VIA er med i internationalt netværksprojekt om den grønne omstilling

Ecolabnet VIA er med i internationalt projekt om den grønne omstilling
Formålet med netværksprojektet er at give små og mellemstore virksomheder værktøjer til en grøn omstilling.
ECOLABNET hedder projektet, som VIA er en del af, og som arbejder ind i en aktuelle agenda om, at den grønne omstilling bliver prioriteret højt på alle niveauer i samfundet, og ikke mindst i mange virksomheder.

ECOLABNET er et internationalt forsknings- og netværksprojekt, der skal understøtte små og mellemstore virksomheder med egen produktion i deres grønne omstilling.

Det er et netværk af universiteter, uddannelsesstationer og erhvervsorganisationer som står bag ECOLABNET og som arbejder på at få den nyeste viden om den grønne omstilling, i projektet kaldet eco-innovation, formidlet ud til og implementeret i de små og mellemstore virksomheder med egen produktion.

Målet er at udvikle værktøjer som virksomhederne kan implementere i arbejdet med en grøn omstilling med fokus på at omstillingen samtidig skal skabe værdi i virksomheden. Det kan for eksempel være inden for produktinnovation, materialer, branding, teknologi- og 3D udvikling, forretningsmodeller, Value Chain udvikling og meget mere.

Fakta om ECOLABNET

  • ECOLABNET er et EU Interreg. Baltic Sea Region projekt.
  • Projektet er finansieret med 2.2 mill. €. VIAs andel er 2.3 mill. kr.
  • Projektet løber fra januar 2019 – juni 2021. Det er dog hensigten at projektet også efterfølgende skal hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder.
  • Projektet drives og består af 11 forskellige institutioner fra seks forskellige lande - Finland, Sverige, Estland, Litauen, Polen og Danmark.
  • I Danmark er det VIA, der er videninstitutionen og projektet er forankret i R&D Center for Creative Industries and Professions
  • VIA har et tæt samarbejde med en række erhvervsorganisationer, som støtter op om projektet. Det er Fremstillingsindustrien i DI, Erhvervshus Midtjylland, Green Network og Dansk Mode & Tekstil
  • VIA’s team på projektet er Trine M. Nielsen (projektleder, researcher og fra Business), Lisbeth Jensen (researcher og fra Design), Pia W. Pedersen og Hanne Biltoft (begge researchere og fra Business) samt Stine Holm (administration og fra Projektstøtte)

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om projektet eller er du en lille eller mellemstor produktionsvirksomhed, som ønsker at deltage i projektet, er du meget velkommen til at kontakte:

Lisbeth Jensen
T +45 87 55 05 64
E: LJEN@via.dk

ECOLABNET og EU logo.