Ønsker regeringen reelt et Danmark i balance?

Harald Mikkelsen og Peter Sørensen
Bestyrelsesformand i VIA Peter Sørensen (tv) og rektor Harald Mikkelsen (th).
Regeringen vil med sit nye udspil til bevillingsreform kun understøtte en bred geografisk uddannelsesdækning med maksimalt fem millioner kroner pr. uddannelsesinstitution. Det er alt for lidt i forhold til de reelle udgifter. Konsekvensen hos VIA kan blive lukning af uddannelsessteder. 

De politiske forhandlinger om et nyt bevillingssystem til de videregående uddannelser er i gang og skal munde ud i en reform af den måde, uddannelserne får tildelt midler over finansloven. Hos VIA University College, der dækker hele Region Midtjylland med professionsbacheloruddannelser, ser vi overordnet positivt på regeringens længe ventede udspil.

Særligt tanken om at understøtte en bred geografisk uddannelsesdækning har vi stor sympati for. Et net af uddannelser også uden for de største byer er til gavn for hele Danmarks udvikling.

Vi vil dog gerne understrege, at én million kroner, som regeringen lægger op til at give som særligt tilskud til uddannelsessteder i lokalområder, er alt for lidt. VIAs beregninger viser, at det koster mindst tre millioner kroner i ekstraudgifter at drive selv et mindre uddannelsesudbud.

Vi må gentænke antallet af uddannelsessteder uden for de større byer

Det er samtidig ulogisk, at regeringen foreslår, at en uddannelsesinstitution maksimalt vil kunne få fem millioner kroner årligt i særligt tilskud til at honorere regional uddannelsesdækning.

Det økonomiske loft vil straffe VIA - og enkelte andre uddannelsesinstitutioner - økonomisk.

For at sikre en bred geografisk dækning har vi nemlig i VIA etableret 10 uddannelsessteder ’uden for hovedcampus’ - men vil altså på grund af den uforklarlige regel kun få særligt tilskud til halvdelen af udbuddene. Her er det vigtigt at pointere, at der ingen stordriftsfordele er at høste - tværtimod.

Hvis det særlige tilskud ikke øges markant i forhold til regeringens udspil, kan det få bekymrende konsekvenser for VIAs muligheder for fortsat at drive lokale uddannelser af høj kvalitet.
I forvejen er vi stærkt udfordret økonomisk. Derfor kan vi blive nødt til at gentænke den geografiske dækning og eventuelt reducere antallet af udbud.

Arbejdsmarkedet efterspørger uddannelser i lokalområderne

Konkret udbyder VIA uddannelser til eksempelvis lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, ingeniør og bygningskonstruktør i følgende 11 byer i Region Midtjylland: Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Viborg, Herning, Holstebro, Skive og Nørre Nissum.

Som noget nyt er vi på vej med uddannelsesstationer i Viborg og Randers som satellitter af eksisterende uddannelser. Baggrunden er, at arbejdsmarkedet efterspørger flere uddannelser lokalt, og at dimittender erfaringsmæssigt bliver boende tæt på, hvor de er uddannet.

Uden VIAs nye uddannelsesstation med it-ingeniøruddannelse i Viborg vil det lokale erhvervsliv opleve stor mangel på ingeniører.
Tilsvarende betyder den kommende uddannelsesstation med læreruddannelse i Randers, at skolerne i lokalområdet bliver hjulpet til at kunne rekruttere tilstrækkeligt mange uddannede skolelærere, hvilket i dag er et problem.

Det skal understreges, at VIA dækker et geografisk område på størrelse med hele Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm tilsammen.

Derfor er et årligt tilskud til os på i alt fem millioner kroner mere symbolpolitik end en reel håndsrækning til at sikre et Danmark i balance.

Vi krydser derfor fingre for, at forhandlingerne om et nyt bevillingssystem munder ud i, at det særlige grundtilskud til regional uddannelsesdækning bliver hævet markant. For Danmarks skyld.

 

Dette debatindlæg var bragt i Jyllands-Posten den 13. juni 2017.