Million-donation skal udbrede dansk pædagogik i Rumænien

rodawell
Et nyligt afsluttet vuggestueprojekt i Bukarest viste, at dansk pædagogik forbedrede børnenes trivsel. Det nye projekt har fokus på børn i børnehaver og folkeskoler.
VIA University College har sammen med Bukarest Universitet modtaget 8,3 millioner kroner fra VILLUM Fonden til at oprette et træningscenter i Bukarest, hvor danske undervisere skal træne rumænsk personale i dansk pædagogik. 

Kompetenceudviklingscentret ”Romanian-Danish Center for Children's Wellbeing” (RoDaWell) skal huse undervisere fra VIAs pædagog- og læreruddannelser og kolleger fra Bukarest Universitet, som sammen skal undervise personale fra skoler og børnehaver i socialt belastede områder af den rumænske hovedstad.

”Børnehaver og skoler i Bukarest har store udfordringer med at fastholde og inkludere socialt udsatte børn. Derfor er man interesseret i at afprøve, om danske metoder indenfor eksempelvis inklusion, udeskolepædagogik og læring kan gøre en forskel,” siger Erik Hygum, direktør i VIA Pædagogik & Samfund.

Dansk pædagogik skaber resultater

Det treårige projekt følger af et andet projekt i Bukarest, som VIA University College netop har afsluttet. ”Rodacie”, som projektet hed, bestod af en dansk-inspireret vuggestue for socialt udsatte børn. Projektet, som ligeledes var støttet af VILLUM Fonden, skabte opsigtsvækkende resultater. Dansk pædagogik styrkede vuggestuebørnenes trivsel markant.

Læs om vuggestueprojektet

Se billeder fra vuggestuen "Rodacie"

Det nye projekt har fokus på at afprøve dansk pædagogik på de lidt større børn i børnehaver og folkeskoler.  Målet er at styrke børnenes trivsel, læring og fastholdelse ved at træne rumænsk personale i metoder fra de danske pædagog- og læreruddannelser.

”Centret er unikt, fordi det vil bestå af undervisere både fra Bukarest Universitet og VIA, som sammen skal tilpasse dansk pædagogik til rumænske forhold,” fortæller Peter Nielsen Wellendorf, der er chefkonsulent i VIA og en af idémagerne bag projektet.

Uddannelse kan gøre en forskel

Erik Hygum kalder centret en nyskabelse i forhold til, hvordan man som dansk uddannelsesinstitution kan gøre en forskel i lande som Rumænien.

”Centret er et godt eksempel på, hvordan danske uddannelsesinstitutioner kan bringe viden i spil internationalt. Både fra rumænske myndigheder og uddannelsesinstitutioners side oplever vi stor interesse for at lære af Danmark,” siger Erik Hygum.

Unik mulighed for Rumænien

Dekan for det pædagogiske fakultet på Bukarest Universitet, Lucian Ciolan, glæder sig over VILLUM Fondens donation, der skal dække centrets drift i tre år.

”Det er en unik mulighed for Rumænien. Centret har allerede opbakning fra vores undervisningsministerium, som har stort fokus på at styrke rumænske børns trivsel og læring,” siger Lucian Ciolan.

Inklusion og fastholdelse af elever

VIAs andel af projektmidlerne beløber sig til 3,6 millioner kroner over tre år. Pengene skal bruges til at frikøbe en projektleder samt et større antal undervisere fra VIA, der i kortere perioder vil opholde sig i Bukarest.

”Ud over træning og kompetenceudvikling, skal VIAs undervisere levere supervision af personale og ledelse i specifikke institutioner, der kæmper med at inkludere og fastholde udsatte børn,” fortæller Erik Hygum.

På sigt skal det nye center opbygge viden og værktøjer, der kan bruges af børnehaver og skoler over hele Rumænien.

For yderligere information, kontakt:

Erik Hygum, direktør
VIA Pædagogik & Samfund
T: 87 55 35 25
E: eh@via.dk