VIA har fokus på grøn energi  

Solcelleanlæg
Der er lige nu opsat 10 anlæg fordelt på bygninger i syv byer.
Der kommer flere og flere solceller rundt omkring på VIAs campusser for at skabe en mere bæredygtig professionshøjskole.

VIA har igennem en årrække arbejdet for en miljøvenlig energikilde ved opsætning af solceller på vores tage. Lige nu er der opsat 10 anlæg fordelt på bygninger i syv byer. Tre er placeret på Aarhus C i Ceresbyen. Herudover har bygninger i Aarhus N, Herning, Holstebro, Ikast, Viborg og Silkeborg et anlæg hver.

Det nye campus i Horsens får også installeret solceller, når det står færdigt i 2021.

Stor reduktion i CO2

Teknisk chef i Facility Management Anders Thorsen er ansvarlig for alle VIAs solcelleanlæg, der hver især dækker 8-10 % af strømforbruget på de steder, de er installeret.

”Vi har siden 2015 haft en langsigtet strategi om at skabe et mere bæredygtigt VIA. Vi har en samfundsforpligtelse om at nedbringe mængden af CO2, vi udleder, og det hjælper solcellerne til,” fortæller han.

Anlæggene bidrager med en installeret effekt på i alt 688 kWh. Siden 2015 er der blevet produceret 927,34 megawatt, hvilket svarer til, at VIA har sparet det omliggende samfund med 280,5 tons CO2 udslip.

”CO2 besparelsen årligt svarer til det, som 17 danskere udleder om året, hvor alt er medtaget: kørsel, fly, el, varme, mad osv. Og el-produktionen svarer til 200 gennemsnitlige hustandes årlige forbrug,” uddyber Anders Thorsen.

Ny teknologi på vej

Det sidste skud på stammen er et 30 kWh anlæg på Campus Randers, hvor man afprøver en ny teknologi ved at montere 10 kWh batterier, der gør det muligt at genbruge overskydende strøm. Arbejdet påbegyndte i august 2019.

Batterierne er smarte, fordi lovgivningen gør det til en underskudsforretning at producere mere el end man bruger. Det koster én krone at producere én kWh, men det overskydende el må kun sælges videre for 40 øre.

Derfor beregner Anders Thorsen nøje størrelsen på nye anlæg for at sikre, at de ikke producerer for meget el.

Løsningen med batterierne er derfor med til at maksimere effektiviteten af anlægget.

Der er på nogle campusser opsat skærme, så man kan følge forbruget 24/7. Skærmene findes i Holstebro, Ikast, Viborg og Silkeborg.

For yderligere information kontakt:

Anders Thorsen
Teknisk chef
T: +45 87 55 09 50
E: at@via.dk