuderende, VIA University College
E: 245072@via.dk

Julie Warming Sørensen
Ergoterapeutstuderende, VIA University College
E: 244977@via.dk 

Carsten Jensen
HR Manager & HR Partner
A/S Østbirk Bygningsindustri (der hører under Velux-gruppen)
T: +45 29 49 05 31
E: caj.ob@velux.com